Projecten

Naasten – Een venster op mantelzorgdilemma’s

Lopend (augustus 2022 - augustus 2023)

Doel In ons vorige project maakten we het stripboek Naasten over mantelzorg in de palliatieve fase, gebaseerd op empirisch wetenschappelijk onderzoek. Ook maakten we een filmpje en gespreksvragen bij losse tekeningen. Ervaringen toonden dat het boek leerzaam is voor mensen die patiënten en naasten thuis ondersteunen. In dit vervolgproject willen we het perspectief van naasten onder een breed, op...

Bekijk dit project

Verdere verspreiding en implementatie van resultaten uit het COMPASSION-project

Lopend (september 2022 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van de 'IMPlementing Advance Care planning Toolkit' (IMPACT) in de kinderpalliatieve zorg

Lopend (augustus 2022 - februari 2023)

Voor kinderen die palliatieve zorg nodig hebben, is er vaak niet 1 ‘beste’ aanpak qua zorg en behandeling. Meestal gaat het om maatwerk als het gaat om kwaliteit van leven voor kind en gezin. IMPACT De IMPlementing Advance Care planning Toolkit (IMPACT) helpt bij het leveren van maatwerk door zorgverleners te ondersteunen in gespreksvoering met kinderen en ouders, waarbij zij samen ontdekken en...

Bekijk dit project

Voorkomen van opioïd-geïnduceerde obstipatie bij patiënten met kanker in de palliatieve fase.

Lopend (november 2021 - november 2025)

Veel patiënten met een ongeneeslijke vorm van kanker krijgen pijn en zijn genoodzaakt hiervoor morifne-achtige pijnstillers (opioïden) in te nemen. Als bijwerking van deze medicijnen treedt vaak obstipatie (moeilijke stoelgang) op, wat de kwaliteit van leven vermindert. Het is beter om deze bijwerking te voorkomen en gelijk te starten met laxeermiddelen. Hiervoor adviseert de huidige richtlijn...

Bekijk dit project

Stereotactic body radiotherapy followed by surgical stabilization within 24 hours for patients with painful unstable spinal metastases: A randomized trial

Lopend (november 2021 - september 2026)

Uitzaaiingen in het skelet (botmetastasen) zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met vergevorderde kanker. Dit veroorzaakt vaak pijn en verslechtert de levenskwaliteit van patiënten en hun partners. De standaardbehandeling om deze pijnklachten te bestrijden is conventionele radiotherapie. Wanneer er sprake is van een instabiele wervelkolom of een (dreigende) fractuur door de uitzaaiing, is...

Bekijk dit project

Dry mouth in patients with a life-limiting condition or frailty: a two-track non-pharmacological and pharmacological intervention study

Lopend (november 2021 - november 2025)

Aanleiding Droge mond is een veel voorkomend en onderbelicht symptoom in het laatste levensjaar van patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Zowel zorgverleners als patiënten zelf onderkennen een droge mond weinig, waardoor zorgverleners het vaak niet behandelen. De 3 bestaande richtlijnen ‘Klachten van de mond’ (Pallialine), ‘Mondzorg’ (Verenso) en ‘Orale mucositis’ (IKNL...

Bekijk dit project

Op weg naar landelijke implementatie van de spirituele dimensie in de zorg.

Lopend (september 2021 - september 2023)

Aanleiding Er is nog weinig aandacht voor zin- en betekenisgeving bij zorgverleners. Oorzaken daarvan zijn onder meer gebrek aan competenties op het gebied van de spirituele dimensie en handelingsverlegenheid. Deskundigheidsbevordering van zorgverleners ten aanzien van zin- en betekenisgeving is essentieel. Doel Het bereiken van een succesvolle landelijke implementatie van de spirituele...

Bekijk dit project

Cura

Lopend (november 2020 - november 2022)

Met name in de palliatieve zorg komen zorgverleners morele dilemma’s tegen en dienen zij daarom toegang te hebben tot ethische expertise. Onder de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis leven morele vragen die onbesproken blijven, onder andere omdat ze de dilemma’s onvoldoende signaleren. Onderzoek De CURA-methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in de palliatieve zorg....

Bekijk dit project

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Inzicht in de psychosociale problemen van patiënten ontbreekt vaak bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Ook vragen ze meestal te weinig naar deze problemen en ontbreken gerichte vervolgacties. Onderzoek Het oncologisch centrum van het Deventer Ziekenhuis werkt - samen met andere betrokkenen zoals de cliëntenraad, patiëntvertegenwoordigers, medisch specialisten en...

Bekijk dit project

DOCPAL docentprofessionalisering palliatieve zorg in het mbo en hbo onderwijs

Afgerond (januari 2021 - augustus 2022)

Verzorgenden en verpleegkundigen komen palliatieve zorg overal tegen. Het is van belang dat palliatieve zorg opgenomen is in de curricula van initiële opleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. Docenten van zorgopleidingen van ROC's en hogescholen zijn niet altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom boden we in ieder consortium palliatieve zorg een training...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger - Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Mensen die van tevoren nadenken over hun wensen in de laatste fase van het leven, zien deze wensen vaker vervuld. Zo sterven zij bijvoorbeeld vaker op de plaats van voorkeur. Werkwijze Partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht organiseren 10-12 publieksbijeenkomsten (o.a. in huisartsenpraktijken) met informatie over palliatieve zorg en de (on)mogelijkheden daarvan, om zo het...

Bekijk dit project

Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde - NPZ 's Hertogenbosch - Bommelerwaard

Lopend (augustus 2020 - februari 2023)

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving: levensvragen over de betekenis van het leven. Zingeving is een essentieel onderdeel van kwaliteit van leven. In verpleeghuis Van Neynsel is er...

Bekijk dit project

NIK Utrecht: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (juli 2020 - januari 2023)

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een...

Bekijk dit project

NIK Zuidoost: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (juli 2020 - januari 2023)

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een...

Bekijk dit project

NIK Zuidwest: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (juli 2020 - januari 2023)

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een...

Bekijk dit project

NPZ Stadsgewest Breda - Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten

Lopend (september 2020 - september 2023)

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) is aanzienlijk complexer dan in de algemene bevolking, o.a. omdat de communicatie van mensen met een VB moeilijk begrepen wordt, ze symptomen anders presenteren en...

Bekijk dit project

ON2 -oog voor naasten en nabestaanden - NPZ Amsterdam-Diemen

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

In het netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen (NPZA) gaat het stadsziekenhuis OLVG in Amsterdam werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Zij zien dat deze methodiek zorgverleners motiveert en ondersteunt om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Werkwijze Het OLVG gaat via het team...

Bekijk dit project

ON2 Almere

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

In het netwerk palliatieve zorg Almere gaan Zonzorg, Zorggroep Almere, Hospice Almere, Allerzorg, Woonzorg Flevoland en Zorgfix werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Werkwijze Het project ON2 brengt 4...

Bekijk dit project

ON2 NOFlevoland

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

In het netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland gaan Allerzorg en Woonzorg Flevoland werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Werkwijze Het project ON2 brengt 4 ZonMw-projecten die aandacht...

Bekijk dit project

Oog voor Naasten (ON2) - ZW

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

In het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland gaan Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD-ZW) en Evean werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Werkwijze SMD-ZW en...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen - NPZ Heuvelland

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen zijn vaak kwetsbaar, zowel lichamelijk als geestelijk. Hun begeleiding is gericht op de gedragsproblematiek en minder op ouder worden, ziek zijn en dood gaan. Koraal en het netwerk palliatieve zorg Heuvelland werken samen aan een project om deze situatie te verbeteren. Werkwijze Dit project richt zich op het trainen van begeleiders in...

Bekijk dit project

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase - NKL

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland voert samen met Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar het project "Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker" uit. Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale...

Bekijk dit project

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase - NPZ Amsterdam Diemen

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Aanleiding 3 verpleegkundige teams vanuit het Amsterdam UMC constateerden dat structurele gesprekken met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit lang niet altijd plaatsvonden. En als ze plaatsvonden, ontbraken er gerichte vervolgacties. Hierdoor ontvangen patiënten niet de zorg die ze nodig hebben. Doel Het bieden...

Bekijk dit project

Implementatieonderzoek cura - zw

Lopend (april 2020 - oktober 2022)

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland voert samen met Evean en De Zorgcirkel het implementatieproject CURA uit. Voor het verlenen van goede palliatieve zorg en de moeilijke keuzes die veelal moeten worden gemaakt zijn morele competenties van groot belang. CURA biedt laagdrempelige ondersteuning aan zorgverleners bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg. CURA houdt rekening met wat...

Bekijk dit project

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit NPZ R&o

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Deze gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak waardoor niet altijd de psychosociale ondersteuning...

Bekijk dit project

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker - NPZ Zuid Gelderland

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Zuid Gelderland (NPZZG) heeft als doel dat bij patiënten met ongeneeslijke kanker meer aandacht is voor psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit. Dit moet leiden tot verbetering van palliatieve zorg in de regio. Werkwijze Om dit te bereiken implementeert NPZZG de gecombineerde gespreksinterventie op de afdeling medische oncologie van het...

