Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Thema's

Uitgelicht

Economische veerkracht van vrouwen

Hoe kan je de economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroten? En welke handelingsperspectieven hebben stakeholders hiervoor nodig? De NWA stimuleert onderzoek in de vorm van living labs om de economische veerkracht van vrouwen te bevorderen.

Lees meer en bekijk de subsidieoproep

Impact van armoede en stress

Wat is de impact van armoede en met armoede samenhangende chronische stress op zelfregulering, gezondheid en participatie? Dit is het 3e project dat gehonoreerd is in het NWA-programma Schulden en armoede. 

Bekijk het 3e project (NWA)

Impact aantonen en zorgen voor kennisbenutting

Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway.

Lees de handleiding voor projectleiders

Zo regulier mogelijk werk, voor zoveel mogelijk mensen

Deze artikelenreeks (2020), gemaakt door Divosa, belicht 10 onderzoeksprojecten uit Vakkundig aan het werk. Wat werkt juist wel en niet in het sociaal domein? Voor de zomer is de artikelenreeks compleet. 

Naar de Divosa-artikelenreeks

Wat werkt in jouw praktijk?

Tijdens 3 regionale bijeenkomsten (2019), zochten professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers samen naar nieuwe inzichten en werkwijzen bij re-integratie en de vermindering van schulden en armoede.

E-magazine kennisateliers

Werk in Uitvoering

In deze brochure (2017) staan artikelen uit het magazine Trots op je vak van Divosa en columns uit Sociaal Bestek.

Tussentijdsoverzicht projecten

Actueel

Eerste contact is cruciaal om jongeren aan werk of opleiding te helpen

Hoe kunnen gemeenten jongeren met een bijstandsuitkering doelgerichter naar werk of een opleiding begeleiden? Consulenten van enkele Friese gemeenten ontwikkelen daarvoor zelf een betere route. Anita Beekhuizen van de gemeente Leeuwarden is een van de deelnemers. ‘Sneller met jongeren in contact komen, dat is een cruciale factor.’

Pagina

Leren omgaan met veranderingen als uitdaging

Praktijkbegeleiders van mensontwikkelbedrijf Amfors in Amersfoort leren hoe ze medewerkers nog beter kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Gedragsverandering zien ze steeds meer als een leuke uitdaging, waarin zij als professional ondersteuning kunnen bieden. Praktijkbegeleider Maurice Gijsberts: ‘Zit de deur potdicht, dan kijk ik hoe ik die deur een klein beetje kan openen.’

Pagina

Impact van armoede en stress

Wat is de impact van armoede en met armoede samenhangende chronische stress op zelfregulering, gezondheid en participatie? In vijf gemeenten worden diverse vormen van ondersteuning getest. Wat zijn de helpende en belemmerende mechanismen? Uiteindelijk moeten de interventies leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter en gelukkiger voelen en meer meedoen in de samenleving.

Nieuws

Economische veerkracht van vrouwen

Hoe kan je de economische veerkracht van vrouwen duurzaam vergroten? En welke handelingsperspectieven hebben stakeholders hiervoor nodig? Vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. De NWA stimuleert onderzoek in de vorm van living labs om de economische veerkracht van vrouwen te bevorderen.

Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

NWA Economische veerkracht van vrouwen

Onderwerpen

  • Nationale Wetenschapsagenda
  • Economische zelfstandigheid en veerkracht van vrouwen
  • Living labs
  • Kennisketenbreed en interdisciplinair
  • Evidence based handelen

Onderdeel van programma

NWA Economische veerkracht van vrouwen

Geplaatst op

14 mei 2020

Deadline

17 november 2020,
14.00 uur

Bekijk

Agenda

Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website