Zorg voor Jeugd

Zorg voor Jeugd is een kennisontwikkelingsprogramma, gericht op een betere zorg voor Jeugd. Het programma is gebaseerd op de programmeringsstudie Zorg voor Jeugd.

Doel

Doel van het programma is kennisontwikkeling voor professionals om de psychosociale ontwikkeling van jeugd te bevorderen. Daarbij ligt de focus op onderzoek naar effecten en kosten van instrumenten en interventies. Het programma biedt ook ruimte voor innovatie, ontwikkeling en onderzoek naar implementatiemogelijkheden in de jeugdsector.

Resultaten

ZonMw heeft in de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd om de werkzaamheid van behandelingen en signaleringsinstrumenten te achterhalen. Van de inzichten die in het programma Zorg voor Jeugd zijn opgedaan hebben veel mensen profijt: hulpverleners, beleidsmakers en onderzoekers. En vooral: kinderen, jongeren en hun ouders.
De resultaten die zo’n omvangrijk programma oplevert zijn niet in 3 zinnen samen te vatten. Binnen Zorg voor Jeugd is met ruim 100 projecten (allen leveren een bijdrage aan de psychosociale ontwikkeling van de jeugd) invulling gegeven aan de doelstelling en prioriteiten van het programma. De resultaten zijn per project terug te vinden onder het tabblad projecten. Ter gelegenheid van de afronding van het programma Zorg voor Jeugd is de publicatie ‘En… werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd’ verschenen. De publicatie geeft inzicht in de onderzoeksresultaten én visies binnen jeugdonderzoek die in ‘werkende weg’ ontstonden. 

Gezamenlijk kennis verder brengen en gericht verspreiden

De onderzoeken naar instrumenten en interventies leveren een schat aan kennis op. Dit vraagt om verdere verspreiding of plaatsing in een groter geheel. Lees meer onder tabblad Implementatie.
Meer resultaten uit dit programma vindt u onder het tabblad Parels en Promoties.

Meer informatie:

Korte film: 10 jaar Jeugd bij ZonMw
Publicatie: En... werkt het? 10 jaar onderzoek naar zorg voor de jeugd

Onderwerpen

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 36.520.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Valesca Kuling

Programmasecretaris
zorgvoorjeugd [at] zonmw.nl