Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten. In 2021 is het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 gestart.

Thema's

Uitgelicht

Nu open: eerste subsidieoproep Vakkundig aan het werk 2

De subsidieoproep Re-integratie - Vakkundig aan het werk 2 is nu open. Op 1 juni 2021 hoorden deelnemers alles over deze subsidieoproep tijdens het webinar. Klik hier voor de powerpointpresentatie (pdf). Dien uw projectidee uiterlijk in op 13 juli 2021 (14:00 uur).

Lees alles over de subsidieoproep

Positieve insteek helpt statushouders

De ellende uit het verleden van vluchtelingen zit vaak in de weg van een passende plek op de arbeidsmarkt. Een cursus mentaal welbevinden in de eigen taal biedt perspectief op de toekomst.

Lees het nieuwste artikel in onze reeks resultaten Vakkundig aan het werk

Benieuwd naar de resultaten van Vakkundig aan het werk?

Projectleiders vertellen over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven tips voor de praktijk, om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Bekijk de artikelen per thema: Vergunninghouders, Re-integratie, Schulden en armoede, Integraal werken, Methodisch werken.

Lees de resultaten in onze nieuwste artikelenreeks

Actueel

Positieve insteek helpt statushouders

Gevlucht uit je eigen land, opgevangen in Nederland en dan hier zo snel mogelijk werk vinden. Het klinkt zoveel makkelijker dan het is. Want de ellende uit het verleden en de problemen van nu zitten vaak in de weg. Een cursus mentaal welbevinden in de eigen taal biedt perspectief op de toekomst.

Pagina

Werk als medicijn tegen gezondheidsachterstanden

De kans op een gezond leven is niet eerlijk verdeeld over alle Nederlanders. Mensen zonder opleiding of met een praktische opleiding leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met een theoretische opleiding en een hoog inkomen en vijftien jaar langer in minder goede gezondheid. Dit artikel in Sociaal Bestek benadrukt de rol van werk- en inkomensbeleid bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Elders gezien
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Save the date: Online talkshow Vakkundig aan het werk 2

Deze online talkshow is hét moment om meer te horen en mee te praten over kennis en innovaties bij het begeleiden van mensen naar werk. U bent van harte welkom bij deze feestelijke startbijeenkomst ter gelegenheid van het nieuwe ZonMw-programma Vakkundig aan het werk 2 (2021-2025).

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website