Alledaagse Ziekten

Iedereen heeft weleens last van buikpijn, een neerslachtige periode, wratten of slapeloosheid. Dit zijn zogenoemde alledaagse klachten. Hoewel deze klachten niet chronische of acute, levensbedreigende aandoeningen zijn, betreft het wel zo’n 80% van de aandoeningen in de huisartspraktijk.

Aanleiding

Er is weinig onderzoek gedaan naar alledaagse klachten. De adviezen en behandelingen van de huisarts hiervoor zijn dan ook niet altijd wetenschappelijk bewezen. Het is onduidelijk of deze ook werken.

Doel

Daarom is het programma Alledaagse Ziekten ingesteld; voor onderzoek naar alledaagse klachten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in kaart gebracht voor welke onderwerpen nader onderzoek gewenst is. De geselecteerde onderzoeken sluiten zo veel mogelijk aan op deze gaten in de bestaande kennis. Het merendeel van de onderzoeken werd uitgevoerd door of onder begeleiding van de opleidingen huisartsgeneeskunde bij de universiteiten in Nederland.

Samenwerking en gebruik van resultaten

Resultaten van het onderzoek worden gebruikt in de opleidingen en bijscholing van huisartsen en om richtlijnen op te stellen of te verbeteren. Het gaat om de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de zogenaamde NHG standaarden. Deze standaarden helpen de huisarts in overleg met de patiënt een passende behandelwijze te kiezen.

Vervolg

Dit programma heeft een vervolg gekregen in de programma's:

Resultaten

Over de meeste onderzoeken zijn artikelen in belangrijke nationale en internationale tijdschriften verschenen.

In het British Medical Journal (BMJ) stond een artikel van het onderzoek over het eten van vezels bij het prikkelbaar darm-syndroom. Het blijk dat oplosbare vezels werken en de onoplosbare vezels, zoals tarwezemelen, niet. Bij het onderzoek naar oogontstekingen bleek het meest voorgeschreven zalfje de genezing niet te versnellen. Ook hierover is gepubliceerd in het BMJ. Andere resultaten zijn dat vitamine D3 niet werkt bij winterhanden, dat oudere mannen met plasklachten beter staand kunnen plassen dan zittend.

Het onderzoek naar wratten heeft een vervolg gekregen. Uit het eerste onderzoek bleek dat handwratten het beste aangestipt kunnen worden met vloeibare stikstof maar bij voetwratten leidt afwachten tot dezelfde resultaten als behandelen met middelen als stikstof of salicylzuur. In het vervolgonderzoek wordt onder andere een nieuw middel, monochloorazijnzuur, voor de behandeling van wratten onderzocht.

Verspreiding van resultaten

Het programma besteedt veel aandacht aan de verspreiding en toepassing van resultaten. Het programma blijkt succesvol in het scheppen van voorwaarden voor het toepassen van de onderzoeksresultaten. Dankzij het programma en de bruikbare onderzoeksresultaten - vinden de resultaten snel hun weg naar de richtlijnen van huisartsen, die worden bijgesteld of aangevuld, of worden ze gebruikt voor afspraken tussen zorgverleners in de eerste lijn, de zogenoemde Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraken (LESA’s). Dit geldt ook voor de patiëntenbrieven en -folders. Hierdoor profiteren zowel de patiënt als de huisarts snel van de resultaten.

Ontwikkeling van huisartsgeneeskunde

Een ander effect is de stimulering van onderzoek door jonge talentvolle huisartsen. Het programma biedt hen de unieke kans om onderzoek te doen en hen te behouden voor de wetenschap. Deze onderzoekers zijn nodig om de kennis van huisartsen verder uit te bouwen. Door het programma Alledaagse Ziekten zijn een aantal onderzoeksinstituten van verschillende universiteiten gaan samenwerken. De samenwerking op zich is al winst, maar het delen en uitwisselen van kennis door samenwerking zorgt voor synergie. Het programma en de projecten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde.

Betere kwaliteit van zorg

Meer kennis over alledaagse klachten levert een eerstelijnszorg op die doeltreffender en waarschijnlijk goedkoper is. Inzicht in de kern van de generalistische zorg die door de huisarts geboden wordt, zorgt ervoor dat het handelen van de huisarts beter onderbouwd wordt. Meer kennis over het werk van de huisarts verbetert de mogelijkheden voor vervanging van zorg vanuit de tweede lijn, bijvoorbeeld ziekenhuiszorg, in afstemming met die tweede lijn.

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Voor patiënten is de huisartsenpraktijk vaak het eerste aanspreekpunt en daarmee een belangrijke schakel in de kwaliteit van zorg. Daarom investeren we op verschillende manieren in de ontwikkeling van kennis voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. Dit programma is daar één van.

> Bekijk al onze activiteiten op gebied van huisartsenzorg

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 3.403.351
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl