Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Thema's

Uitgelicht

Begeleiding vluchtelingen: bied maatwerk en betrek werkgevers

In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk. Beleidsonderzoeksbureau Regioplan bracht de effectiviteit en de werkzame elementen in kaart.

Lees het in Mediator 42

In 2021 start vervolgprogramma ‘Vakkundig aan het werk 2’

In 'Vakkundig aan het werk 2' ligt het accent nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Hoe kunnen gemeenten en UWV adequaat mensen aan werk helpen? En hoe kunnen mensen met schulden goed ondersteund worden?

Wat werkt voor wie bij re-integratie en schuldhulp?

Economische zelfstandigheid van vrouwen

Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? Deze vraag staat centraal in de 6e ronde van Vakkundig aan het werk.

Tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk

Vrijwilliger brengt rust en overzicht

Elke gemeente gebruikt vrijwilligers om mensen in schuldhulptrajecten extra begeleiding te kunnen bieden. Dankzij de praktische steun van de vrijwilliger blijken mensen minder stress te krijgen en meer grip op hun financiën.

Effectiviteit vrijwilligers in schuldhulpverlening

Zo regulier mogelijk werk, voor zoveel mogelijk mensen

Deze artikelenreeks (2020), gemaakt door Divosa, belicht 10 onderzoeksprojecten uit Vakkundig aan het werk. Wat werkt juist wel en niet in het sociaal domein? Voor de zomer is de artikelenreeks compleet. 

Naar de Divosa-artikelenreeks

Wat werkt in jouw praktijk?

Tijdens 3 regionale bijeenkomsten (2019), zochten professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers samen naar nieuwe inzichten en werkwijzen bij re-integratie en de vermindering van schulden en armoede.

E-magazine kennisateliers

Werk in Uitvoering

In deze brochure (2017) staan artikelen uit het magazine Trots op je vak van Divosa en columns uit Sociaal Bestek.

Tussentijdsoverzicht projecten

Actueel

Begeleiding vluchtelingen: bied maatwerk en betrek werkgevers

In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk. Beleidsonderzoeksbureau Regioplan bracht de effectiviteit en de werkzame elementen in kaart. Dit project is onderdeel van ons kennisprogramma Vakkundig aan het werk en wordt uitgelicht in ons ZonMw magazine De Mediator.

Pagina

5 jaar Participatiewet: hoe kan het beter?

De Participatiewet leidt niet tot meer baankansen, zo oordeelde het SCP eind 2019. Gemeenten waren niet blij met de kritiek, maar worstelen ook met de uitvoering van de wet tegen de achtergrond van strenge regels en krappe budgetten. Tijd voor een pas op de plaats. Wat heeft de Participatiewet in de afgelopen 5 jaar teweeggebracht, wat leren we daarvan? Het is de centrale vraag in recent gepubliceerd boek van de Vrije Universiteit. Op 25 juni...

Elders gezien

Intensieve Amsterdamse aanpak van statushouders succesvol

In gemeente Amsterdam werken klantmanagers en jobhunters sinds 2016 samen om statushouders te helpen met tegelijk én inburgeren én werk zoeken. Adriaan Oostveen van onderzoeksbureau Regioplan en Danira Janjac, projectleider ‘Amsterdamse aanpak statushouders’ geven tips en vertellen je meer over dit project van Vakkundig aan het werk.

Pagina

Niet meer met het actielijstje van de professional naar huis

Inwoners die schulden en andere problemen zelf aanpakken en begeleidende gesprekken van professionals die hun oordeel achterwege laten. De gemeente Alphen aan de Rijn helpt inwoners die met een meervoudige ondersteuningsvraag aankloppen, blijkt uit de procesevaluatie over de impact van Mobility Mentoring® in deze gemeente. Dit project is onderdeel van ons kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Big Data en Re-integratie 2020

Onderwerpen

  • Big Data
  • Gemeentelijke uitvoeringspraktijk
  • Re-integratie
  • Werk en Inkomen

Onderdeel van programma

Vakkundig aan het Werk

Geplaatst op

14 juli 2020

Deadline

17 september 2020,
14.00 uur

Bekijk

NWA Economische veerkracht van vrouwen

Onderwerpen

  • Nationale Wetenschapsagenda
  • Economische zelfstandigheid en veerkracht van vrouwen
  • Living labs
  • Kennisketenbreed en interdisciplinair
  • Evidence based handelen

Onderdeel van programma

NWA Economische veerkracht van vrouwen

Geplaatst op

14 mei 2020

Deadline

17 november 2020,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website