Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Met het programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ willen we bijdragen aan een groter aantal gemeenten met een passend aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Ook zien we graag dat een grotere groep mensen met dementie deelneemt aan de verschillende activiteiten én zetten we in op verbetering en innovatie van het aanbod.

Subsidieoproep voor gemeenten

Vanaf 13 maart kunnen Nederlandse gemeenten subsidie aanvragen om hun aanbod van zinvolle dagactiviteiten aan te laten sluiten op de behoefte van thuiswonende mensen met dementie en hun dagelijks leven. Deze subsidie draagt bij aan het tweede thema van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030: ‘Mensen met dementie tellen mee’.

We definieerden voor deze subsidieoproep 3 fases: analyseren, organiseren en realiseren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor 1 of meerdere fases. Zo sluit deze subsidieoproep altijd aan bij de startsituatie van de aanvragende gemeente, of zij nu willen starten met het analyseren van de huidige en gewenste situatie in hun gemeente, óf al aan de slag kunnen met het maken van een plan van aanpak en/of het uitvoeren en borgen hiervan.

Lees de volledige subsidieoproep 'Aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie' hier.
 

Aanleiding programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie toenemen van 280.000 in 2018 tot 520.000 in 2040. Hierdoor stijgen de zorgkosten voor dementie en ontwikkelt dementie zich tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Met de Nationale Dementiestrategie 2021 – 2030 zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich de komende jaren in voor dementie. Het nieuwe programma ‘Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ draagt bij aan de uitvoering van deze strategie.

VWS heeft ZonMw gevraagd een programma op te stellen om het lokale aanbod van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken. In deze opdracht staan kennisontwikkeling, kennisdeling en monitoring centraal. De looptijd van dit programma is van 2023 t/m 2025. Het beschikbaar gestelde budget is €9.000.000.

Dit programma is een vervolg op het programma ‘Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’ (2021-2023). De lessen en ervaringen worden meegenomen in het vervolgprogramma. 

Het ZonMw-programma 'Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie' is onderdeel van de Nationale dementiestrategie van het Ministerie van VWS en werkt primair aan het tweede hoofdthema: ‘Mensen met dementie tellen mee’.

Inspiratiewijzer Dementie voor gemeenten

Er zijn al veel mooie voorbeelden van activiteiten te vinden. Om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van het activiteitenaanbod heeft ZonMw een landelijke online inspiratiewijzer ontwikkeld. Hierin vindt u verschillende ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Ook bevat de inspiratiewijzer een overzicht van bestaande tools en handvatten, zodat u direct aan de slag kunt gaan. De inspiratiewijzer is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere Alzheimer Nederland, Movisie en de VNG.

Ga naar de inspiratiewijzer ‘Dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten’

Doelgroepen programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Dit programma is gericht op gemeenten en organisaties die dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie aanbieden. Met de beschikbaar gestelde subsidie kunnen zij hun aanbod aan betekenisvolle dagactiviteiten (door)ontwikkelen, verbeteren, innoveren of juist implementeren. De activiteiten die aanvragers ontwikkelen zijn gericht op (potentiële) bezoekers van ontmoetingscentra en dagactiviteiten: thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers en naasten.

In dit programma kan subsidie primair worden aangevraagd door gemeenten, in samenwerking met lokale zorg en ondersteuningsorganisaties.

Doelstellingen programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Met dit programma willen we bijdragen aan het versterken van het aanbod aan dagactiviteiten voor mensen met dementie.  Dit doel willen we bereiken door:

 1. Projecten te financieren. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van aanbod in meer gemeenten, het vergroten van het gebruik van het bestaande aanbod aan activiteiten én het verbeteren en innoveren van lokaal aanbod. De focus ligt hierbij op het inventariseren van de behoeften van mensen met dementie, zodat het aanbod wordt verbeterd.
  Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor het (door)ontwikkelen, verbeteren, innoveren of juist het implementeren van het aanbod aan betekenisvolle dagactiviteiten. Er zijn aparte subsidierondes voor gemeenten die nog moeten starten en voor gemeenten die al langer werken aan versterking van het activiteitenaanbod. Om te bepalen in welke subsidieronde (‘starter’ of ‘doorontwikkelaar’) de aanvrager past is een aantal bouwstenen geformuleerd;
 2. Het opzetten van een traject voor kennisontwikkeling, -deling en monitoring. Hiervoor worden projecten door middel van actiegericht onderzoek begeleid bij het versterken van het lokale aanbod. Tegelijkertijd worden kennis, ervaringen, lessen, succesfactoren en knelpunten opgehaald, gebundeld, gedeeld en teruggegeven;
  De kennis die we opdoen in de projecten wordt breed beschikbaar gemaakt en gedeeld.

Programmacommissie

Voorzitter

C. (Cornel) Vader

Vice-voorzitter 

D. (Dunja) Dreessens

Leden

 • B. (Bert) Frings
 • Prof. Dr. J.E.M. (Anja) Machielse
 • Dr. F. (Frans) Hoogeveen
 • J. (Jan) Overweg
 • M. (Marlon) Smeitink

Waarnemer

S. (Suzanne) Verbree  |  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport