Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving (KIC)

beeld kic inclusief
Mensen met een beperking hebben recht op een toegankelijke leefomgeving. Als maatschappij kunnen we ervoor zorgen dat leven met een beperking goed mogelijk is. Innovatieve oplossingen – digitaal, fysiek of sociaal – dragen bij aan de mogelijkheid om op een manier deel te nemen aan de samenleving die past bij iemand met een beperking. Om deze mogelijkheden te onderzoeken lanceert NWO een nieuwe subsidieoproep.

Volgens het VN-verdrag Handicap, dat sinds 2016 geldt in Nederland, ontstaat een handicap vooral door de ontoegankelijkheid van de maatschappij. In deze visie ligt het omgaan met de beperking niet bij het individu, maar bij de maatschappij. Onder mensen met een beperking verstaan we personen met langdurige fysieke, intellectuele en/of zintuiglijke beperkingen, evenals psychische kwetsbaarheid, die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten om volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Deze call draagt bij aan de centrale missie van de Kennis- en Innovatie-agenda (KIA) Gezondheid & Zorg.

Onderzoek in co-creatie met de praktijk

Het doel van deze call is om bij te dragen aan het streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking of chronische ziekte vitaal en volwaardig kunnen deelnemen, specifiek gericht op het creëren van een inclusieve leefomgeving. De call richt zich op het aanpakken van diverse aspecten van het dagelijks leven, zoals onderwijs, werk, wonen, vervoer en vrije tijd, en benadrukt de noodzaak van innovatieve experimenteeromgevingen zoals fieldlabs of living labs waarin samen met burger, bedrijfsleven, onderzoeker en overheid producten worden (door-)ontwikkeld. Het onderzoek gebeurt dicht bij de praktijk, met actieve deelname van relevante stakeholders in co-creatie, om ervoor te zorgen dat de projectresultaten goed geïntegreerd worden in de leefomgeving.

Bekijk de subsidieoproep

Lees meer op de NWO website over de subsidieoproep Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

NWO-KIC: innovatieprogramma’s in het kennis- en innovatieconvenant

NWO ontwikkelt innovatieprogramma’s gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland met het doel impact te realiseren voor de economie, mens en samenleving. In deze programma’s ligt de nadruk op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen daarmee bij aan het realiseren van economische kansen. Essentieel is daarom dat private partijen investeren in elk onderzoeksproject.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€10.500.000
Looptijd: 14%
Looptijd: 14 %

Contact

Rosalie Witjas - Paalberends

Senior programmamanager
Witjas [at] zonmw.nl