Projecten

Effectiviteit van een coöperatieve, integrale samenwerking als innovatief re-integratie instrument.

Lopend (november 2018 - november 2021)

Vraagstuk Hoewel veel werkgevers moeilijk aan personeel kunnen komen, lukt het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog steeds moeilijk om aan het werk te komen. Een re-integratie aanpak waarbij lokale werkgevers en gemeente samenwerken in een coöperatie kan dit dilemma doorbreken en een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap. Vraag is voor wie en onder welke omstandigheden deze...

Bekijk dit project

Wat werkt voor wie? Het creëren van arbeidsmogelijkheden voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid door integrale re-integratie aanpak van multiproblematiek

Lopend (mei 2018 - mei 2020)

Vraagstuk Mensen met een psychische kwetsbaarheid die zijn aangewezen op een uitkering of ondersteuning van de gemeente hebben vaak te maken met veel verschillende professionals. De betrokken regio’s in dit project hebben de behoefte te onderzoeken hoe de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen verder verbeterd kan worden om zo te groeien in de gezamenlijke aanpak van de...

Bekijk dit project

Onderzoek Bureau Frontlijn-aanpak

Lopend (november 2018 - november 2021)

Vraagstuk Armoede staat nooit op zichzelf en betreft vrijwel altijd gecombineerde problematiek. Op basis van jarenlange praktijkervaring ontwikkelde Bureau Frontlijn in Rotterdam een grensverleggende, integrale totaalaanpak op maat. De aanpak start met het reduceren van stress in gezinnen en sluit aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de psychologie ‘van de schaarste’. Het is een...

Bekijk dit project

Daadwerkelijk uit de geldzorgen

Lopend (november 2018 - november 2021)

Vraagstuk Ondanks dat de crisis voorbij is, het economisch beter gaat en we welvarender worden zijn er nog steeds veel mensen met betalingsachterstanden, risicovolle en problematische schulden. De gevolgen van schulden zijn groot, voor het individu en de maatschappij. Huishoudens met schulden kosten de samenleving zelfs miljoenen per jaar. Het belang van effectieve schuldhulpverlening is dus...

Bekijk dit project

Gildeleren als gemeentelijke werkgeversdienstverlening

Lopend (september 2018 - september 2021)

Vraagstuk De veronderstelling is dat jongeren tenminste een diploma op niveau 2 moeten halen om aansluiting te vinden bij de eisen van de arbeidsmarkt. Niet alle jongeren lukt het een mbo-2 opleiding of hoger te starten en af te ronden. De regionale opleidingscentra bieden hun entree-opleidingen op mbo-1 niveau aan. Een relatief nieuwe vorm van entree-onderwijs is het Gildeleren. Het Gildeleren...

Bekijk dit project

Het effect van Werk als beste Zorg op duurzame arbeidsparticipatie en gezondheid van uitkeringsgerechtigden met psychische problemen

Lopend (december 2018 - december 2021)

Vraagstuk Een passende baan is belangrijk voor mensen met psychische problematiek die willen participeren in de maatschappij. Werk kan bijdragen aan herstel van psychische problemen. In de Drechtsteden is er sinds oktober 2017 een interdisciplinaire samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden, het UWV en Randstad (samen Baanbrekend Drechtsteden) met de GGZ organisatie Yulius. Cliënten met...

Bekijk dit project

Integraal en specifiek: doorontwikkeling van klantmanagement in Hengelo

Lopend (augustus 2018 - februari 2019)

ZonMw heeft een 4e subsidieronde uitgezet om met een aantal gerichte ontwikkeltrajecten in gemeenten een duurzame verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te bewerkstelligen. Deze bestaat uit 2 fases. In fase 1 wordt het ontwikkeltraject voorbereidt en een plan van aanpak geschreven. Op basis van het plan van aanpak wordt beoordeeld of...

Bekijk dit project

Ontwikkelproject 'keuzehulp'

Lopend (augustus 2018 - maart 2019)

ZonMw heeft een 4e subsidieronde uitgezet om met een aantal gerichte ontwikkeltrajecten in gemeenten een duurzame verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te bewerkstelligen. Deze bestaat uit 2 fases. In fase 1 wordt het ontwikkeltraject voorbereidt en een plan van aanpak geschreven. Op basis van het plan van aanpak wordt beoordeeld of...

