Over dit programma

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Vragen en behoeften van gemeenten staan centraal

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, is ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en VWS gestart met het kennisprogramma. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten). De vragen en behoeften van gemeenten staan centraal. Wat is een effectieve manier om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen (regulier) betaald werk vinden en houden? En hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

Kennisateliers Vakkundig aan het Werk

In april 2019 organiseert het kennisprogramma Vakkundig aan het werk drie regionale kennisateliers voor iedereen die binnen gemeenten actief is op het terrein van Werk en Inkomen. Centraal staat in de kennisateliers de vraag:  Hoe kunnen we zorgen dat de kennis die we ontwikkelen ten goede komt aan het versterken en versnellen van de lerende uitvoeringspraktijk en daarmee aan een betere dienstverlening door gemeenten? Meer informatie lees je hier.

De projecten van Vakkundig aan het werk

Wat is de onderzoeksvraag? Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Wat is het resultaat en hoe kan dit in de praktijk worden toegepast?

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website