Over dit programma

Het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg' streeft ernaar de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in 'Palliantie. Meer dan zorg' voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Samenwerken, signaleren, stimuleren

Samenwerking, het signaleren wat goed gaat en beter kan en het stimuleren van allerlei initiatieven is hierbij belangrijk. Steeds ligt de focus op de mensen in hun laatste levensfase en hun naasten, om wie dit programma primair draait.

Aanvragen voor subsidie

Tot 2020 wordt jaarlijks subsidie toegekend. Organisaties op het gebied van onderzoek, onderwijs, zorg kunnen projecten indienen na een oproep op de ZonMw-website.

Het programma stimuleert verbeteringen in palliatieve zorg op 4 terreinen: 

Uitgangspunten

In ieder project hanteert de programmacommissie 'Palliantie. Meer dan zorg' onderstaande uitgangspunten:

  • Het accent ligt op het beter aansluiten van de zorg bij de wensen en behoeften van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Uiteindelijk mogen patiënten met hun naasten kiezen welke zorg en ondersteuning zij willen in de laatste fase van hun leven.
  • Kwaliteit van leven en sterven betekent aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten.
  • Patiënten en naasten hebben in de laatste levensfase zo mogelijk de regie over hun leven.
  • Zorgverleners organiseren palliatieve zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt.
  • Er is expliciet aandacht voor mantelzorgers.
  • Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening.

Onderdeel Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

In 2014 is het NPPZ gestart. Het NPPZ bestaat uit het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg', activiteiten in 7 consortia Palliatieve Zorg en landelijk beleid.

Blijf op de hoogte

Ook in de toekomst blijft ZonMw werken aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Wilt u op de hoogte blijven van resultaten, actualiteit en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief en bekijk de themapagina Palliatieve Zorg.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website