Bekijk dit project

Professionalisering Casemanagement Leeuwarden

Lopend (augustus 2018 - maart 2019)

Ruim 6.000 inwoners van de gemeente Leeuwarden hebben een bijstandsuitkering. Dit zijn er teveel, de banengroei in Leeuwarden is beperkt en de beperkte financiële middelen om klanten uit te kunnen laten stromen worden hoofdzakelijk ingezet in het casemanagement. Het ontwikkeltraject gaat over de volgende twee vraagstukken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle consulenten op de juiste manier het...

Bekijk dit project

Professionalisering van het klantmanagement werk participatie en inkomen door ontwikkeling van een richtlijn

Lopend (augustus 2018 - maart 2019)

ZonMw heeft een 4e subsidieronde uitgezet om met een aantal gerichte ontwikkeltrajecten in gemeenten een duurzame verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te bewerkstelligen. Deze bestaat uit 2 fases. In fase 1 wordt het ontwikkeltraject voorbereidt en een plan van aanpak geschreven. Op basis van het plan van aanpak wordt beoordeeld of...

Bekijk dit project

Programma ‘Evidence-based coachen op de werkplek’

Lopend (augustus 2018 - maart 2019)

ZonMw heeft een 4e subsidieronde uitgezet om met een aantal gerichte ontwikkeltrajecten in gemeenten een duurzame verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te bewerkstelligen. Deze bestaat uit 2 fases. In fase 1 wordt het ontwikkeltraject voorbereidt en een plan van aanpak geschreven. Op basis van het plan van aanpak wordt beoordeeld of...

Bekijk dit project

Verdieping en Verbreding van Methodisch Werken W&I

Lopend (augustus 2018 - maart 2019)

ZonMw heeft een 4e subsidieronde uitgezet om met een aantal gerichte ontwikkeltrajecten in gemeenten een duurzame verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te bewerkstelligen. Deze bestaat uit 2 fases. In fase 1 wordt het ontwikkeltraject voorbereidt en een plan van aanpak geschreven. Op basis van het plan van aanpak wordt beoordeeld of...

Bekijk dit project

Duurzamer plaatsen met Mentorwijs? Een effectstudie naar de Mentorwijstraining voor leidinggevenden van kwetsbare werknemers

Lopend (oktober 2018 - oktober 2021)

Vraagstuk Een goede, dagelijkse begeleiding op de werkvloer is essentieel voor de duurzame arbeidsparticipatie van kwetsbare werknemers. In de interventie ‘Mentorwijs’ worden leidinggevenden getraind in het goed begeleiden van kwetsbare werknemers. Centraal in de training Mentorwijs staat het versterken van zelfeffectiviteit: zowel bij de leidinggevende als bij de kwetsbare werknemer. Mentorwijs...

Bekijk dit project

Van Kijken naar zien.

Lopend (augustus 2018 - maart 2019)

ZonMw heeft een 4e subsidieronde uitgezet om met een aantal gerichte ontwikkeltrajecten in gemeenten een duurzame verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te bewerkstelligen. Deze bestaat uit 2 fases. In fase 1 wordt het ontwikkeltraject voorbereidt en een plan van aanpak geschreven. Op basis van het plan van aanpak wordt beoordeeld of...

Bekijk dit project

Duurzame banen voor jongeren met psychische kwetsbaarheden: inzicht in effectieve jobcoaching

Lopend (september 2017 - september 2019)

Vraagstuk Voor veel jongeren met psychische aandoeningen is het moeilijk om werk te vinden en een loopbaan op te bouwen. Er is veel bekend over hoe we mensen met psychische kwetsbaarheden kunnen steunen bij het zoeken naar werk. Maar hoe zij zich duurzaam kunnen inzetten: dat is nog niet goed onderzocht. Jobcoaching is een begeleidingsmethodiek die mensen met (ernstige) psychische aandoeningen...

Bekijk dit project

Praktijk kennis getoetst. Een verkenning van de relatie tussen de praktijkkennis van professionals en vrijwilligers in de schuldhulpverlening en armoedebestrijding en de inzichten uit de wetenschap over de effectiviteit van interventies op die terreinen.

