Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Om de veranderende en groeiende vraag naar zorg in de toekomst te kunnen beantwoorden, moet de kwaliteit van de huisartsenzorg nog beter.

Aanleiding

In opdracht van SBOH voert ZonMw het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde uit.

Doel en samenwerking

Met het programma stimuleren we onderzoeksprojecten waarin specifiek artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoekers (aiotos) promoveren. Zo leveren we een bijdrage aan de academisering van de opleidingen van de SBOH.

Opbrengst

Het programma levert gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid op met een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk gaan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de verschillende specialistenopleidingen en de bijbehorende praktijken waarin zij werken.

Programmastructuur

Het programma bestaat uit 5 onderdelen:

Deze 5 programmaonderdelen dragen bij aan: 

  • goed inhoudelijk en in de praktijk toepasbaar wetenschappelijk onderzoek
  • nieuwe kennis rondom ziekten in de klinische praktijk van bovenstaande specialismen
  • verbetering van de kwaliteit van de vervolgopleidingen
  • verdere kennisontwikkeling

In 2023 is daar eenmalig een subsidieoproep voor artsen verslavingsgeneeskunde aan toegevoed. De SBOH is sinds 2021 werkgever voor de artsen verslavingsgeneeskunde in opleiding.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Prof. dr. G.E.H.M. (Guy) Rutten

Vice-voorzitters

Prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger
Prof. dr. W.P. (Wilco) Achterberg

Leden

Programmacommissie:
Prof. dr. P.J.E. (Patrick) Bindels
Prof. dr. R.A.M.J. (Roger) Damoiseaux
Prof. dr. R.T.C.M. (Raymond) Koopmans
Dr. M. (Martin) Smalbrugge

Commissie Onderzoek van Onderwijs:
Prof. dr. W.W. (Walter) van den Broek
Prof. dr. A.D.C. (Debbie) Jaarsma
Prof. dr. N. (Nele) Michels
Prof. dr. M.F. (Marieke) van der Schaaf
Prof. dr. K.M. (Karen) Stegers-Jager
Prof. dr. P.W. (Pim) Teunissen

Commissie HGOG 2.0:
Prof. dr. B. (Bert) Aertgeerts
Prof. dr. ir. A. (Lex) Burdorf
Dr. T. (Thérèse) van Durme
Prof. dr. D. (Daniel) Kotz
Dr. R. (René) Melis
Dr. M.J. (Marjan) Westerman

Waarnemer

H. (Hans) Schmidt

Secretaris

T.M.T. (Thirza) Ras

Evaluatie 2016-2022

Het Nivel voert van april t/m juni 2022 een evaluatie uit om inzicht te krijgen in de opbrengst van investeringen in artsen in opleiding tot huisarts en wetenschappelijk onderzoeker (aioto’s) en hun bijdrage aan de academisering van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Hun algemene vraagstelling is: ‘Wat is de impact van aioto-trajecten in het algemeen, en HGOG-aioto-trajecten in het bijzonder, op de academisering van de huisartsgeneeskunde?’.

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Voor patiënten is de huisartsenpraktijk vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Daarom investeren we op verschillende manieren in de ontwikkeling van kennis voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. Dit programma is daar één van.

> Bekijk al onze activiteiten op gebied van huisartsenzorg

Kenmerken
Status:
In uitvoering
Budget:
€ 15.193.051
Looptijd: 98 %
Looptijd: 98 %
Vervolg op programma:

Thirza Ras
Senior programmamanager
hgog [at] zonmw.nl
Shamala Kotte
Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl
Louise van Muijlwijk-Emons
Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl
Lonneke Frantzen
Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl
Bianca Hoogendijk
Clusterassistent
hgog [at] zonmw.nl
Mamta Roepnarain
Clusterassistent
hgog [at] zonmw.nl