Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten. In 2021 start het vervolgprogramma.

Thema's

Uitgelicht

Benieuwd naar de resultaten van Vakkundig aan het werk?

Projectleiders vertellen over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven tips voor de praktijk, om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Bekijk de artikelen per thema: Vergunninghouders, Re-integratie, Schulden en armoede, Integraal werken, Methodisch werken.

Lees de resultaten in onze nieuwste artikelenreeks

Lessen gebundeld uit 8 studies over statushouders

We hebben 8 studies uitgevoerd naar effectieve werkwijzen om vergunninghouders te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk. De lessen uit deze studies zijn gebundeld in een kennissynthese, maar ook in een handreiking voor professionals.

Bekijk de kennissynthese en handreiking

Hoe begeleiden gemeenten vluchtelingen naar werk?

Lees de 2 nieuwe artikelen in onze reeks resultaten Vakkundig aan het werk:

Bedenkingen bij aannemen werknemers met psychische problemen

De meerderheid (64%) van leidinggevenden staat terughoudend tegenover het aannemen van sollicitanten met psychische gezondheidsproblemen. Dit blijkt uit het tussentijdse resultaat van dit project.

Lees verder op de website van Tranzo

Lopende en afgeronde projecten

We hebben voor u de projecten gegroepeerd per thema: re-integratie, methodisch werken, integraal werken, vergunninghouders, schulden en armoede.

Bekijk alle projecten van Vakkundig aan het werk

Vrouwen beter begeleiden naar economische zelfstandigheid

Vier gemeenten ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde tools, handvatten en werkwijzen om vrouwen optimaal te begeleiden naar betaald werk en economische zelfstandigheid.

4 projecten gehonoreerd in de 6e ronde

Ons programma in 1 minuut

Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Kennis uit onderzoek vult hun ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven.

Bekijk het filmpje Vakkundig aan het werk

Actueel

Statushouders aan werk helpen

We hebben 8 studies uitgevoerd naar werkwijzen om vergunninghouders te ondersteunen bij het verkrijgen en behouden van regulier betaald werk. De lessen uit deze studies zij nu gebundeld. Bekijk de kennissynthese en handreiking voor professionals.

Pagina

Begeleiding vluchtelingen: bied maatwerk en betrek werkgevers

In de gemeente Den Haag worden matchmaking, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk ingezet om vluchtelingen met een verblijfsstatus te begeleiden naar werk. Beleidsonderzoeksbureau Regioplan bracht de effectiviteit en de werkzame elementen in kaart. Lees het laatste artikel in onze resultatenreeks van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Pagina

Meer aandacht voor gezondheid bij begeleiden vluchteling naar werk

Gemeenten weten niet goed hoe zij moeten omgaan met gezondheidsproblemen van erkende vluchtelingen bij de toeleiding naar werk en participatie. Onderzoekers van Regioplan, het Verwey-Jonker Instituut, Movisie en Pharos leverden hiervoor kennis en handvatten. Lees het laatste artikel in onze resultatenreeks van het kennisprogramma Vakkundig aan het werk.

Pagina

‘Neem de regie van statushouders niet over’

Wel ontzorgen maar niet de regie van statushouders overnemen. Dat is het streven van Wethouder Froukje de Jonge van de gemeente Almere bij het begeleiden naar werk en scholing.

Pagina
Toon meer

Subsidieoproepen

Agenda

Talkshow #5 Beweging in Kwetsbaarheid

Tijdens de talkshow nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen over inclusie mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het thema van deze talkshow is Financiering & organisatie - Slim organiseren.

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website