Drie gemeenten gaan vrouwen begeleiden naar economische zelfstandigheid

De gemeenten Den Bosch, Den Haag en Rotterdam ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor een meer gendersensitieve dienstverlening voor vrouwen. Om de gemeentelijke uitvoeringspraktijk (Werk en inkomen) te stimuleren om vrouwen beter te begeleiden richting betaald werk en economische zelfstandigheid.

Betere begeleiding van vrouwen richting werk is hard nodig, want uit cijfers van het CBS (2020) blijkt dat vrouwen in economische en financiële zelfstandigheid achterlopen op mannen. Slechts 53% van de vrouwen verdient minimaal het minimumloon tegenover bijna 76% van de mannen.

De gehonoreerde projecten

Binnen de ronde ‘Economische zelfstandigheid van vrouwen’ van het programma ‘Vakkundig aan het werk’ zijn deze drie projecten gehonoreerd en gestart:

Over Vakkundig aan het werk en de ronde Economische zelfstandigheid van vrouwen

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen. Economische zelfstandigheid van vrouwen is de 6e ronde van Vakkundig aan het werk. Deze ronde is een extra opdracht die wij uitvoeren in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

 Meer weten?