Bekijk dit project

Implementatiestudie CURA - NPZ Eemland

Lopend (april 2020 - oktober 2022)

Hospice Nijkerk levert sinds 1993 palliatieve terminale zorg aan zorgvragers in de laatste levensfase. Het hospice heeft 6 gastenkamers en geeft ook zorg door vrijwilligers in de thuissituatie. In het hospice komen ethische vraagstukken regelmatig voor, zoals bijvoorbeeld een gast, die besluit te stoppen met eten en drinken, het moment van inzetten van palliatieve sedatie of keuze van zorgvragers...

Bekijk dit project

NIK Limburg & Zuidoost-Brabant: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (juli 2020 - januari 2023)

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger - NPZ Almere

Lopend (december 2020 - december 2022)

Het netwerk palliatieve zorg Almere gaat samen met Zorggroep Almere (ZGA) en Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Het doel van het project is om bij te dragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger - NPZ Amsterdam-Diemen

Lopend (december 2020 - oktober 2022)

Het netwerk palliatieve zorg Amsterdam Diemen (NPZA) gaat samen met Elaa (Eerste lijn Amsterdam en Almere), Hospice Kuria en de innovatiegroep ‘Pal in de Stad’ van het NPZA informatieavonden organiseren over het levenseinde voor ouderen in hun buurt. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger - NPZ NOF

Lopend (december 2020 - juni 2022)

Het netwerk palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland (NPZ NOF) gaat samen met Welzijn Lelystad informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor inwoners van Lelystad. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Het doel van het project is om bij te dragen aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger - WF

Lopend (december 2020 - december 2023)

Het netwerk palliatieve zorg West-Friesland gaat informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen. Het netwerk werkt mee aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’, omdat deze methode goed aansluit bij de ervaringen die in West-Friesland al zijn opgedaan met het organiseren van bijeenkomsten voor ouderen samen met de regionale ouderenbonden zoals KBO en PCOB. Dit...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger - ZW

Lopend (december 2020 - december 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland gaat samen met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD-ZW) informatiebijeenkomsten over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Met dit project wil het netwerk bijdragen aan publieksbewustwording...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger, NPZ R&o

Lopend (november 2020 - november 2023)

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) gaat samen met het Maasstad ziekenhuis informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven. Werkwijze Het project organiseert 10 publieksbijeenkomsten in de...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via informatiebijeenkomsten - NPZ Noordwest Veluwe

Lopend (november 2020 - november 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe gaat samen met alle 4 de hospices in de regio NW-Veluwe (Hospice Nijkerk, Hospice Willem Holtrop (Ermelo), Hospice Jasmijn (Harderwijk) en Hospice de Regenboog (Nunspeet)) informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Dit netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger - Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Mensen die van tevoren nadenken over hun wensen in de laatste fase van het leven, zien deze wensen vaker vervuld. Zo sterven zij bijvoorbeeld vaker op de plaats van voorkeur. Werkwijze Partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht organiseren 10 publieksbijeenkomsten (o.a. in huisartsenpraktijken) met informatie over palliatieve zorg, behandeling in de laatste fase van het leven en de...

Bekijk dit project

Netwerk Amstelland & Meerlanden - Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde

Lopend (augustus 2020 - februari 2023)

In de palliatieve zorg worden mensen met een beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving. Zorghospice Amalia te Amstelveen en Zuiderhof te Vinkeveen, allebei onderdeel van de Zonnehuisgroep Amstelland (ZHGA), nemen deel aan het project Betekenisvol leven om...

Bekijk dit project

Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden - In gesprek met de burger

Lopend (december 2020 - oktober 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Amstelland en Meerlanden gaat samen met Hospice Bardo, Adamas inloophuis en Zorggroep Haarlemmermeer, informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Dit project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en...

Bekijk dit project

Netwerk Palliatieve Zorg Amstelland & Meerlanden - Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de...

Bekijk dit project

Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden - ON2 Oog voor Naasten en Nabestaanden: voor- en nazorg voor naasten rondom het ziekzijn en sterven van hun dierbare, met aandacht voor individuele behoeften, gezondheidsvaardigheden en cultuursensitieve communicatie

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

In het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden (Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.) gaan HWW Zorg, WZH, Hospice Wassenaar en het HagaZiekenhuis werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Werkwijze Het...

Bekijk dit project

Netwerk palliatieve zorg Midden- & Zuid Kennemerland - Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker

Afgerond (november 2020 - maart 2021)

Geestelijk verzorgers zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale zorgbehoeften en problemen te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen en problemen met intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet...

Bekijk dit project

NIK Holland Rijnland: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (juli 2020 - januari 2023)

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een...

Bekijk dit project

Vernieuwde Palliantie ronde 2019 praktijk Oog voor naasten (2 ON2) Netwerk palliatieve zorg Midden-Holland

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

In het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Holland (Transmuraal Netwerk MH) gaan 3 organisaties werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Werkwijze Binnen ON2 worden 4 ZonMw-projecten die aandacht hebben voor...

Bekijk dit project

De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (mei 2020 - mei 2023)

In 2015 is het Individueel Zorgplan (IZP) ontwikkeld voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening, gebaseerd op de richtlijn kinderpalliatieve zorg. In de afgelopen jaren is gebleken dat niet ieder kind dat palliatieve zorg ontvangt een IZP heeft, of dat het pas laat wordt ingevuld. Onderzoek Door middel van interviews en surveys onderzoekt dit project de...

Bekijk dit project

Implementatieonderzoek CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg NPZ R&o

Lopend (april 2020 - oktober 2022)

De CURA-methode is te gebruiken voor ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg. De aanleiding om deze methode te implementeren is dat bij medewerkers van zorgorganisaties morele vragen leven die zij nu niet kunnen uiten en/of niet gestructureerd kunnen bespreken. Werkwijze Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) gaan 2 zorgorganisaties, te weten het Ikazia...

Bekijk dit project

Kwaliteitsindicatoren voor zorg aan het levenseinde. Een retrospectief dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade.

Lopend (juli 2020 - oktober 2022)

Met dit onderzoek willen we inzicht verkrijgen in de kwaliteit van zorg aan het levenseinde in Nederlandse ziekenhuizen. Dit doen we door kwaliteitsindicatoren te meten. Deze kwaliteitsindicatoren zijn nog niet eerder op grote schaal gemeten in Nederlandse ziekenhuizen. We onderzoeken dit, vanuit het Amsterdam UMC en het Nivel, als onderdeel van de Monitor Zorggerelateerde Schade. Onderzoek We...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via informatiebijeenkomsten - NPZ Zuid-Holland Noord

Lopend (november 2020 - september 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord gaat samen met Zorggroep ROHWN informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. ROHWN is een samenwerkingsverband van 122 huisartsen in de regio West-Nederland. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Het project draagt bij aan publieksbewustwording over...

Bekijk dit project

Implementatie SigMa-methodiek: samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in de palliatieve fase bij verpleeghuisbewoners

Lopend (mei 2020 - november 2023)

In het verpleeghuis is het belangrijk dat veranderingen in de situatie van bewoners snel worden gezien en besproken. De zorg kan dan worden aangepast aan de veranderende zorgbehoeften. Instrumenten kunnen hierbij helpen, maar alleen als deze passen bij de behoeften van zorgmedewerkers. Met de SigMa-methodiek kunnen zorgmedewerkers zelf op zoek gaan naar een passend instrument. Onderzoek In dit...

Bekijk dit project

Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde

Lopend (september 2020 - september 2023)

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Zingeving is een essentieel onderdeel van kwaliteit van leven. In palliatieve units en verpleeghuizen is er behoefte aan ondersteuning om betere zingevingszorg te geven. Onderzoek In dit project wordt de Patient Dignity Question (PDQ)...

Bekijk dit project

Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase: Implementatie van een gecombineerde gespreksinterventie door verpleegkundigen bij mensen met ongeneeslijke kanker

Lopend (september 2020 - januari 2024)

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale behoeften te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen over intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning...

Bekijk dit project

Realisatie O²PZ Tweede en derde jaar

Afgerond (oktober 2019 - juli 2022)

In een wereld waarin we steeds ouder worden en ernstige ziektes meer chronisch, is het zo lang mogelijk behouden van hoge kwaliteit van leven belangrijk. De mens achter de patiënt moet centraal staan. Dit vraagt om goed onderwijs. In het huidige onderwijs komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod en is versnipperd. Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) heeft hierin...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten - Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost-Utrecht

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Dit project ontwikkelt een uniforme en methodische werkwijze voor de palliatieve zorgfase in de woonvoorzieningen van Bartiméus in Doorn en Zeist, waar zorg en begeleiding wordt verleend aan mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Aandacht voor vroegtijdig signaleren, markeren en proactieve zorgplanning zijn hierbij belangrijk, net als multidisciplinaire samenwerking, overdracht,...

Bekijk dit project

ON2 Oog voor Naasten en Nabestaanden: voor- en nazorg voor naasten rondom het ziekzijn en sterven van hun dierbare, met aandacht voor individuele behoeften, gezondheidsvaardigheden en cultuursensitieve communicatie - NPZ Zuid-Holland Noord

Lopend (januari 2021 - juli 2023)

In het netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord gaan 4 hospices (Duin en Bollenstreek, Issoria, Alphen-Nieuwkoop en Xenia) en 2 wijkteams (Marente en WIJdezorg) werken met de Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) methodiek. Deze methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening. Werkwijze ...

