Over dit programma

De programmalijn Innovatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast innovatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor kennisbenutting en implementatie, vroege opsporing, effectiviteitsonderzoek.

Met deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar innovatieve en (technologische) vernieuwing. Dit doen we op het terrein van:

  • nieuwe determinanten en aangrijpingspunten
  • nieuwe vormen van samenwerking
  • innovatieve onderzoeksmethoden

Deze programmalijn sluit aan bij de NWA Kennisagenda Preventie in het bijzonder de thema’s Motivatie, gedrag en kennis en Totaliteit van de mens en diens omgeving en de thematische verkenningen Bredere determinanten van gezondheid en Technologie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018.

Inmiddels zijn er twee aanvullende opdrachten: leefstijlgeneeskunde en e-health.

Projecten

Op dit moment zijn er nog geen projecten gestart binnen deze programmalijn.

Subsidieoproepen

Binnen deze programmalijn staan op dit moment geen subsidieoproepen open.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website