Lopend (september 2017 - juni 2018)

Vraagstuk Het werkveld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding wordt gekenmerkt door een beperkte verbinding tussen wetenschap en praktijk. Ondanks dat er steeds meer nieuwe wetenschappelijke kennis vrijkomt op dit gebied is hier in de praktijk van schuldhulpverlening en armoedebestrijding nog relatief weinig aandacht voor. Het handelen van professionals en vrijwilligers wordt lang niet...

Bekijk dit project

Integraal aan het werk

Lopend (september 2017 - juni 2018)

Vraagstuk Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de werkzame en effectieve principes van integrale hulp- en dienstverlening in het sociaal domein waarbij klantmanagers Werk en Inkomen zijn betrokken. Er bestaat namelijk nog geen duidelijk definitie van het begrip integrale dienstverlening. Wat verstaan klanten, sociale professionals en klantmanagers Werk en Inkomen onder integrale...

Bekijk dit project

Versterking methodisch werken via HRM

Lopend (september 2017 - september 2019)

Vraagstuk Gemeenten sturen op de bevordering van methodisch werken door hun klantmanagers om de effectiviteit van re-integratie en activering te vergroten. In het domein van de gemeentelijke re-integratie is nog weinig bekend over de vraag welke HR-interventies bijdragen aan de bevordering van methodisch werken.Wat zijn effectieve HR-interventies zijn voor bevordering van methodisch werken?...

Bekijk dit project

Meer mensen met psychische problemen aan betaald werk: Kosten-effectiviteit van een innovatieve methodiek in de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Lopend (november 2017 - november 2021)

Vraagstuk Een onderschatte barrière voor succesvolle arbeidsparticipatie wordt gevormd door het stigma op psychische aandoeningen, ook in de gemeentelijke praktijk. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat veel werkgevers negatieve vooroordelen hebben en werkzoekenden staan voor het dilemma wel of niet open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen. In Engeland is een beslishulp...

Bekijk dit project

Effectieve inzet van vrijwilligers in de schuldhulpverlening

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

Vraagstuk In veel gemeenten begeleiden vrijwilligers – naast beroepskrachten – burgers met financiële problemen. Sommige vrijwilligers bieden hun cliënten vooral praktische (administratieve) ondersteuning. Andere richten zich op het aanleren van nieuw gedrag. Weer andere houden zich bezig met het behartigen van de belangen van de cliënt tegenover instanties. Wat is de bijdrage van vrijwilligers...

Bekijk dit project

De effectiviteit van de interventie 'Jongeren helpen jongeren' van het FSU Jongerenteam op het tegengaan van armoede en schulden onder jongeren.

Lopend (september 2017 - januari 2020)

Vraagstuk De interventie ‘Jongeren helpen jongeren’ van het FSU Jongerenteam is een groepsgerichte voorlichtingsaanpak aan jongeren via workshops over schulden, omgaan met geld, studiefinanciering en inkomenstoeslagen, verbonden met trajecten van persoonlijke hulpverlening. Krijgen jongeren middels deze peer-to-peer interventie meer financiële zelfstandigheid en meer handelingsvaardigheid? ...

Bekijk dit project

Positieve psychologie ter bevordering van mentale gezondheid en arbeidsmarktparticipatie van statushouders

Lopend (februari 2018 - februari 2020)

Vraagstuk Van gemeenten wordt veel verwacht wat betreft de arbeidstoeleiding van statushouders. Gemeenten hebben dan ook behoefte aan werkzame interventies voor deze doelgroep. In de regio Rijk van Nijmegen is een nieuwe interventie ingezet om het mentaal welzijn, de sociale netwerken en de kans op arbeidsmarktparticipatie van statushouders te vergroten. De interventie wordt ingezet naast het...

Bekijk dit project

'Van Vluchteling naar Almeerder'; wat werkt?

Lopend (december 2017 - december 2019)

Vraagstuk Gemeenten denken dat een nieuwe integrale aanpak voor vluchtelingen beter werkt om te integreren in de Nederlandse samenleving. Maar we weten nog weinig over wat werkt om de integratie te bevorderen. Doel van dit onderzoeksproject is te onderzoeken of een geïntegreerde aanpak beter werkt. Daartoe wordt de nieuwe aanpak van de gemeente Almere onderzocht. De doelstelling van deze...