Bekijk dit project

Netwerk Palliatieve zorg Midden- & Zuid Kennemerland - In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via informatiebijeenkomsten

Lopend (december 2020 - oktober 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid-Kennemerland gaat samen met de Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland informatieavonden over het levenseinde organiseren voor ouderen in hun buurt. Het netwerk is 1 van de 12 netwerken die meewerken aan het landelijke project ‘In gesprek met de burger’. Het project draagt bij aan publieksbewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van...

Bekijk dit project

NIK Noord-Holland & Flevoland: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (juli 2020 - januari 2023)

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten

Lopend (juni 2020 - juni 2023)

Zorgorganisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg willen graag een goed palliatieve zorgaanbod realiseren. Het Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze helpend zijn bij het verbeteren van de palliatieve zorg. Onderzoek In het project gaan negen Netwerken Palliatieve Zorg samen met een zorgorganisatie via actieonderzoek de...

Bekijk dit project

Implementatie CURA - NPZ Hoogeveen e.o.

Lopend (juni 2020 - juni 2022)

Beter Thuis Wonen gaat met CURA laagdrempelige ondersteuning aan zorgverleners bij morele dilemma’s in de palliatieve zorg bieden. Werkwijze CURA houdt rekening met wat lastige situaties met je doen, zet aan tot het kritisch onderzoeken van je eerste oordeel, emotie en reactie en helpt je actief te verplaatsen in anderen, vooral in de patiënt. Verwacht resultaat Medewerkers ervaren minder...

Bekijk dit project

Implementatieonderzoek CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg.

Lopend (mei 2020 - mei 2023)

CURA is een laagdrempelige methodiek om zorgverleners te ondersteunen in de omgang met morele twijfels rondom ‘goede (palliatieve) zorg’. Zorgverleners vinden CURA haalbaar en behulpzaam, maar geven aan ondersteuning nodig te hebben om CURA goed te leren gebruiken. Ten slotte is het nog onduidelijk hoe CURA goed geïmplementeerd kan worden. Onderzoek Deze studie onderzoekt wat er nodig is om CURA...

Bekijk dit project

In gesprek met de burger: het vergroten van bewustwording van en kennis over palliatieve zorg via publieksinformatiebijeenkomsten

Lopend (mei 2020 - november 2023)

Het is belangrijk dat burgers zich bewust worden van het bestaan van en de (on)mogelijkheden van palliatieve zorg. Uit een pilotstudie is gebleken dat het organiseren van publieksbijeenkomsten bewustwording bevordert. Onderzoek Nadat de publieksbijeenkomst is doorontwikkeld in co-creatie met eindgebruikers, worden vóór, direct na en 6 maanden na een bijeenkomst vragenlijsten afgenomen bij...

Bekijk dit project

Sigma, npz r&o

Lopend (augustus 2020 - augustus 2023)

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o) voert samen met Leliezorggroep (LGZ) het SigMa-project uit. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen door het implementeren van instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Werkwijze De...

Bekijk dit project

Implementatie SigMa-methodiek - KvNH

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Kop van Noord-Holland voert samen met Woonzorggroep Samen het SigMa project uit. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen, door het implementeren van instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. Woonzorggroep Samen heeft als...

Bekijk dit project

Implementatie SigMa-methodiek - ZW

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland voert samen met De Zorgcirkel het SigMa project uit. De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen, door het implementeren van instrumenten die ondersteunen bij het tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. De Zorgcirkel heeft als doel met het...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Stichting Sprank geeft aan dat het lastig is om structureel goede palliatieve zorg (pz) te bieden. Knelpunten die zij hebben geconstateerd zijn: het te laat ontdekken dat pz nodig is, vaak relatief kort voor overlijden ad hoc handelen, geen beleid weinig kennis en vaardigheden begeleiders praten over pz lastig ongemak bij betrekken cliënt verbeteren samenwerking en onderlinge communicatie ...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten (Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg, regio Roermond en Weert)

Lopend (april 2020 - oktober 2022)

Daelzicht is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Doordat het huidige palliatieve zorgbeleid als onvoldoende geconcretiseerd wordt ervaren, wil Daelzicht de kwaliteit van hun geboden palliatieve zorg verder verbeteren. Werkwijze Door middel van een zelfevaluatie brengt Daelzicht de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in kaart. Vervolgens werkt...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - ZW

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland voert samen met Prinsenstichting en Stichting Odion het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uit, omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven. ...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - WF

Afgerond (september 2020 - november 2021)

Het netwerk palliatieve zorg West-Friesland voert samen met LeekerweideGroep het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uit, omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven. Werkwijze Binnen dit...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - NKL

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Noord-Kennemerland gaat samen met Esdégé-Reigersdaal het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uitvoeren omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven. Werkwijze ...

Bekijk dit project

Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - KvNH

Lopend (september 2020 - maart 2023)

Het netwerk palliatieve zorg Kop van Noord-Holland voert samen met ’s Heerenloo, locatie Noorderhaven, het project 'Gereedschapskist: Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uit, omdat er voor mensen met een verstandelijke beperking goede palliatieve zorg moet zijn. Deze groep is extra kwetsbaar vanwege hun geringe mogelijkheden voor regie over hun leven. ...

Bekijk dit project

Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde - Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen

Lopend (augustus 2020 - augustus 2023)

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven bestaat uit lichamelijk, sociaal en psychisch welbevinden en zingeving: levensvragen over de betekenis van het leven. Zingeving is een essentieel onderdeel van kwaliteit van leven. In palliatieve units en verpleeghuizen...

Bekijk dit project

Cura - npz amsterdam-diemen

Lopend (april 2020 - april 2022)

De 3 netwerkpartners van het netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen (NPZA) (Cordaan, het OLVG en Amstelring) hebben enige ervaring opgedaan met de CURA-methodiek. De netwerkpartners hebben verschillende redenen om CURA te implementeren. Werkwijze Vanuit het NPZA is er een overkoepelende projectleider met expertise op implementatie en kennis van CURA. Zij ondersteunt de organisatie op...

Bekijk dit project

ON2 Oog voor Naasten en Nabestaanden: voor- en nazorg voor naasten rondom het ziekzijn en sterven van hun dierbare, met aandacht voor individuele behoeften, gezondheidsvaardigheden en cultuursensitieve communicatie

Lopend (januari 2021 - januari 2024)

Het Oog voor Naasten (OvN) project ontwikkelde een methodiek zodat enerzijds zorgverleners als vanzelfsprekend aandacht voor naasten hebben en anderzijds naasten oog hebben voor hun eigen noden. De methodiek bestaat o.a. uit een handreiking voor zorgverleners in verpleeghuizen en ziekenhuizen om goede voor- en nazorg aan naasten te geven en een informatiemap voor naasten over zelfzorg, het...

Bekijk dit project

NIK Noordoost: De volgende stap in het kind- en gezinsgerichte individuele zorgplan

Lopend (juli 2020 - januari 2023)

Jaarlijks krijgen 5000-7000 kinderen met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening kinderpalliatieve zorg (KPZ). Deze zorg is complex, betreft vaak zeldzame aangeboren aandoeningen en duurt gemiddeld vele jaren. Voor optimale zorg en communicatie is een overkoepelend Individueel Zorg Plan (IZP) als leidraad voor alle betrokkenen (ouders én zorgverleners) noodzakelijk. Het IZP is een...

Bekijk dit project

VIMP - In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten

Lopend (september 2019 - april 2022)

Aanleiding Veel mensen weten weinig of niets over zorg en ondersteuning in de laatste fase van het leven. Dat is ook zo voor veel mensen met een migratieachtergrond. Daarom maakte Pharos in een eerder project films in 4 talen en organiseerde zij voorlichtingsbijeenkomsten om het gesprek op gang te brengen. Zorgorganisaties en Netwerken Palliatieve Zorg vinden het moeilijk om mensen met een...

Bekijk dit project

Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG) – deelproject 3: “Integratie GV eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken”

Lopend (februari 2019 - februari 2022)

Aanleiding Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? En wat kan een geestelijk verzorger hierin betekenen? Om op deze vragen een antwoord te geven worden in dit project 3 huisartsenpraktijken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht langere tijd...

Bekijk dit project

PLOEG: Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke Verzorging. Deelproject 2: In dialoog met je levensverhaal

Lopend (april 2019 - oktober 2022)

Aanleiding Wanneer mensen te maken krijgen met ernstige chronische, progressieve ziekten (long-, nier- of hartfalen, kanker), heeft dit vaak een grote invloed op het welbevinden en kwaliteit van leven – niet alleen in lichamelijk, sociaal en psychisch maar ook in existentieel/geestelijk/spiritueel opzicht. Gaandeweg de ziekte levert dit vragen op, zoals wat de zin is van dit alles, welke keuzen...

