Over dit programma

De programmalijn Innovatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 'Integraal en met kennis aan de slag'. Naast innovatie, heeft het preventieprogramma ook aandacht voor kennisbenutting en implementatie, vroege opsporing, effectiviteitsonderzoek.

Met deze programmalijn stimuleren we onderzoek naar innovatieve en (technologische) vernieuwing. Dit doen we op het terrein van:

  • nieuwe determinanten en aangrijpingspunten
  • nieuwe vormen van samenwerking
  • innovatieve onderzoeksmethoden

Deze programmalijn sluit aan bij de NWA Kennisagenda Preventie in het bijzonder de thema’s Motivatie, gedrag en kennis en Totaliteit van de mens en diens omgeving en de thematische verkenningen Bredere determinanten van gezondheid en Technologie van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018.

Complexiteit omarmen en veerkracht versterken

Deze ronde is gericht op het bevorderen van veerkracht op het gebied van fysieke en mentale gezondheid. Met deze subsidie gaan gezondheids- en sociale wetenschappers nieuwe samenwerkingen starten (consortia) met experts op het gebied van complexiteitsbenaderingen. Zo willen we komen tot innovatieve kennis over een brede inzet van preventie in ons gezondheidssysteem met behulp van complexiteitsbenaderingen. Waardoor de veerkracht op het gebied van mentale en fysieke gezondheid van burgers wordt versterkt, met gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Op 20 september 2021 organiseerden we een informatiebijeenkomst. De presentatie over deze bijeenkomst is hier te vinden. De veelgestelde vragen bij de het indienen van het Projectidee Subsidieoproep: ‘Preventie in transitie’ vindt u hier. Hebt u vragen over de subsidieronde? Neem dan contact op met Sabine Peters, E-mailadres; preventieinnovatie@zonmw.nl

Aanvullende opdracht: Leefstijlgeneeskunde

Welke leefstijlinterventies zijn geschikt om curatief in te zetten bij welke aandoeningen? En bij welke patiënten kan leefstijlgeneeskunde succesvol zijn? In een aanvullende opdracht binnen deze programmalijn doen  tien consortia onderzoek naar leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg en zorgen voor beter inzicht. De projectleiders vertellen over hun projecten in onze artikelenreeks Inzet van leefstijlgeneeskunde in de curatieve zorg.

PREPHOBES subsidie

De internationale subsidieronde PREPHOBES wordt uitgevoerd door het Joint Programming Initiative ‘a Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL). Deze subsidie stimuleert onderzoekers om overgewicht en obesitas te voorkomen in verschillende levensfasen, door innovatie strategieën en multidisciplinaire aanpakken te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Bekijk hier om welke projecten het gaat.

Aanvullende opdracht: e-health

Wat is de waarde van e-health in het preventieve domein? In een aanvullende opdracht binnen deze programmalijn zorgen zes projecten voor de (door) ontwikkeling van kansrijke onderzoeksmethoden om passend bewijs te leveren voor de (kosten)effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie.

Gender en preventie

Met het aanvullend onderzoek dat is gestart wordt meer inzicht en kennis opgebouwd over sekse- en genderverschillen tussen mannen en vrouwen die leiden tot andere gezondheidsuitkomsten of andere belangrijke uitkomsten zoals (maatschappelijke) participatie binnen het preventiedomein. Dit aanvullend onderzoek wordt bekostigd vanuit het Preventieprogramma en het programma Gender en Gezondheid. Bekijk hier de projecten die aan de slag gaan.

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website