Over dit programma

Kennislacunes

Deze oproep gaat over onderzoek op thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waar de praktijk behoefte aan heeft. Momenteel worden subsidieaanvragen uitgewerkt. Het onderzoek betreft een van de volgende onderwerpen:

  • Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen. Alleen erkende interventies van minimaal het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’ uit de interventiedatabase van het RIVM Gezond Leven mogen worden onderzocht (Overzicht erkende interventies per thema en doelgroep (RIVM Gezond Leven, 2018). 
  • Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak. Integrale aanpak is omschreven als het in samenhang aanpakken van verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid. Een integrale aanpak richt zich op het individu (gedrag) én de leefomgeving én vergt maatregelen op meerdere domeinen (zie het Social model of health, Dahlgren & Whitehead, 1991).
  • Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is. De thema’s en doelgroepen uit de analyse van het RIVM Gezond Leven hebben prioriteit (Overzicht witte vlekken thema’s en doelgroepen, RIVM Gezond Leven, 2018). Doorontwikkeling van bestaande interventies heeft de voorkeur. 

 

Werkzame elementen: zes voorstudies

Door in te zoomen op een aantal individuele interventies binnen een thema (overgewicht, alcohol, roken) kan meer worden gezegd over wat werkt binnen dat thema. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle interventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen? Zes voorstudies worden momenteel uitgevoerd door consortia met experts vanuit verschillende disciplines rond het specifieke thema. In fase 2 (2020) wordt vervolgonderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s. De richting van dit onderzoek wordt mede aan de hand van de voorstudies uit fase 1 bepaald.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website