Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten. In 2021 start het vervolgprogramma.

Thema's

Uitgelicht

Meedoen op de arbeidsmarkt

Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Kennis uit onderzoek vult hun ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven.

Filmpje over Vakkundig aan het werk

Artikelenreeks over de resultaten

Hoe kunnen gemeenten de opgeleverde kennis gebruiken om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren? In deze reeks vertellen projectleiders over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven ze tips voor in de praktijk. Bekijk de artikelen per thema:

Kennisplaats Werk en Inkomen

De kennisplaats Werk en Inkomen moet de infrastructuur versterken rond evidence based werken in het sociaal domein en speelt een rol in de kennisbundeling- en ontsluiting van Vakkundig aan het werk 2. Waar heeft het veld van Werk & Inkomen behoefte aan?

Regioplan doet vooronderzoek

Zo regulier mogelijk werk, voor zoveel mogelijk mensen

Deze artikelenreeks (2020), gemaakt door Divosa, belicht 10 onderzoeksprojecten uit Vakkundig aan het werk. Wat werkt juist wel en niet in het sociaal domein?

Naar de Divosa-artikelenreeks

Wat werkt in jouw praktijk?

Tijdens 3 regionale bijeenkomsten (2019), zochten professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers samen naar nieuwe inzichten en werkwijzen bij re-integratie en de vermindering van schulden en armoede.

E-magazine kennisateliers

Werk in Uitvoering

In deze brochure (2017) staan artikelen uit het magazine Trots op je vak van Divosa en columns uit Sociaal Bestek.

Tussentijdsoverzicht projecten

Actueel

Doen wat werkt in het sociaal domein

Een terugblik op het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’, dat plaats vond op 10 november jl.

Elders gezien

Meedoen op de arbeidsmarkt

Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Wetenschappelijke kennis uit onderzoek vult hun kennis en ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten van 'Vakkundig aan het werk'. In 2021 start het vervolgprogramma. Zie ook www.zonmw.nl/vakkundig

Pagina

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking duurzaam aan de slag

Veel jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben moeite om een plek op de reguliere arbeidsmarkt te verwerven. Vooral een goede begeleiding van school naar werk blijkt een belangrijke schakel voor een duurzame loopbaan. INTOWork, een samenwerkingsproject tussen onderwijs, de gemeente Almere en loopbaanadviesbureau Mind at Work, coacht de jongeren gedurende twee jaar naar de reguliere arbeidsmarkt.

Pagina

Hoe benut je kennis beter in het sociaal domein?

Algemeen directeur Veronique Timmerhuis bespreekt dit samen met de bestuurders Janny Bakker (Movisie) en Ali Rabarison (VNG) in Sociale vraagstukken en op het congres ‘Doen Wat Werkt’ op 10 november. Dit congres met talloze praktijkvoorbeelden zelf ervaren?

Nieuws
Toon meer

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website