Bekijk dit project

Bij elkaar brengen van vergunninghouders en werkgevers in Den Haag

Lopend (november 2017 - november 2019)

Vraagstuk In de gemeente Den Haag worden diverse inspanningen geleverd om vergunninghouders te bemiddelen naar werk. Belangrijke instrumenten die de gemeente inzet zijn Matchmaking, Werkervaringsplaatsen en Vrijwilligerswerk. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre deze instrumenten leiden tot veranderingen in houding, kennis en vaardigheden bij zowel vergunninghouders als...

Bekijk dit project

Samen aan zet in Harderwijk: Integraal werken met cliënt en omgeving om effectief om te gaan met multiproblematiek

Lopend (september 2018 - september 2020)

Vraagstuk Dit project heeft als doel het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid. Er wordt gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar wat deze ervaringen betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’. Onderzoek In dit project...

Bekijk dit project

Lokaal & Integraal Werken aan Participatie

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Gemeenten willen de zelfredzaamheid en participatie van hun inwoners vergroten. Een belangrijk aspect daarvan is de toeleiding naar betaald werk. Een uitdaging is het ontwikkelen van integrale aanpakken om dit zo effectief mogelijk te kunnen doen. Centrale vraag in dit project is wat effectieve werkwijzen zijn om tot een integrale aanpak te komen, waarbij de behoeften en mogelijkheden...

Bekijk dit project

Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen met justitiecontacten: integraal naar een toekomstperspectief

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Jongvolwassenen met multiproblematiek waaronder delinquent gedrag vormen een zeer complexe groep voor gemeenten. Ze zijn vaak ongediplomeerd, hebben schulden en op de arbeidsmarkt hebben ze weinig kansen. Voor professionals is het lastig om met deze groep jongvolwassenen te werken. Ze zijn vaak moeilijk te bereiken en te motiveren en daarnaast moeten professionals zich aan veel en soms...

Bekijk dit project

Het overbruggen van verschillen

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Al meer dan 25 jaar overleggen sociaal werkers en klantmanagers Werk & Inkomen in casusbesprekingen over hun cliënten. Toch heeft dit vaak niet het gewenste resultaat, omdat ze vanuit verschillende frames naar de cliënt kijken. Hierdoor begrijpen ze elkaar niet echt. Afspraken en woorden worden anders geïnterpreteerd dan bedoeld. Er is een type conversatie nodig waarin in een...

Bekijk dit project

Ontplooien van kennis en kunde: een onderzoek naar de effectiviteit van de interventie "Gewogen Maatwerk" voor het stimuleren van methodisch handelen van professionals van het gemeentelijk domein Werk & Inkomen

Lopend (mei 2018 - mei 2020)

Vraagstuk Dit project is gericht op het versterken van methodisch werken in het gemeentelijk domein van werk en inkomen. Het vraagstuk rondom het geven van invulling aan methodisch werken leeft sterk binnen sociale diensten van gemeenten. Mede door de achterstand in kennisontwikkeling bestaan er geen breed geaccepteerde en door de professie aangereikte beroepsstandaarden en handelingsmodellen...

Bekijk dit project

Inclusief Werken: Ruimte voor Klantmotivatie

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Dit project heeft als doel het ontwikkelen van effectieve handvatten voor het begeleiden van mensen met een beperking naar passende reguliere arbeid. Er wordt gewerkt vanuit de ervaringen van mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar wat deze ervaringen betekenen voor het handelen van professionals ‘werk en inkomen’. Onderzoek De gemeenten...

Bekijk dit project

De Enschedese Arbeidsmarktaanpak en niet-westerse migranten: effecten van een generieke aanpak voor arbeidstoeleiding vergelijken en verbeteren

Lopend (januari 2018 - januari 2020)

Vraagstuk Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de effecten van de Enschede Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) op de arbeidstoeleiding van werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond. Het onderzoek wil (1) Inzicht verkrijgen in de EAA-effecten op uitstroom, maatschappelijke participatie, vaardigheden, netwerk en gezondheid van verschillende groepen werkzoekenden; (2) Handvatten bieden...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de rol van gezondheid van vergunninghouders bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

Lopend (december 2017 - januari 2019)

Vraagstuk Sinds 2016 hebben gemeenten actief ingezet op het ontwikkelen van integratie- en participatietrajecten voor vluchtelingen. Bekend is dat gezondheid een rol speelt in de arbeidsmarktpositie van deze groep. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om in te schatten in hoeverre de psychische of fysieke gezondheid een belemmering vormt voor werk of participatie en wat dit dan...

