Arts Maatschappij en Gezondheid: onderzoek door aioto's

Artsen Maatschappij en Gezondheid hebben met uiteenlopende vraagstukken te maken op het gebied van diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten. Om hen te ondersteunen in de behandeling van patiënten, financieren we onderzoek naar een aantal van deze vraagstukken.

De projecten worden gefinancierd vanuit het onderdeel Arts Maatschappij en Gezondheid van het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. De inhoudelijke thema’s sluiten aan bij de onderzoeksprogramma’s van de (sub)afdelingen/leerstoelgroep Sociale Geneeskunde.

Subsidierondes

Ongeveer eenmaal per jaar werden er vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde subsidieoproepen opengesteld. Vanaf 2019 konden afdelingen Sociale Geneeskunde van de Nederlandse universitaire medische centra (umc’s) met een opleiding tot Arts Maatschappij & Gezondheid een subsidie aanvragen. Aanvragers konden uitsluitend indienen op (afdelings)uitnodiging. Wie mochten indienen, werd na een interne selectie bepaald door SOGEON. In het najaar van 2021 zijn de laatste subsidieoproepen opengesteld.

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG) financieren we projecten die bijdragen aan kennisontwikkeling én aan de academisering van de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoeker (aioto's) doen onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk. ZonMw voert het programma uit in opdracht van de SBOH.

Contact

Thirza Ras

Senior programmamanager
hgog [at] zonmw.nl

Shamala Kotte

Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl

Louise van Muijlwijk-Emons

Programmasecretaris
hgog [at] zonmw.nl

Yael Stein

Coördinerend clusterassistent
hgog [at] zonmw.nl