Hoe stimuleer je dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? En hoe kan je armoede en problematische schulden terugdringen? Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren.

Thema's

Uitgelicht

'We kunnen ook jouw slimme inzichten gebruiken'

Hoogconjunctuur of niet, nog altijd zitten meer dan 400.000 mensen in de bijstand. Volgens de Amersfoortse wethouder Cees van Eijk is dit het juiste moment om alle kennis naast elkaar te leggen om ook deze groep te helpen.

Lees het interview met Cees van Eijk (wethouder)

'Net even iets meer doen dan het gewone'

Eigenlijk hebben we in het sociaal domein volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg mensen nodig die als een soort huisarts soms zelf cliënten helpen, soms verwijzen, soms alleen een steuntje in de rug bieden, maar altijd betrokken blijven.

Lees het interview met Erik Dannenberg (voorzitter Divosa)

'Je kunt niet alles in één professional verenigen'

Hoofd Werk & Inkomen Joost van den Hoek van de gemeente Drechtsteden is een groot voorstander van specialisatie: ‘Je kunt niet alles in één professional verenigen. Je kunt professionals wel leren samen te werken.’

Lees het interview met Joost van den Hoek (hoofd Werk & Inkomen)

Onderzoek moet leiden tot meer vakmanschap

Programmacoördinator bij het Ministerie van SZW Anneke van der Giezen pleit voor meer onderzoekskennis en vakmanschap op de werkvloer. Daar moet de gemeente dan wel de juiste randvoorwaarden voor scheppen.

Lees het interview met Anneke van der Giezen (ministerie SZW)

Klantmanagers werken in een complexe omgeving

Klantmanagers opereren volgens lector Louis Polstra in een complexe omgeving en zouden beter moeten weten wat ze doen en waarom dat werkt. Zijn boodschap: ‘Wees je bewust van je bekwaamheid.’

Lees het interview met Louis Polstra (lector)

Werk in Uitvoering

Hoe kunnen gemeenten stimuleren dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk werk vinden? Wat kunnen gemeenten doen aan het terugdringen van armoede en problematische schulden? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Actueel

Schuldhulp: doe mee aan opzetten lerende praktijk

Het bieden van hulp aan mensen met schulden is een maatschappelijke opgave. Samen met partijen uit het veld wil Schouders Eronder werkplaatsen (leren door te doen) en leernetwerken (leren van elkaar) opzetten, ondersteund door inhoudelijk deskundigen.

Interesse? Stuur een mail naar Julia den Hartogh, j.denhartogh@schouderseronder.nl, programmamanager Schouders Eronder.

Elders gezien

Instrumenten armoede, schulden en gezondheid

Zelf aan de slag met uw lokale aanpak om armoede en gezondheid te verbinden? Op deze pagina van het RIVM vindt u instrumenten die u kunt inzetten om uw aanpak vorm te geven. Bekijk bijvoorbeeld de gesprekstool voor gemeenten of het inspiratie- en werkboek Armoede, schulden en gezondheid.

Elders gezien

Succesvol uit de bijstand

In de onderzoeksrapportage ‘Succesvol uit de bijstand’ staan de lessons learned en rode draden door het verzamelen en analyseren van de meest succesvolle initiatieven om mensen weer aan een baan of terug de maatschappij in te helpen. Laat jouw gemeente ook inspireren! De rapportage is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd, met de reactie op de eindevaluatie van de Participatiewet.

Elders gezien

Doelstellingen Participatiewet nauwelijks behaald

De invoering van de Participatiewet heeft nauwelijks geleid tot verhoging van de baankansen, zoals beoogd met de wet. Voor de grootste groep, de klassieke bijstandsgerechtigden, is er amper een verschil. Voor mensen die het recht op toegang tot de sociale werkvoorziening verloren, daalde de kans op werk. Dit blijkt uit de eindevaluatie van de Participatiewet door het SCP.

Elders gezien
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

Agenda

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden - Zwolle

Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres...

Lees meer

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden - Eindhoven

Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres...

Lees meer

NCVGZ 2020

Laat je inspireren, leg nieuwe contacten, zie, hoor en ervaar wat er allemaal op het gebied van public health gebeurt. Op 8 april 2020 vindt het NCVGZ, hét congres voor de publieke gezondheid plaats, dus zorg dat je er (weer) bij bent!

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website