Bekijk dit project

PLOEG-deelproject 1 (Spirituele zorg dichtbij huis)

Lopend (maart 2019 - maart 2022)

Aanleiding Aandacht voor zingeving en levensvragen is onderdeel van palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers zijn hierin gespecialiseerd, maar geestelijke verzorging is nog niet goed ingebed in de thuissituatie. Dit komt doordat het niet zo bekend is, er weinig structurele financiering is en geestelijk verzorgers ondernemerschap moeilijk vinden. Doel Betere inbedding van geestelijke verzorging...

Bekijk dit project

Meer inzicht in (kwaliteit van) palliatieve zorg door koppeling van bestaande registratiegegevens over ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en doodsoorzaken

Afgerond (november 2018 - augustus 2021)

Aanleiding Om de palliatieve zorg waar nodig te kunnen verbeteren, is het belangrijk om inzicht te hebben in het gebruik en de kwaliteit van palliatieve zorg. In dit project is een Informatiesysteem Palliatieve Zorg ontwikkeld dat hier inzicht in geeft. Onderzoek Bestaande gegevens over achtergrondkenmerken van de doelgroep van palliatieve zorg, het zorggebruik en kwaliteitsindicatoren zijn in...

Bekijk dit project

doorontwikkeling van het goede voorbeeld 'Proactieve palliatieve Zorgplanning' naar 'Proactieve Pallatieve zorgplanning 2020'

Lopend (maart 2018 - juli 2021)

Voor patiënten in de palliatieve fase blijkt palliatieve zorg een positief effect te hebben op de kwaliteit van leven. Toch vindt palliatieve zorg tot nu toe vaak pas heel laat in het ziektetraject plaats, terwijl een tijdige start de patiënt en naaste de kans geeft om na te denken over wat ze belangrijk vinden en waar de behoeften liggen op gebied van zorg en ondersteuning. Hier kunnen...

Bekijk dit project

Instrumenten ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming in de eerste- en tweedelijns palliatieve oncologische zorg

Lopend (juni 2018 - juni 2022)

Bespreken afwegingen behandeling ongeneeslijke kanker beperkt Veel beslissingen over de behandeling van ongeneeslijke kanker vragen om een persoonlijk afweging. Wat is de winst en wat is de last van een behandeling? In medische consulten wordt slechts beperkt over deze afweging gesproken. Ook blijft de mogelijkheid om af te zien van een behandeling vaak onbenoemd. Dit staat het bieden van...

Bekijk dit project

Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van verpleegkundigen bij gezamenlijke besluiten

Afgerond (juni 2018 - september 2022)

Aanleiding Wanneer genezen geen optie meer is, krijgen patiënten nog vaak een keuze voor een levensverlengende behandeling. Denk aan keuzes over wel of niet nog chemotherapie, of wel of niet antibiotica tegen bijkomende infecties. Om tot een goede keuze te komen, is het belangrijk dat patiënten, naasten en zorgverleners samen beslissen. Daardoor kunnen zorgverleners passende zorg bieden, die...

Bekijk dit project

ParkinsonSupport; van A naar Beter.

Lopend (juni 2018 - juni 2022)

Patiënten kampen in de gevorderde fase van Parkinson vaak met cognitieve en gedragsveranderingen, waardoor de zorg ‘langs hen heen gaat’ en zorgverleners belangrijke zaken rondom de laatste levensfase vaak te laat bespreken. Hierdoor rust de verantwoordelijkheid, het organiseren van zorg en het maken van keuzes op de, vaak al overbelaste, mantelzorger. Veel mantelzorgers raken hierdoor nog...

Bekijk dit project

Tijdige herkenning van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd chronisch hartfalen: I-HARP

Afgerond (juni 2018 - januari 2022)

Aanleiding Het laatste decennium is steeds meer erkend dat personen met gevorderd hartfalen (ook wel chronisch hartfalen, CHF) belangrijke palliatieve zorgbehoeften hebben. Palliatieve interventies zijn ook effectief gebleken. Helaas is daarbij vaak te weinig aandacht voor het verlichten van symptoomlast, de beperkte kwaliteit van leven en behoeften aan gesprekken over de toekomst en het...

Bekijk dit project

VIPTHIS: Vroegtijdige Identificatie van de Palliatieve fase via Textmining in het Huisarts Informatie Systeem.

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Aanleiding Advance Care Planning (ACP) verbetert zorg in de laatste levensfase, maar goede timing blijkt moeilijk. Het is voor huisartsen moeilijk om alle relevante informatie over een patiënt mee te nemen en op waarde te schatten. Computers hebben geen last van deze beperkingen. Doel van dit project was een instrument te ontwikkelen, dat het optimale tijdsframe voor ACP signaleert. Het Huisarts...

Bekijk dit project

Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid: Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie

Afgerond (mei 2018 - juni 2021)

Om palliatieve zorg thuis beter te ondersteunen, is het protocol ‘palliatieve zorgplanning’ ontwikkeld. Hierin spelen expertverpleegkundigen palliatieve zorg, die nauw samenwerken met huisartsen, een belangrijke rol. ZZG Zorggroep past het protocol sinds september 2019 toe binnen haar organisatie. Doel In dit project is onderzocht of een protocol voor palliatieve zorg eraan bijdraagt dat (meer)...

Bekijk dit project

KWASA: KWAliteit van zorg, SAmenwerken in signaleren en besluitvorming in de palliatieve fase. Doorontwikkeling van twee Goede Voorbeelden palliatieve zorg

Lopend (maart 2018 - mei 2022)

KWAliteit van SAmenwerking tussen zorgverleners zal leiden tot betere zorg voor de patiënt in de palliatieve fase. We voeren het project KWASA uit op basis van 2 goede voorbeelden in de palliatieve zorg: de Signaleringsbox voor verzorgenden en de methodiek Besluitvorming voor artsen en verpleegkundigen. Doel Het doel van dit project is het integreren van deze goede voorbeelden. Zodat...

Bekijk dit project

Integratie richtlijnen en formularium in PalliArts: Betere implementatie / veiliger voorschrijven

Afgerond (maart 2018 - januari 2021)

Het Palliatief Formularium is een hulpmiddel voor snelle oriëntatie op en behandeling van fysieke klachten in de palliatieve fase. Onderzoek In dit project is het bestaande Palliatief Formularium gedigitaliseerd en toegevoegd aan de app PalliArts. PalliArts biedt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg overal en op ieder moment. De app ondersteunt de (huis)arts en anderen bij...

Bekijk dit project

Rouwzorg voor ouders van ernstig zieke kinderen en pasgeborenen; naar een volwaardige rouwzorg in de kindergeneeskunde

Lopend (juli 2018 - juli 2022)

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 1.200 à 1.500 kinderen en pasgeborenen. Het verliezen van een kind is een van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen voor ouders en gaat gepaard met intense gevoelens van rouw. Bij 10 tot 25 procent van de ouders is specialistische rouwzorg nodig. Voor de meeste ouders is ondersteuning door gewone zorgprofessionals en mantelzorgers voldoende. De huidige...

Bekijk dit project

Vermindering van pijn bij kinderen met kanker door gebruik van een pijnmonitor via het internet

Lopend (augustus 2018 - februari 2022)

Kinderen die behandeld worden voor kanker hebben thuis vaak veel pijn. Dat heeft verschillende redenen: ouders herkennen de pijn soms niet of weten niet wat ze eraan kunnen doen, er zijn misverstanden over de pijnbehandeling of bij hulpverleners ontbreekt ervaring, kennis en tijd voor optimale pijnbestrijding. Verminderen van pijn bij kinderen met kanker Het doel van dit project is het...

Bekijk dit project

DIAMAND: DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor autochtone en Allochtone Nederlanders en mensen met Dementie

Afgerond (juni 2018 - juli 2022)

Aanleiding Het aantal mensen in de palliatieve fase met een migratieachtergrond groeit. Het aantal mensen met dementie groeit ook. Zij hebben net als alle mensen behoefte aan gesprekken over levensvragen. Voor mensen met een migratieachtergrond kunnen behoeften in het laatste levensjaar verschillen per land van herkomst. De wensen kunnen religieus gekleurd zijn. Voor mensen met dementie en hun...

Bekijk dit project

Gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase met mensen met een verstandelijke beperking.

Lopend (juni 2018 - juni 2022)

Aanleiding Het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking bij beslissingen over hun palliatieve zorg is zeer wenselijk. Dat is echter ingewikkeld en niet altijd vanzelfsprekend. Doel Het bevorderen van gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking. Werkwijze We passen een bestaand hulpmiddel voor gezamenlijke besluitvorming aan voor...

Bekijk dit project

Palliatieve Sedatie: hoe nu verder?

Afgerond (juni 2018 - augustus 2022)

Aanleiding Uit het Sterfgevallenonderzoek van 2015 blijkt dat palliatieve sedatie in Nederland bij 18% van de patiënten in de stervensfase is toegepast. Vergeleken met percentages uit de voorgaande Sterfgevallenonderzoeken (in 2010 12% en in 2005 8%) is dit opnieuw een stijging. Onduidelijk is waar deze stijging door komt. Dit is belangrijk om te weten, omdat palliatieve sedatie alleen...

