Uitgelicht

Gender en gezondheid in de Emancipatiemonitor

voorblad emancipatiemonitor

In de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal bureau voor statistiek (CBS) is dit jaar een hoofdstuk over de gezondheid van vrouwen opgenomen. 

In dit hoofdstuk wordt ook de Alliantie Gender en Gezondheid genoemd en vooruitgeblikt op het ZonMw-programma Gender en Gezondheid, dat half 2016 van start is gegaan. 

Lees het volledige bericht

Diversiteit bij ZonMw

In Artikel 22 in de Grondwet staat dat de overheid volksgezondheid bevordert van iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, sociaal-economische situatie en culturele achtergrond. In alle ZonMw-programma’s wordt rekening gehouden met dit belangrijke maatschappelijke thema. De bestaande gezondheidsverschillen maken duidelijk dat dit nog lang niet het geval is. ZonMw vraagt blijvend aandacht voor deze gezondheidsverschillen in programma’s en projecten. Dit is noodzakelijk om tot generaliseerbaarheid van uitkomsten te komen.

Meer over Diversiteit bij ZonMw

Onderzoekersnetwerk Diversiteit & Gezondheid 2014

mensen bij bijeenkomst

Bij het onderzoek naar verschillen in gezondheid en gezondheidszorg zijn er thema’s die iedereen tegenkomt. Het Onderzoekersnetwerk Diversiteit & Gezondheid heeft als doel om kennis tussen onderzoekers uit te wisselen op het terrein van diversiteitsaspecten zoals cultuur, etniciteit, sekse, gender, SES en leeftijd. Op 20 mei 2014 vond de laatst bijeenkomst plaats. Bekijk een fotoverslag en de de presentaties terug. Lees meer

Checklist Aandacht voor diversiteit in onderzoek

Een algemene checklist voor aanvragers en referenten. Deze lijst bevat, gegeven de breedte van het door ZonMw gefinancierde onderzoek, vragen van algemene aard. Bekijk de checklist

MIGHEALTH

logo

De Europese database MIGHEALTH heeft als doel om professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en vertegenwoordigers van migranten en etnische minderheden toegang te geven tot een dynamisch ontwikkelende bron van kennis. Ga naar MIGHEALTH

Actueel

Volg via RSS

Week van de overgang: ‘Meer onderzoek en bewustwording nodig’

Op 3 april start de Week van de Overgang. Tijdens deze week is er aandacht voor de impact van de overgang en bijbehorende klachten. Want die klachten kunnen een stuk complexer zijn dan opvliegers en zweetaanvallen, vertelt Betty Visker van Heuven van Staereling, van Studio Vrouw.

Nieuws

Vooraankondiging: subsidieoproepen herstel en re-integratie bij psychische problemen

ZonMw, NWO en de Stichting tot Steun VCVGZ gaan zich gezamenlijk inzetten voor herstel en (re-)integratie van mensen met psychische problemen. Psychische aandoeningen hebben immers een groot effect op mens en maatschappij en er is nog steeds weinig kennis over herstel en (re-)integratie in de samenleving. Daarom publiceren ZonMw en NWO dit voorjaar 3 subsidieoproepen met een totaal budget van ongeveer € 4,2 miljoen.

Nieuws

Onderzoeksprojecten Gender bij Omroep Vlaardingen

Twee artsen en ZonMw-projectleiders van het Erasmus MC spraken donderdag 16 maart bij Omroep Vlaardingen over man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg. Antoinette Maassen van den Brink is farmacoloog en onderzoekt de werking van geneesmiddelen, met name op het gebied van migraine en de invloed van vrouwelijke geslachtshormonen daarop. Jeanine Roeters van Lennep is internist en onderzoekt man-vrouwverschillen bij hart- en vaatziekten en...

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Subsidieoproepen

Volg via RSS

Gender en gezondheid - Algemene onderzoeksronde

Onderwerpen

  • Sekse- en gendersensitieve kennisontwikkeling
  • Twaalf inhoudelijke thema’s (zie programmatekst)
  • Vrouwspecifieke gezondheidsaspecten - Preventie, etiologie, beloop, diagnostiek en/of behandeling van aandoeningen

Onderdeel van programma

Kennisprogramma Gender en Gezondheid

Geplaatst op

23 februari 2017

Deadline

20 april 2017,
14.00 uur

Bekijk

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Expertmeeting Overgang

Gezonder eten omdat je sneller aankomt, wat later beginnen na een slechte nacht en een ventilator tegen de opvliegers? Was het maar zo eenvoudig. In de Week van de Overgang maakt Studio Vrouw de complexe problematiek rondom de overgang inzichtelijk en bespreekbaar tijdens de ‘Expertmeeting Overgang’.

Lees meer

Informatiebijeenkomst subsidieoproepen herstel en re-integratie bij psychische problemen

ZonMw en NWO publiceren dit voorjaar 3 subsidieoproepen gericht op herstel en (re-)integratie bij psychische problemen. Onderzoekers en professionals kunnen financiering aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek of de ontwikkeling en implementatie van interventies. Elke subsidieoproep heeft eigen prioriteiten. Tijdens de informatiebijeenkomst lichten we de subsidieoproepen toe en beantwoorden we uw vragen.

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website