Uitgelicht

Gender en gezondheid in de Emancipatiemonitor

voorblad emancipatiemonitor

In de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal bureau voor statistiek (CBS) is dit jaar een hoofdstuk over de gezondheid van vrouwen opgenomen. 

In dit hoofdstuk wordt ook de Alliantie Gender en Gezondheid genoemd en vooruitgeblikt op het ZonMw-programma Gender en Gezondheid, dat half 2016 van start is gegaan. 

Lees het volledige bericht

Diversiteit bij ZonMw

In Artikel 22 in de Grondwet staat dat de overheid volksgezondheid bevordert van iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele voorkeur, sociaal-economische situatie en culturele achtergrond. In alle ZonMw-programma’s wordt rekening gehouden met dit belangrijke maatschappelijke thema. De bestaande gezondheidsverschillen maken duidelijk dat dit nog lang niet het geval is. ZonMw vraagt blijvend aandacht voor deze gezondheidsverschillen in programma’s en projecten. Dit is noodzakelijk om tot generaliseerbaarheid van uitkomsten te komen.

Meer over Diversiteit bij ZonMw

Onderzoekersnetwerk Diversiteit & Gezondheid 2014

mensen bij bijeenkomst

Bij het onderzoek naar verschillen in gezondheid en gezondheidszorg zijn er thema’s die iedereen tegenkomt. Het Onderzoekersnetwerk Diversiteit & Gezondheid heeft als doel om kennis tussen onderzoekers uit te wisselen op het terrein van diversiteitsaspecten zoals cultuur, etniciteit, sekse, gender, SES en leeftijd. Op 20 mei 2014 vond de laatst bijeenkomst plaats. Bekijk een fotoverslag en de de presentaties terug. Lees meer

Checklist Aandacht voor diversiteit in onderzoek

Een algemene checklist voor aanvragers en referenten. Deze lijst bevat, gegeven de breedte van het door ZonMw gefinancierde onderzoek, vragen van algemene aard. Bekijk de checklist

MIGHEALTH

logo

De Europese database MIGHEALTH heeft als doel om professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en vertegenwoordigers van migranten en etnische minderheden toegang te geven tot een dynamisch ontwikkelende bron van kennis. Ga naar MIGHEALTH

Actueel

Volg via RSS

Programma Gender en Gezondheid in de Emancipatiemonitor

In de tweejaarlijkse emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal bureau voor statistiek (CBS) is dit jaar een hoofdstuk over de gezondheid van vrouwen opgenomen. Daarin wordt vooruitgeblikt op het ZonMw-programma Gender en Gezondheid, dat half 2016 van start is gegaan.

Nieuws

Nieuwe website! Wat is veranderd?

De website van ZonMw is vernieuwd. Het grafisch ontwerp is in een eigentijds jasje gestoken, maar ook de informatie over subsidies, programma's en projecten is op een andere manier gebundeld.

Nieuws

Vooraankondiging subsidieronde Active & Assisted Living

In februari 2017 wordt de nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) opengesteld. De ‘challenge’ van de subsidieronde van 2017 is ‘AAL packages/Integrated solutions: packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults’.

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website