Bekijk dit project

Passende zorg in de palliatieve fase door het bevorderen van de EMpowerment van PATIËnten en hun naasten: EMPATIE project

Lopend (mei 2018 - januari 2022)

Toolbox voor verwoorden perspectief zorgvragers en naasten Het ontwerpen en implementeren van een toolbox ter ondersteuning voor zorgvragers met COPD en/of hartfalen en hun naasten bij het vaststellen en verwoorden van hun perspectief in gesprekken met een zorgverlener, ten behoeve van passende zorg. Innovatie- en implementatieteam Zorgvragers, naasten en zorgverleners maken deel uit van een...

Bekijk dit project

Gezamenlijke besluitvorming in psychofarmaca behandelingsbeslissingen bij patiënten met dementie in verpleeghuizen. Onderzoek naar actieve betrokkenheid van de mantelzorger.

Afgerond (oktober 2017 - januari 2021)

Voor cliënten met dementie in het verpleeghuis is het vaak niet meer mogelijk om mee te beslissen over een behandeling en wordt de cliënt vertegenwoordigd door de familie, in de rol van wettelijk vertegenwoordiger. Onderzoek In dit onderzoek is gekeken hoe de familie bij de behandeling van onbegrepen gedrag momenteel betrokken wordt. Daarnaast is gevraagd hoe families betrokken willen worden. ...

Bekijk dit project

Ondersteuning bij een (niet)behandelkeuze

Afgerond (januari 2018 - oktober 2020)

Bijna iedereen vindt gesprekken over de naderende dood moeilijk. Maar als een ziekte niet meer te genezen is, worden patiënten en zorgverleners gedwongen keuzes te maken. In de huidige praktijk wordt meestal het slecht nieuws, de behandelmogelijkheden en het behandelbesluit in één consult samengepakt wat emotioneel belastend is. Daarom is een verandering van dit zorgproces met een zorgvuldige...

Bekijk dit project

HOPEVOL: HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOlgt. Een mixed methods analyse van zorgvragen en zorgaanbod, gevolgd door keuze van kwaliteitsnormen en toetsingscriteria en landelijke implementatie.

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Aanleiding Een hospice is een klein huis voor mensen in de laatste fase van hun leven, als zorg thuis niet meer kan. In een hospice zorgen vrijwilligers, verzorgenden, pastores en artsen ‘de klok rond’. In de loop der jaren zijn er vanuit verschillende visies 3 typen hospices ontstaan: Bijna Thuis Huizen (BTH) High Care Hospices (HCH) Palliatieve Units bij verpleeghuizen (PU) Voor...

Bekijk dit project

DEDICATED: Desired Dementia Care Towards End of Life

Lopend (september 2017 - september 2022)

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en vaak gefragmenteerd door onvoldoende samenwerking tussen de betrokken partijen. Zorgverleners, met name verpleegkundigen en verzorgenden, geven aan onvoldoende competenties te hebben op het gebied van deze zorg. Versterken van competenties van zorgverleners en verbeteren van samenwerking Verhoging van de kwaliteit van zorg door...

Bekijk dit project

Caregiver balance: an eHealth application to support decision-making / Mantelzorgbalans: eHealth ondersteuning bij het maken van keuzes

Lopend (mei 2017 - september 2022)

In Nederland zijn ongeveer 600.000 mensen mantelzorger voor een naaste die palliatief behandeld wordt, en dus niet meer kan genezen. Een groot aantal van deze mantelzorgers (39%) voelt zich (zwaar) belast. Het is belangrijk dat mantelzorgers voor zichzelf kunnen uitdenken wat zij kunnen en willen doen in de zorg, bijvoorbeeld hoe mantelzorg te combineren met andere zorgtaken binnen het gezin of...

Bekijk dit project

Goed begrepen. Informeren van en beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen.

Lopend (april 2017 - april 2022)

29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Passende palliatieve zorg stelt hoge eisen aan professionals, zeker bij deze patiënten. Het is van belang dat zorgverleners in de tweedelijn de vaardigheden van de patiënt identificeren, zodat informatie en wijze van besluitvorming bijdraagt aan eigen regie in de laatste levensfase van deze patiënten. Doel Met dit onderzoek...

Bekijk dit project

A Multidimensional Strategy to improve quality of life of patients with multiple symptoms and palliative care needs: the MuSt-PC.

Lopend (juni 2017 - december 2022)

In de palliatieve fase ervaren patiënten vaak verschillende klachten tegelijk die elkaar kunnen beïnvloeden. Het is raadzaam dat zorgverleners deze klachten multidimensioneel in kaart brengen, met oog voor fysieke, psychische, sociale en existentiële componenten, en samenhangend behandelen. De huidige richtlijnen geven vooral adviezen per klacht. Doel De 8 Expertisecentra Palliatieve Zorg willen...

Bekijk dit project

Providing tailored, integrated palliative care for COPD patients; Standing strong together.

Afgerond (juli 2017 - juli 2022)

Hoewel in Nederland elk jaar zo’n 7.000 mensen overlijden aan COPD, praten maar weinig patiënten tijdig met hun zorgverleners over hun wensen en behoeften over de zorg en het levenseinde. Ook behandelen zorgverleners klachten zoals kortademigheid en somberheid soms niet goed genoeg. Onderzoek In dit project hebben we een training voor zorgverleners en een online toolbox met kennis en materialen...

Bekijk dit project

Een rehabilitatieprogramma voor geopereerde patiënten met hepatopancreatobiliaire kanker ter vermindering van vermoeidheidsklachten en een verbetering van de kwaliteit van leven in een vroeg-palliatieve fase (CREST-studie).

Afgerond (januari 2018 - januari 2021)

Doel: Verminderen vermoeidheidsklachten door combinatie psychologie en fysiotherapie  Patiënten met pancreas, galweg of lever kanker die geopereerd worden doorlopen een zwaar traject. Na de operatie vertellen patiënten vaak dat zij vooral veel last hebben van vermoeidheid. De CREST studie onderzoekt middels een gerandomiseerd onderzoek of een combinatie van gerichte psychologische begeleiding en...

Bekijk dit project

Op weg naar verbetering van de palliatieve zorg voor mensen met GGz-problematiek; adaptatie en Integratie van de PaTz werkmethodiek voor gebruik in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

Afgerond (juni 2017 - januari 2021)

Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat mensen met GGz-problematiek vaak verstoken blijven van tijdige, continue palliatieve zorg. Hierdoor neemt het risico op onnodig lijden toe en lopen zij risico op verminderde kwaliteit van leven. Onderzoek In dit helaas voortijdig beëindigde project hebben we onder andere 11 individuele en 2 groepsinterviews gehouden met zorgverleners afkomstig uit zowel de...

Bekijk dit project

Tijdig in gesprek : De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een digitale “Advance Care Planning” keuzehulp voor chronisch zieken in Nederland

Afgerond (april 2017 - oktober 2021)

Advance care planning (ACP) ondersteunt het gesprek over toekomstige zorg en behandeling, zodat de zorg zoveel mogelijk kan aansluiten bij de voorkeuren van mensen. Online programma’s kunnen patiënten ondersteunen in de eerste stappen van ACP, zoals het voorbereiden van gesprekken over zorg en behandelwensen met hun zorgverlener. Onderzoek In dit project is een digitale ACP-keuzehulp ‘Verken uw...

Bekijk dit project

Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te staken vraagt om bijzondere communicatiekunde

Lopend (mei 2017 - september 2021)

Op de neonatale -, pediatrische – en volwassen intensive care worden dagelijks verstrekkende beslissingen genomen over ernstig zieke patiënten die niet (meer) in staat zijn om zelf te beslissen. Het zijn hun naasten die dit in hun plaats moeten doen. In de gesprekken tussen artsen en naasten staat de kwaliteit van leven van de patiënt centraal en – als het echt niet anders meer kan – een waardig...

Bekijk dit project

De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg

Afgerond (mei 2017 - januari 2021)

Zorgverleners in palliatieve zorg hebben regelmatig te maken met situaties waarin waarbij twijfel bestaat over wat het juiste is om te doen. Onderzoek Om zorgverleners te ondersteunen bij deze situaties heeft dit project, samen met partners uit zorg en onderwijs, een laagdrempelige methodiek ontwikkeld: CURA. CURA staat voor Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie ondernemen. Resultaten ...

Bekijk dit project

Naar een rationele opioïd-keuze bij continu subcutane infusie ter pijnbestrijding in de stervensfase: een RCT naar neurotoxische bijwerkingen van morfine en oxycodon bij een verminderde nierfunctie.

Afgerond (februari 2017 - januari 2021)

De ‘morfine-pomp’ is de laatste jaren een belangrijk middel geworden in de pijnbestrijding op het sterfbed. Recente farmacologische inzichten laten echter de vraag rijzen of morfine wel het meest geschikte opioïdin deze situatie is. Achteruitgang van de nierfunctie leidt namelijk tot stapeling van morfinemetabolieten, welke verantwoordelijk worden geacht voor bijwerkingen, zoals delier of zelfs...

Bekijk dit project

Ondersteuning van naasten van patiënten in de palliatief terminale fase door de wijkverpleegkundige.

