Veelgestelde vragen subsidieoproep 'Doorontwikkelen en versterken aanbod dagactiviteiten'

Op deze pagina vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen. We actualiseren deze pagina regelmatig.

De deadline voor het indienen van uw aanvraag voor de subsidie 'Doorontwikkelen en versterken aanbod dagactiviteiten' is 22 juni 2023, 14:00 uur. Deze subsidieoproep is onderdeel van het programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie.

Let op: de tekst uit de subsidieoproep is leidend.

Algemeen

Onze gemeente heeft vorig jaar subsidie ontvangen in het kader van de oproep Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Kunnen we binnen deze oproep subsidie aanvragen?

Ja, kan. Deze subsidie is bedoeld voor gemeenten die al een regiobeeld, behoefteanalyse, visie op het aanbod en plan van aanpak (zogenoemde bouwstenen) hebben. Met deze subsidie kan het plan van aanpak worden uitgevoerd en het aanbod van dagactiviteiten worden doorontwikkeld.

Is de subsidie alleen voor gemeenten die eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de oproep Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie?

Nee, alle gemeenten die een regiobeeld, behoefteanalyse, visie op het aanbod en plan van aanpak hebben, kunnen subsidie aanvragen.

Wat houden de genoemde bouwstenen ‘regiobeeld, behoefteanalyse, visie op het aanbod en plan van aanpak’ in?

Voor een uitgebreide uitleg per bouwsteen klik je hier

Mijn gemeente ziet het belang van betekenisvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie en wil hier graag mee aan de slag, maar we hebben de genoemde bouwstenen (nog) niet. Kunnen we toch een subsidieaanvraag indienen voor deze subsidie?

Het hebben van bouwstenen 1 en 2 is een voorwaarde voor deze subsidie. Dit houdt in dat uw aanvraag alleen in behandeling wordt genomen als u de bouwstenen heeft. Naar verwachting volgt in het najaar van 2023 een subsidieoproep voor gemeenten die de bouwstenen nog moeten ontwikkelen en dus aan de slag gaan met het opstellen van een regiobeeld, behoefteanalyse, visie op het aanbod en plan van aanpak.

Abonneer je op nieuwsbrief Ouderen om op de hoogte te blijven van subsidiemogelijkheden.  

Wat houden de verschillende rollen binnen de projectgroep in?

  • De projectleider of penvoerder is verantwoordelijk voor de inhoud en heeft de dagelijkse leiding over het project. Na honorering van de aanvraag is de projectleider of penvoerder de contactpersoon waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
  • De hoofdaanvrager is de persoon aan wie de subsidie bij honorering wordt toegekend. Dit is de (eind)verantwoordelijke voor de subsidieaanvraag; De hoofdaanvrager is de contactpersoon van ZonMw gedurende het beoordelingsproces.
  • De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.

Let op: de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke dienen allebei dezelfde organisatie te vertegenwoordigen.

Ik wil graag als privépersoon een aanvraag indienen, kan dat?

Nee. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie. In dit geval is de subsidie specifiek bedoeld voor gemeenten.

Mag de subsidie besteed worden aan de uitvoering van activiteiten?

De subsidie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het financieren van onderzoeksactiviteiten, hardware en reguliere zorg-, welzijns- en ondersteuningsactiviteiten die bekostigd worden op grond van
Wmo, Zvw en Wlz, Jeugdwet.

Is het mogelijk om met meerdere gemeenten gezamenlijk een subsidieaanvraag in te dienen?

Het is mogelijk om gezamenlijk een aanvraag in te dienen, mits alle deze gemeenten voldoen aan de voorwaarden van deze oproep. 

Waar kunnen we de gemeenten vinden die mee hebben gedaan met rondes uit het vorige programma? 

Op deze pagina kunt u de projecten vinden uit het vorige programma 'Aanbod agactiviteiten voor mensen met dementie': Projecten | ZonMw Projects. 

Wat doet ZonMw?

ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Meer over de rol van ZonMw vindt u hier.

Indienen aanvraag

Welke formulieren en documenten moet ik aanleveren voor mijn aanvraag?

  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier via MijnZonMw
  • Bijlage 1: Een samenvatting van het regiobeeld, de behoefteanalyse, visie en het plan van aanpak.
  • Bijlage 2: Letter of Commitment per samenwerkende partij/sponsor. Indien u meerdere Letters of Commitment heeft, voeg deze samen tot één document om deze als bijlage toe te voegen.
  • Bijlage 3: Een begroting in het format ‘overige instellingen’.

Kan ik mijn aanvraag nog na de deadline indienen?

Vanwege juridische redenen is ZonMw verplicht om de deadline uit de subsdieoproep, 22 juni 2023 om 14.00 uur, strikt te hanteren. Wij raden u aan om uw aanvraag ruim vóór de deadline in te dienen.

Hoe dien ik de ‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ in?

De ondertekende verklaring kan toegevoegd worden aan de aanvraag in Mijn ZonMw of per mail gestuurd worden naar ZonMw. In dat geval mailt u de aanvraag naar ADMD@zonmw.nl, ter attentie van Marilyn Croes. De verklaring moet uiterlijk één week na het indienen van de subsidieaanvraag  binnen zijn.

Begroting

Mag ik het schrijven van de subsidieaanvraag opnemen in de begroting?

Nee, dit mag niet. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de uitvoering van het project en alleen tijdens de projectperiode na honorering.

Er dient minimaal 10% cofinanciering te worden bijgedragen. Waaruit mag cofinanciering bestaan?

Cofinanciering is een bijdrage met private of publieke middelen, in natura of in geld, aan een door ZonMw gefinancierd project of programma (Bron: subsidievoorwaarden januari 2013). Binnen deze subsidieaanvraag kan cofinanciering op meerdere manieren worden ingevuld, zoals met een financiële bijdrage (publiek of privaat), ureninzet vanuit een aanbieder en/of betrokken partijen of een eigen bijdrage van deelnemers. Ook het beschikbaar stellen van accommodaties/ruimte of het gebruik van eigen materialen. Als cofinanciering mogen alleen subsidiabele kosten opgenomen worden.

Welke kosten mogen worden opgenomen in de begroting?

De specifieke kostenposten die u mag opnemen in de begroting staan onder ‘Welke bedrag kan aangevraagd worden?’ op pagina 5 van de oproeptekst. Controleer uw begroting hierop.

Overige vragen

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik terecht?

Heeft u inhoudelijke vragen over uw aanvraag?

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met een medewerker van ZonMw via admd@zonmw.nl of 070 - 349 54 72.

Heeft u technische vragen over MijnZonMw?

Voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw neemt u contact op met de servicedesk. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via 070 349 51 76 of servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.