Bekijk dit project

Naar een effectieve budgetcursus

Lopend (augustus 2017 - augustus 2019)

Vraagstuk Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook. De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. Onbekend is echter of de budgetcursus gezond...

Bekijk dit project

Mobility Mentoring

Lopend (oktober 2017 - december 2019)

Vraagstuk Mobility Mentoring is een nieuwe methode voor armoedebestrijding. De gedachte achter deze aanpak is dat het wegnemen van stress een noodzakelijke voorwaarde is om blijvend uit armoede te komen. Dit onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken wat een stress-sensitieve aanpak zoals Mobility Mentoring oplevert als die wordt ingezet in het Nederlandse sociaal domein. Onderzoek ...

Bekijk dit project

IPS+PA: 1+1=3? Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Vraagstuk Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking, die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, naar werk te begeleiden. Gemeenten willen de kwaliteit en effectiviteit van hun dienstverlening voor deze klantgroep vergroten door zoveel mogelijk evidence-based te werken. In dit onderzoek wordt onderzocht welke vorm van begeleiding het meest effectief is om deze groep aan het...

Bekijk dit project

Een meervoudige casestudy naar de effecten van de integrale aanpak door sociale (wijk)teams, WerkBedrijf en gemeentelijke afdeling Inkomen in gemeente Nijmegen en regiogemeenten Beuningen en Druten.

Lopend (juni 2018 - juni 2020)

Vraagstuk Gemeenten hebben sociale (wijk)teams opgericht om vorm te geven aan de transformatie. Centraal staat hierbij het begrip integraal werken. Dit onderzoek richt zich op het integrale werken tussen sociale (wijk)teams, en afdeling Werk en Inkomen. Hoe wordt de integrale aanpak ervaren door professionals en cliënten? Vinden ze het een meerwaarde? Leidt het tot de gewenste resultaten volgens...

Bekijk dit project

BUURTSUPERS IN KRIMPREGIO'S - integrale interventie voor re-integratie, participatie en leefbaarheid

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Buurtsupers worden in krimpregio’s ingezet bij de problematiek rond onder andere werkgelegenheid en participatie, voorzieningenniveau en leefbaarheid. De buurtsuper biedt meewerkplekken voor re-integratie en participatie van mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt. Wat zijn de effecten van meewerktrajecten in buurtsupers op re-integratie en participatie? Hoe kom je tot een meer...

Bekijk dit project

De effectiviteit van de Piëzomethodiek

Lopend (december 2016 - december 2018)

De Piëzomethodiek is in Zoetermeer een van de belangrijkste methoden waarmee onder andere vluchtelingen met een vergunning ondersteund worden bij participatie en werk. De interventie wordt in steeds meer gemeenten ingezet. Wat is de effectiviteit ervan? Vraagstuk De Piëzomethodiek bestaat uit 5 fases, van maatschappelijke activering tot opleiding of reguliere baan. De methodiek wordt door ...

Bekijk dit project

De inzet van maatschappelijke organisaties bij arbeidsmarkttoeleiding van vergunninghouders in gemeenten

Lopend (december 2016 - december 2018)

Veel gemeenten vragen maatschappelijke organisaties om vergunninghouders te begeleiden. Onder andere in het kader van participatie en toeleiding naar een opleiding of baan. Wat is de werkzaamheid van twee van dergelijke interventies? Vraagstuk Maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van vergunninghouders. In dit project worden 2interventies onderzocht:...

Bekijk dit project

Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse aanpak.