Afgerond (mei 2017 - december 2021)

Veel patiënten worden in de laatste levensfase thuis verzorgd, waarbij vaak een grote rol is weggelegd voor de naasten van de patiënt. Dit is een zware verantwoordelijkheid en veel naasten voelen zich niet voldoende toegerust om de situatie goed op te vangen. Hierdoor lopen zij het risico om overbelast te raken. In dit project hebben we onderzocht hoe wijkverpleegkundigen naasten hierbij...

Bekijk dit project

Oog hebben voor naasten; ontwikkeling en implementatie van een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een dierbare'

Afgerond (april 2017 - januari 2021)

Naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid hebben veel behoefte aan aandacht en steun. Zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en verzorgenden) werkzaam in ziekenhuizen en verpleeghuizen kunnen door het geven van gerichte voor- en nazorg naasten ondersteunen voor én na het overlijden van hun dierbare. Bijvoorbeeld door hen regelmatig te vragen hoe het met hen gaat, hen...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn

Afgerond (april 2017 - oktober 2021)

Het beleid in Nederland is erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor is het van belang dat zorgverleners klachten en problemen tijdig en adequaat signaleren en dat er sprake is van proactieve zorgplanning. Onderzoek In dit project werd onderzocht of de inzet van de 2 methodieken, de methode Signalering in de palliatieve fase (SPF) en de methode...

Bekijk dit project

De mantel der liefde verbeeld. De ontwikkeling van een graphic novel over mantelzorg in de palliatieve fase als bron voor publiekseducatie

Afgerond (april 2017 - juni 2021)

Aanleiding In de palliatieve zorg draait het vaak om degene die gaat sterven. Maar zo’n situatie heeft ook impact op iemands familie en vrienden. Deze ‘mantelzorgers’ voelen zich soms eenzaam of niet begrepen. Met ons project wilden we hun leven zichtbaar maken. Letterlijk: via een stripboek. Onderzoek Met een analyse van kranten en sociale media lieten we zien hoe we in Nederland praten over...

Bekijk dit project

Spirituele zorg en rituelen in de eerste lijn

Afgerond (april 2017 - januari 2021)

In de zorg voor patiënten in de laatste levensfase moet men niet alleen kijken naar lichamelijke symptomen, maar ook naar de mens als geheel. Veel zorgverleners worstelen met deze spirituele dimensie van zorg.   Onderzoek In dit project is nagegaan of ritualisering van het dagelijks handelen handvatten kan bieden voor zorgverleners. Resultaten Uit observaties blijkt dat in de zorgverlening...

Bekijk dit project

Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten

Afgerond (mei 2017 - januari 2021)

Perspectieven van patiënten met een migratieachtergrond worden vaak niet meegenomen in onderzoek naar palliatieve zorg. Onderzoek Om bovenstaande reden hebben we patiënten en naasten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst geïnterviewd over wat belangrijk is voor waardigheid in de laatste levensfase. Ook interviewden we verzorgenden, verpleegkundigen en artsen. Resultaten De...

Bekijk dit project

INZICHT project: hetINitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D

Afgerond (september 2017 - september 2022)

Mensen met een ongeneeslijke ziekte krijgen te maken met lichamelijke problemen, behoeften en wensen die gevolgen hebben voor hun eigen rol in hun sociale omgeving en voor levensvragen (spiritueel). Het Utrecht Symptoom Dagboek – 4 Dimensioneel (USD-4D) is een hulpmiddel om die problemen en de gevolgen in kaart te brengen en erover te praten met naasten en zorgverleners. Doel Met ons project...

Bekijk dit project

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners: implementatie van de SigMa Set voor en met verzorging middels action research

Afgerond (april 2017 - januari 2021)

De situatie van verpleeghuisbewoners verandert voortdurend. Het is belangrijk dit snel op te merken en te bespreken. Door dit ‘signaleren en markeren’ kan de zorg worden aangepast aan de veranderende zorgbehoeften. Omdat verzorgenden de meeste tijd met bewoners doorbrengen, hebben zij hierbij een belangrijke rol. Onderzoek In het SigMa project is gewerkt aan het verbeteren van het signaleren en...

Bekijk dit project

Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA

Afgerond (april 2017 - januari 2021)

Het project gaat over patiënten die een ernstige beroerte hebben gehad. Zij hebben een grote kans om op korte termijn te komen te overlijden of om blijvend zorgafhankelijk te worden. Dit stelt hun artsen en naasten voor de moreel beladen vraag ‘Doen we nog alles wat kan’? Deze vraag is vooral zo moeilijk omdat de patiënt zelf vrijwel nooit kan mee beslissen. Onderzoek Uit een onderzoek naar 16...

Bekijk dit project

Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving

Afgerond (april 2017 - januari 2021)

Met dit project heeft Consortium Ligare een impuls willen geven aan het inbedden van de spirituele zorg in de reguliere zorgverlening. In elk van de 25 deelnemende zorgorganisaties trok een implementatieduo de implementatie van spirituele zorg en verzorgde die de scholing binnen de eigen organisatie. Onderzoek De scholing is vormgegeven aan de hand van een digitale leerwerkplaats die we speciaal...

Bekijk dit project

Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat

Afgerond (mei 2017 - oktober 2021)

Aanleiding Het aantal palliatieve patiënten met een migratieachtergrond neemt toe. Zij kunnen andere wensen en behoeften hebben in de palliatieve zorg. Doel Vernieuwingen in de palliatieve zorg uit andere Palliantieprojecten meer laten aansluiten bij wensen en behoeften van mensen met een migratieachtergrond. Zo dragen vernieuwingen die voortkomen uit deze projecten bij aan een gelijke toegang...

Bekijk dit project

Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking

Afgerond (november 2016 - januari 2021)

Aanleiding 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn een feit en landelijke dekking is gerealiseerd. NIK is een samenwerkingsverband van professionals met kennis en ervaring in de kinderpalliatieve zorg en heeft de opdracht om een centraal aanspreekpunt te zijn voor ouders en professionals om deskundigheid te vergroten. Doel Elk NIK kreeg de opdracht om te komen tot een aanpak om de organisatie...

Bekijk dit project

Op weg naar mantelzorgondersteuning op maat

Afgerond (maart 2017 - mei 2021)

Aanleiding 'Thuis blijven tot aan het eind' is een wens van de meeste patiënten. Om deze wens te vervullen is het belangrijk dat een patiënt mantelzorg krijgt. Mantelzorgers zijn echter in de laatste levensfase van een patiënt vaak zwaar belast. Zij moeten daarom zelf ook ondersteuning kunnen krijgen van mensen uit hun eigen sociale netwerk, van professionele thuiszorg en/of van georganiseerde...

Bekijk dit project

Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: ontwikkeling, invoering en evaluatie van een interventieprogramma.

Afgerond (april 2017 - december 2021)

Aanleiding Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) krijgen nog vaak geen goede palliatieve zorg als ze levensbedreigend ziek zijn. Tijdens dit project ontwikkelden we een interventieprogramma voor hulpverleners werkzaam met mensen met EPA. Dit programma bestaat uit een toolkit, een trainingsmodule en een implementatiehandleiding. Doel Het bieden van handvatten en structuur om...

Bekijk dit project

Beoogde en bereikte doelen van behandelingen in de laatste levensfase vanuit patiënten en artsen perspectief

Afgerond (augustus 2016 - juni 2020)

Aanleiding Het lang doorgaan met behandelingen in de laatste levensfase wordt vaak gezien als niet-passende zorg (niet alles wat kan, hoeft). Het is bekend dat over het algemeen artsen en patiënten besluiten tot doorgaan met behandelen zonder de doelen en voor- en nadelen expliciet te bespreken. Impliciet lijken naast genezing, ook soms in gevallen waarin dat geen realistisch doel is, doelen als...

Bekijk dit project

Palliatieve spoedzorg door de huisarts in avond, nacht en weekend: wat gaat goed, wat kan beter en implementatie van verbeteringen

Afgerond (januari 2016 - augustus 2018)

Aanleiding Ondanks verbeterpogingen in de palliatieve huisartsen spoedzorg in de avond- nacht,- en weekenduren (ANW), zijn er signalen dat de kwaliteit achterblijft. Doel Bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve spoedzorg tijdens ANW-uren. Werkwijze Er is inventariserend multi-methoden onderzoek uitgevoerd, bestaande uit literatuuronderzoek, inventariserende...

Bekijk dit project

Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg

Afgerond (april 2016 - januari 2019)

Aanleiding Participatie van patiënten in de palliatieve zorg is een relatief nieuwe ontwikkeling. Professionals willen vaak meer aan patiëntenparticipatie doen. Echter, ze missen de kennis en ervaring over hoe ze de juiste methodiek van participatie kunnen inzetten voor betekenisvolle inbreng. Ze weten niet goed hoe deze toe te passen ofschoon er veel participatiemethodieken ter beschikking zijn....

Bekijk dit project

Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

Afgerond (maart 2016 - januari 2020)

Aanleiding Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Echter, gesprekken tussen de huisarts en de patiënt over aspecten van zorg rond het levenseinde komen vaker voor onder patiënten die overlijden aan kanker in vergelijking tot patiënten die overlijden aan een andere levensbedreigende ziekte....

Bekijk dit project

In gesprek over leven en dood. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor niet-westerse migranten.

