Over dit programma

De programmalijn Innovatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast innovatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor kennisbenutting en implementatie, vroege opsporing, effectiviteitsonderzoek.

Met deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar innovatieve en (technologische) vernieuwing. Dit doen we op het terrein van:

  • nieuwe determinanten en aangrijpingspunten
  • nieuwe vormen van samenwerking
  • innovatieve onderzoeksmethoden

Deze programmalijn sluit aan bij de NWA Kennisagenda Preventie in het bijzonder de thema’s Motivatie, gedrag en kennis en Totaliteit van de mens en diens omgeving en de thematische verkenningen Bredere determinanten van gezondheid en Technologie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018.

Inmiddels zijn er twee aanvullende opdrachten: leefstijlgeneeskunde en e-health.

Subsidieoproep: medio januari 2020 open

De subsidieoproep gaat over de ontwikkeling van kansrijke onderzoeksmethoden die op korte tot middellange termijn passend bewijs kunnen leveren voor de (kosten)effectiviteit van eHealth programma’s en toepassingen voor preventie. Er wordt voortgebouwd op relevante en voldoende gekwalificeerde eHealth programma’s en toepassingen in het preventieve domein, die door ZonMw of andere fondsen in het publieke domein gefinancierd zijn en in de markt gezet zijn of worden zonder winstoogmerk. Uiteindelijk doel is om met deze nieuwe methoden opschalings- en/of financieringsmogelijkheden te creëren voor effectieve programma’s en toepassingen.

VWS: 5 miljoen euro voor leefstijlgeneeskunde

Blokhuis (VWS) verhoogt ons budget voor leefstijlgeneeskunde van 1 naar 5 miljoen euro. Er is een groot aantal onderzoeksvoorstellen ingediend in onze subsidieronde leefstijlgeneeskunde. Hiervan kunnen we nu meer relevante en kwalitatief goede projecten honoreren. Dit geeft ruimte om breder, op meer verschillende aandoeningen/ziekten, in te zetten. En zorgt zo voor meer kennis en inzicht op de potentie van leefstijlgeneeskunde. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van VWS (6 december 2019).

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website