Lopend (december 2016 - februari 2019)

De gemeente Amsterdam heeft haar aanpak om vluchtelingen te begeleiden naar werk of opleiding, grondig herzien. Is de nieuwe aanpak effectief, en waarom? Vraagstuk De nieuwe aanpak bestaat uit 2 delen. Vanuit asielzoekerscentra worden vergunninghouders begeleid met inburgering en richting . Gespecialiseerde klantmanagers binnen de gemeente ondersteunen vergunninghouders bij taal,...

Bekijk dit project

Re-integratie in BOLD cities

Lopend (april 2017 - september 2019)

Vraagstuk Gemeenten hebben een sterke behoefte aan interventie-instrumenten die op maat en met effect ingezet kunnen worden voor re-integratie naar betaald werk. In dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de kansen, risico's en (on)mogelijkheden van het gebruik van Big Data in het domein van werk en inkomen. Onderzoek In dit project wordt onderzocht of betere, op maat gesneden...

Bekijk dit project

Effectiviteit Aanpak 45-plussers van de gemeente Almere

Lopend (oktober 2017 - oktober 2019)

Vraagstuk De kans op langdurige werkloosheid is onder ouderen bijna twee keer zo groot als gemiddeld. De gemeente Almere wil actie ondernemen tegen de hoge langdurige werkloosheid van ouderen. De doelstelling van de Almeerse Aanpak 45+ is om meer 45-plussers te laten uitstromen vanuit de bijstand naar betaald werk en ondernemerschap. De kern van deze aanpak is de inzet van twee dedicated...

Bekijk dit project

Grip Op Werk: onderzoek naar een integrale, online aanpak voor werklozen met psychische klachten gericht op arbeidsparticipatie

Lopend (november 2017 - november 2019)

Vraagstuk Psychische klachten, zoals depressie en angst, komen veel voor onder werklozen. Dit belemmert hen in het vinden van betaald werk wat op haar beurt de psychische klachten in stand houdt. De huidige praktijkvoering van re-integratie en die van de GGZ zijn vooralsnog onvoldoende ingericht op adequate ondersteuning bij re-integratie van werklozen met depressie- en angstklachten. In dit...

Bekijk dit project

Het effect van De Nieuwe Toekomst op de arbeidsparticipatie van slachtoffers huiselijk geweld: een effectonderzoek en verklarend onderzoek.

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Vraagstuk De Nieuwe Toekomst (DNT) richt zich op vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld en heeft tot doel hen een toekomstperspectief te bieden en naar werk te begeleiden. De interventie bestaat uit een groepstraining, gevolgd door een periode van individuele coaching. Tijdens de groepstraining formuleren de deelnemers samen met twee professionele trainers een passend toekomstperspectief....

Bekijk dit project

Explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van sociale onderneming ‘Binthout’ in Zwolle

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Het belang van zinvolle dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek is groot. Sociale ondernemingen (SO) lijken te voldoen aan diverse kenmerken die volgens onderzoek bijdragen aan succesvolle re-integratie van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De sociale onderneming Binthout in Zwolle maakt en...

Bekijk dit project

Fundament. Explicitering en onderbouwing van werkzame mechanismen van drie re-integratieaanpakken voor kwetsbare, werkloze jongeren

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Sinds 2014 financiert de gemeente Rotterdam drie veelbelovende interventies: Nieuw Perspectief, Tops4Jobs en Heilige Boontjes. De interventies ondersteunen kwetsbare, werkloze jongeren vanaf 18 jaar bij het vinden van werk of het teruggaan naar school. Wat zijn de werkzame mechanismen van drie interventies die gebruikt worden door de gemeente Rotterdam? Onderzoek Het hoofddoel van...

Bekijk dit project

Groene ondernemende re-integratiepraktijken voor bewoners met psychische problemen

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met psychische problemen en zoeken interventies waarmee deze geholpen worden. Groene re-integratie is veelbelovend. Het sluit aan bij het inzicht dat groen bijdraagt aan het herstel van mensen met psychische problemen. Voorbeelden van groene praktijken zijn landschapsonderhoud, zorgboerderijen en wijktuinen. Het...

Bekijk dit project

Kwetsbare jongeren van school naar werk: Noord-Limburgse aanpak

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Voor jongeren van 15 tot 27 jaar in de uitstroomfase van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en het Entreeonderwijs is doorstroom naar werk of vervolgonderwijs niet altijd vanzelfsprekend. Noord-Limburgse samenwerkingsverband Baanwijs (tussen gemeenten, onderwijs en UWV) is een voorbeeld van een ‘good practice’ als het gaat om het oppakken en begeleiden van...