Afgerond (december 2015 - januari 2019)

Aanleiding Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Ze maken echter weinig gebruik van voorzieningen en ondersteuning, terwijl ze er wel behoefte aan hebben. De opvattingen en onderliggende waarden over passende zorg, en de daaruit voortvloeiende wensen, verschillen van de Nederlandse opvattingen en de zorg sluit niet aan bij wat...

Bekijk dit project

Voldoet de Surprise question nog? Naar een wetenschappelijk onderbouwd en door zorgverleners gedragen markeringsinstrument voor de laatste levensfase.

Afgerond (april 2016 - januari 2021)

Aanleiding In het geval van een dodelijk verlopende ziekte hebben patiënten en naasten tijd nodig om zich voor te bereiden op het levenseinde. Het is dan ook belangrijk dat zorgverleners op tijd spreken over de laatste levensfase. Voor een tijdige afstemming van de zorg met de huisarts, is een markeringsinstrument nodig dat de medisch specialist ondersteunt in de herkenning van de laatste...

Bekijk dit project

ParkinsonSupport; Palliatieve zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson en hun naasten

Afgerond (maart 2016 - juni 2019)

Aanleiding Palliatieve zorg voor mensen met de Ziekte van Parkinson (ZvP) is een onontgonnen gebied. De ZvP is een complexe chronische ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De behandeling is gericht op verbeteren van kwaliteit van leven en verlichten van symptomen. De raakvlakken tussen de Parkinsonzorg en palliatieve zorg zijn groot. Toch ontvangen veel patiënten inadequate palliatieve...

Bekijk dit project

Deactiveren van ICDs (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) in de laatste levensfase: een pilotstudie

Afgerond (maart 2016 - april 2019)

Aanleiding Richtlijnen bevelen aan om een Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) te deactiveren en dit vroegtijdig met de patiënt te bespreken. De reden hiervoor is dat indien een ICD niet wordt gedeactiveerd, het mogelijk is dat deze ongewenst shocks afgeeft gedurende de stervensfase van een patiënt. Doel Inzicht krijgen in de besluitvorming over deactivatie van de ICD, hoe vaak tot...

Bekijk dit project

PACT-study: Paediatric Advance Care Planning in contexT: towards skilled companionship in paediatric palliative care

Afgerond (juli 2016 - september 2020)

Aanleiding Het levenseinde bij kinderen wordt vaak moeizaam onder ogen gezien en kenmerkt zich door een hoge symptoomlast en een late inzet van palliatieve zorg. Inadequate behandeling en onnodig lijden zijn het gevolg. Er zijn veel barrières die een tijdige en heldere communicatie rond het levenseinde in de weg staan bijvoorbeeld het onvoorspelbare ziektebeloop, de sterke focus op...

Bekijk dit project

Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de eerste fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie

Afgerond (maart 2016 - januari 2018)

Aanleiding Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen is nog verre van optimaal. Vaak wordt pas laat in een ziekteproces palliatieve zorg geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel. Het gaat om mensen met multidimensionele problematiek, zoals verslaving en verstandelijke beperkingen, die vaak ernstig zorg mijdend gedrag vertonen. Daarnaast hebben de betreffende...

Bekijk dit project

De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant

Afgerond (april 2016 - september 2020)

Aanleiding Het is de verantwoordelijkheid van opleidingen om een bijdrage te leveren aan de competenties met betrekking tot palliatieve zorg van verzorgenden en verpleegkundigen. Dit besef groeit bij docenten en zij realiseren zich ook vaak dat ze onvoldoende kennis hebben op dit gebied en zich moeten bijscholen. Er bleek nog nauwelijks een gestructureerd onderwijsaanbod voor palliatieve zorg in...

Bekijk dit project

Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?

Afgerond (maart 2016 - september 2020)

Aanleiding Bij stervende patiënten kan sprake zijn van reutelen, een luidruchtige ademhaling veroorzaakt door slijm in de luchtwegen, dat voor naasten verontrustend kan zijn. Medicatie wordt soms overwogen, maar er is geen bewijs dat dit helpt. Verder is het niet duidelijk hoe naasten onderzoek bij hun geliefde ervaren in de stervensfase. Doel Het voorkomen of verminderen van reutelen tijdens...

Bekijk dit project

Bijdragen aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door MArkering van de palliatieve fase en PROactieve zorgplanning (MAPRO)

Afgerond (maart 2016 - januari 2020)

Aanleiding Een aanzienlijke deel van de 140.000 mensen die jaarlijks in Nederland overlijden maakt nog geen optimaal gebruik van palliatieve zorgondersteuning, omdat zij niet of pas laat in het ziektebeloop als ‘palliatief’ worden herkend. Markering van de palliatieve fase opent de deur voor gesprekken met de patiënt en hun naasten over de vraag hoe deze levensfase optimaal in te vullen. Ook...

Bekijk dit project

Advance care planning in de palliatieve fase van mensen met een verstandelijke beperking: ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een ACP-programma

Afgerond (maart 2016 - januari 2021)

Aanleiding Advance Care Planning (ACP) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de vaak moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat betrokken is in de zorg. Ook vinden zorgverleners het lastig om het juiste moment voor dergelijke gesprekken te...

Bekijk dit project

ICT4PAL: facilitating self-management and personalized access to palliative care and enriching educational programs

Afgerond (mei 2016 - februari 2022)

Aanleiding Om mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker en hun naasten te ondersteunen bij eigen regie en zelfmanagement is het al bestaande Oncokompas doorontwikkeld voor mensen in de palliatieve fase en voor hun partner. Oncokompas is een digitaal hulpmiddel waarmee mensen, als ze daar behoefte aan hebben, vragenlijsten kunnen invullen over fysieke, psychische, sociale en spirituele aspecten...

Bekijk dit project

Transmural palliative care in the southwest region of the Netherlands: a regional learning and quality improvemenet program (Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest-Nederland: een regionaal leer- en verbeterprogramma)

Afgerond (maart 2016 - augustus 2021)

Aanleiding In 2015 is in 8 netwerken palliatieve zorg een inventarisatieonderzoek gedaan naar uitdagingen in de palliatieve zorg. Alle netwerken gaven aan dat onvoldoende samenwerking en overdracht tussen zorgverleners uit het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis (ook aangeduid als transmurale samenwerking) 1 van de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg is. Doel Het verbeteren van de...

Bekijk dit project

Toward a seamless palliative care trajectory (PalliSupport)

Afgerond (februari 2016 - augustus 2022)

Aanleiding Vaak zijn wensen en voorkeuren van mensen in de laatste levensfase onbekend. Het gevolg is een lagere kwaliteit van leven dan mogelijk is, door hoge symptoomlast, overbelasting van de mantelzorger en ongewenste ziekenhuisopnames. Doel PalliSupport richtte zich op het verbeteren van transmurale samenwerking in palliatieve zorg voor ouderen in de palliatieve fase. Werkwijze We hebben...

Bekijk dit project

Further development of PaTz as an instrumentfor improvingpalliative care in the primary care setting

Afgerond (maart 2016 - oktober 2021)

Aanleiding In een PaTz (palliatieve zorg thuis)-groep werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen lokaal samen, bijgestaan door een consulent palliatieve zorg. PaTz blijkt een belangrijke methode om palliatieve zorg thuis te verbeteren, omdat het onder andere de communicatie en samenwerking tussen zorgverleners en kennis en vaardigheden met betrekking tot palliatieve zorg kan verbeteren. Doel Het...

Bekijk dit project

Palliative care Alliance Sharing Educational tools for MEdical student COmpetenties development (PASEMECO)

Afgerond (juni 2016 - oktober 2021)

Aanleiding Elke arts krijgt te maken met zorg voor patiënten die niet meer beter kunnen worden: palliatieve zorg. Het is daarom belangrijk dat aankomend artsen al in de basisopleiding geneeskunde hierover leren. Dat gebeurt echter nog te weinig en te versnipperd. Uit onderzoek blijkt dat studenten palliatieve zorg belangrijk vinden, maar dat zij er niet genoeg over leren. Ook docenten willen het...

Bekijk dit project

Tijdige en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn: de tweede fase van een project voor ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie

Lopend (juni 2019 - april 2022)

Palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen wordt vaak pas laat in een ziekteproces geboden, en soms ontbreekt goede palliatieve zorg geheel.  Onderzoek Verbeteren van palliatieve zorg voor ernstig zieke dak- en thuislozen. Het project wil dit verbeteren door het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie. In 3 verschillende regio’s wordt in dit project ervaring opgedaan...

Bekijk dit project

Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ )

Afgerond (augustus 2018 - september 2020)

Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. Dit project is ingediend in samenwerking met de kwaliteitswerkgroep O²PZ palliatieve zorg.  Doel Het programma O²PZ leidt tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders....

Bekijk dit project

Op weg naar een systeem om kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken

Afgerond (september 2016 - januari 2021)

Doel Het uiteindelijke doel is de realisatie van een kwaliteitsinformatiesysteem bestaande uit een set makkelijk te registreren kwaliteitsindicatoren en daaraan verbonden registratie-items. Dit systeem moet geschikt zijn om de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland, nu en in de toekomst, vast te stellen. Proces Om tot een dergelijk systeem te komen, voerden we 3 deelprojecten uit. ...

