Over dit programma

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen. Denk bijvoorbeeld aan re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Bij veel gemeenten leeft de vraag wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Vragen en behoeften van gemeenten staan centraal

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, is ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, VNG, UWV en VWS gestart met het kennisprogramma. Het is onderdeel van een bredere beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch en evidence based te werken (gebaseerd op wetenschappelijke inzichten). De vragen en behoeften van gemeenten staan centraal. Wat is een effectieve manier om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen (regulier) betaald werk vinden en houden? En hoe kan het lokale bestuur effectief bijdragen aan het verminderen van armoede en problematische schulden?

5 thema’s staan centraal :

  • Re-integratie
  • Methodisch werken
  • Integraal werken
  • Vergunninghouders
  • Schuldhulpverlening en armoede

We hebben voor u de lopende en afgeronde projecten gegroepeerd per thema.

Ronde 5 - Schulden en armoede

Het gaat economisch beter, maar de armoede- en schuldenproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen? De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft € 3 miljoen beschikbaar gesteld om vragen te onderzoeken in kennisketenbrede interdisciplinaire consortia. Meer weten? Kijk op de programmapagina Schulden en armoede (NWA)

Ronde 6 - Economische zelfstandigheid van vrouwen

Het ministerie van OCW investeert ruim €1,3 miljoen voor een extra zesde subsidieronde binnen Vakkundig aan het werk. Deze ronde is gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen door de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en moet ertoe leiden dat gemeenten met onderzoek onderbouwde tools, mechanismen en tips krijgen om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken en de economische zelfstandigheid van deze vrouwen te bevorderen.
Meer weten? Kijk op de programmapagina Economische zelfstandigheid van vrouwen

Kennisateliers Vakkundig aan het Werk

Wat kunnen we in de dagelijkse praktijk met de kennis die we al hebben? Hoe kunnen nieuwe inzichten de dienstverlening aan cliënten versterken? In het voorjaar 2019 organiseerden we hierover 3 regionale kennisateliers.

Artikelenreeks over de resultaten

In de artikelenreeks Vakkundig aan het werk: de resultaten leest u alles over de resultaten van de projecten. Projectleiders vertellen over de opbrengsten uit hun onderzoek en geven tips voor de praktijk, om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren.

Vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2

In 2021 start Vakkundig aan het werk 2. Dit programma levert (net als Vakkundig aan het werk) kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Het accent binnen het vervolgprogramma ligt nog meer op innovatie binnen de lokale praktijk. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling- en ontsluiting en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Op de themapagina Vakkundig aan het werk vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten. Wilt u niets missen, abonneer u dan op onze nieuwsbrief of bekijk de laatste edities.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website