Bekijk dit project

MobiliteitsMentoring in de wijk

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

In de VS is MobiliteitsMentoring ontwikkeld. Deze interventie helpt mensen met schulden bij het stellen van doelen, een langere termijn oriëntatie en het omgaan met tegenslag. Hoe kan deze interventie in Nederland worden toegepast? Vraagstuk Bijna 1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Een groot deel van deze huishoudens lukt het niet om in de...

Bekijk dit project

Onderbouwing 'Mentorwijs', een training waarmee professionals van onder andere gemeenten leidinggevenden leren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

Afgerond (september 2016 - oktober 2017)

Vraagstuk Begeleiding door de werkgever is cruciaal voor een duurzame arbeidsrelatie. Mentorwijs is een training die zich richt op leidinggevenden van kwetsbare medewerkers in reguliere arbeidsorganisaties. Het doel van de training is het ontwikkelen en versterken van specifieke kennis, houding en vaardigheden die nodig zijn voor de begeleiding van kwetsbare medewerkers op de werkvloer. Wat zijn...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de pilot Budget maatwerkondersteuning armoedeopgave Zaanstad

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

In de pilot Maatwerkondersteuning krijgen professionals vrije ruimte voor de ondersteuning van cliënten met financiële problemen. Bevordert maatwerkondersteuning maatschappelijke participatie en welke voorwaarden zijn hierbij van belang? Vraagstuk Maatwerk is voor burgers met meerdere problemen van groot belang, maar tegelijkertijd ook lastig in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Met...

Bekijk dit project

Onderzoek pilot schuldhulpverlening aan particuliere huiseigenaren Amsterdam

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

Hoe voorkom je gedwongen verkoop van eigen huis? Een pilot onderzoekt wat wel en wat niet werkt voor de doelgroep huiseigenaren met problematische schulden. Vraagstuk Binnen de Amsterdamse schuldhulpverlening is er onvoldoende ondersteuning om mensen met problematische schulden en met een eigen woning goed te kunnen helpen. Welke onderdelen van de om deze reden gestarte pilot kunnen ertoe...

Bekijk dit project

Optimalisering van de maatregel WerkLoont

Afgerond (juni 2016 - december 2017)

Vraagstuk De maatregel WerkLoont wordt in Rotterdam toegepast bij instroom in de bijstand. Uit een eerder experiment met de maatregel WerkLoont blijkt dat deze op korte termijn het gebruik van bijstandsuitkeringen verminderd en de kans op betaald werk vergroot. Wat is de effectiviteit van WerkLoont na drie jaar? En wat zijn de werkzame bestanddelen van WerkLoont? Onderzoek Het onderzoek gaat...

Bekijk dit project

Samen doen wat nodig is om armoede te bestrijden. Praktijkgericht onderzoek naar de werkzaamheid van ervaringsdeskundigen-inzet bij het creëren van toekomstgerichte handelingsperpectieven voor en door bewoners in een armoedesituatie

Afgerond (juni 2016 - augustus 2017)

In Leeuwarden worden 'Communicaties of practice' ingezet om bewoners met financiële problemen te ondersteunen. De eerste ervaringen zijn positief. Wat zijn de effecten en werkzame bestanddelen? Vraagstuk Met 'Communicaties of practice' worden bewoners uit Leeuwarden met financiële problemen ondersteund door ervaringsdeskundigen. Deze bewonersgroepen zijn er in veel vormen, zoals het opstarten...

Bekijk dit project

Werkzame bestandsdelen van Parttime ondernemen

Afgerond (mei 2016 - augustus 2017)

Vraagstuk Er is steeds meer belangstelling voor parttime ondernemen als weg om weer aan het werk te komen. De eerste resultaten laten zien dat gemeenten met parttime ondernemerschap in de bijstand een aanzienlijke uitstroom realiseren en uitkeringskosten besparen. Welke elementen zorgen voor het succes van parttime ondernemen? Onderzoek De doelstelling van dit onderzoek was achterhalen wat de...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website