Bekijk dit project

Patiënt Participatie Programma Palliantie

Afgerond (februari 2016 - december 2017)

ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) werken al jaren samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Sinds vorig jaar heeft de Patiëntenfederatie voor het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' een panel van ervaringsdeskundigen ingericht bestaande uit patiënten, mantelzorgers als naasten. Zij adviseren de ZonMw-programmacommissie vanuit...

Bekijk dit project

Voorstel Kennissynthese onderwijs palliatieve zorg

Afgerond (december 2015 - december 2016)

In Nederland wordt palliatieve zorg als generalistische zorg gezien. Dit betekent dat zorgverleners, afhankelijk van hun rol in het proces, palliatieve zorg moeten kunnen geven. Daarnaast wordt verwacht inzicht te hebben wanneer de gespecialiseerde zorgverlener moet worden geraadpleegd. Dit stelt eisen aan de kennis en kunde van alle zorgverleners, zowel in de eerste als in de 2e-lijn. Doel: goed...

Bekijk dit project

Kennissynthese palliatieve zorg

Afgerond (oktober 2015 - juni 2016)

In dit project brengen we beschikbare en voor het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ relevante kennis op het gebied van de palliatieve zorg in Nederland in kaart. Het programma omvat 4 thema’s:   Bewustwording en cultuur Organisatie en continuïteit van zorg Zorginnovaties en kwaliteit Patiënten- en naastenparticipatie Werkwijze Voor elk thema verzamelen we de beschikbare kennis....

Bekijk dit project

Bepaling onderscheidend vermogen van kwaliteitsindicatoren gemeten met CQ Index Palliatieve Zorg

Afgerond (oktober 2015 - maart 2016)

De CQ-Index Palliatieve zorg is een gevalideerde vragenlijst waarmee men ervaringen van zowel patiënten als nabestaanden van overleden patiënten met palliatieve zorg kan meten. Onderzoek Dit project onderzocht het onderscheidend vermogen van deze vragenlijsten. Dus: in hoeverre is deze vragenlijst geschikt om verschillen in ervaren kwaliteit van palliatieve zorg aan te tonen? Resultaten De...

Bekijk dit project

Patiënt Participatie Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Afgerond (februari 2015 - april 2016)

Sinds 2013 werken ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) samen om patiëntparticipatie een vaste plek te geven binnen onderzoek en projecten. Doel: vergroten van de invoering en maatschappelijke opbrengst in projecten Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de beoordeling van subsidieaanvragen stimuleert indieners van subsidieaanvragen om ervaringskennis van mensen in de laatste...

Bekijk dit project

Signalering Verzorgenden - 's Heeren Loo - Regio Ermelo

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Verspreid over meerdere ’s Heeren Loo regio’s werden in totaal ruim 150 professionals getraind om aan de slag te gaan met de Signaleringsset. Dit met als doel een betere kwaliteit van zorg voor cliënten en hun naasten te realiseren. Resultaten van de Signaleringsset Door het werken met de Signaleringsset is het bewustzijn van professionals over het belang van dit onderwerp toegenomen en de...

Bekijk dit project

Implementatie PaTz regio Zwolle

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

Doel: beter anticiperen op problemen patiënt door PaTz Binnen het netwerk palliatieve zorg Regio IJssel-Vecht en noordoost Overijssel is de PaTz methodiek geïmplementeerd. De zorgverleners zijn positief over de methodiek en verpleegkundigen rapporteren dat ze  beter anticiperen op mogelijke problemen van een patiënt. Resultaat: goede samenwerking, meer kennis en eerder markeren 2 groepen zijn...

Bekijk dit project

Implementatie ‘Besluitvorming in de palliatieve fase' bij Antes; Verbetering kwaliteit van leven en zelfregie in de palliatieve fase voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en/of verslavingsproblematiek

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

In de palliatieve terminale zorg voor zowel patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) als verslaving zijn een aantal hiaten. Hospices zijn niet ingericht op mensen met EPA, terwijl ggz-instellingen onvoldoende zijn voorzien op palliatieve terminale zorg. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van ggz-organisatie Antes is een afdeling waar somatische en psychiatrische expertise...

Bekijk dit project

Palliatief samen in Regie: client, verwant en begeleiding.

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

Zorgbehoefte herkennen en verbindingen leggen Door het opleiden van 2 palliatieve zorgconsulenten (ZPZ) is er een kwaliteitsslag gemaakt. Zij helpen om de palliatieve zorgbehoefte van deze cliënten te herkennen op 4 gebieden: lichamelijk, sociaal, emotioneel en spiritueel. De ZPZ brengen laagdrempelig verbinding tussen cliënt, verwant, begeleiders en behandelaars. De ZPZ zijn lid van het...

Bekijk dit project

Implementeren van het goede voorbeeld ‘Signaleren door Verzorgenden’ bij verstandelijk gehandicapten

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

De Stichting Prisma wil de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. In samenwerking met zorgorganisatie ’s Heeren Loo en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het goede voorbeeld ‘Signaleren door Verzorgenden’ (sdv) geïmplementeerd. Dit is een methodiek waarmee begeleiders van mensen met een voorbeeld leren zorgbehoeften in de palliatieve zorgfase beter...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg in Noord West Veluwe met Signalering in de palliatieve fase bij WZU Veluwe

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

In 2015 ontving WZU Veluwe subsidie voor 'Zorgconsulent Palliatieve Zorg' en 'Signaleren in de palliatieve fase'. 11 verpleegkundigen zijn opgeleid tot Zorgconsulent palliatieve zorg. Zij trainden 350 verpleegkundigen en verzorgenden in het signaleren in de palliatieve fase met behulp van het IKNL. Multidisciplinaire zorg en informatie over begeleiden en behandeling Cliënten ontvangen...

Bekijk dit project

STEM inspireert formeel en informele zorg

Afgerond (september 2015 - juni 2017)

Resultaat: Toegenomen bewustwording en vaardigheid STEM In de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Dronten en Lelystad zijn de betrokken cure- en care-organisaties met de vrijwilligers terminale zorg getraind in STEM (sterven op je eigen manier). Het project heeft geleid tot toegenomen bewustwording en vaardigheid. Deelnemers kunnen nu beter aansluiten bij de diversiteit in wensen en behoeften van...

Bekijk dit project

Verbeterproject Sterven op je eigen manier STEM inspiratiecyclus Ipse de Bruggen

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Om kwalitatieve goede zorg in de laatste levensfase te kunnen bieden, is multidisciplinaire samenwerking en goede communicatie essentieel om de wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten te “verstaan” en hierop aan te sluiten. Soms ontbreken geschikte materialen als hulpmiddel om in gesprek te gaan. Ipse de Bruggen heeft ervoor gekozen om het goede voorbeeld Sterven op je Eigen Manier...

Bekijk dit project

Implementatie 'Signalering in de palliatieve fase' bij zorggroep Maas & Waal

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

‘Signalering in de palliatieve fase’ bij zorggroep Maas & Waal Na 2 geslaagde projecten waarin het Zorgpad Stervensfase en STEM is geïmplementeerd, is de implementatie van ‘Signalering in de palliatieve fase’ (SPF) een logische vervolgstap om inhoudelijke kennis en vaardigheden bij medewerkers te verbeteren. Het Zorgpad geeft structuur in de stervensfase en STEM heeft de dialoog bevorderd in de...

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve fase in West Achterhoek

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Implementatie van Signaleringsset Het doel van dit project was het verbeteren van palliatieve zorg aan patiënten door middel van het implementeren van de Signaleringset. Verzorgenden en verpleegkundigen hebben een belangrijke taak in het totale zorgproces. Het is belangrijk dat men in een vroeg stadium wordt geschoold zodat signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen de kwaliteit...

Bekijk dit project

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Aanleiding Zorg en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase die thuis verblijven, vraagt veel van de naasten, zeker als dat over een langere periode gaat. Zorgverleners hebben weinig zicht op en inzicht wat de precieze taken zijn van de mantelzorger, hoeveel tijd ze daarmee bezig zijn, of ze deze taken alleen moeten doen en hoe dat wordt ervaren door de mantelzorger. Tussen 31 december...

Bekijk dit project

PaTz in Friesland

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

In 2016 zijn er 3 PaTz-groepen gestart in Friesland. Onlangs is het pilotjaar geëvalueerd. De deelnemers zijn allen positief over PaTz, ze hebben dan ook besloten door te gaan als groep.  Werkwijze In een PaTz groep bespreken huisartsen, wijkverpleegkundigen en een palliatief consulent casuïstiek rondom palliatieve patiënten. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan bepaalde thema’s.  ...

Bekijk dit project

Verbeterproject STEM Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

In Zaanstreek-Waterland en Gooi&Vechtstreek is gebleken dat zowel professionele als informele zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg t.a.v. communicatie niet altijd over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om kwalitatief goede palliatieve zorg te kunnen leveren.  Doelstelling Bij 3 hospices, 1 palliatieve unit (verpleeghuis), 2 VPTZ-organisaties en 1 inloophuis de palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Implementatie STEM binnen Esdégé Reigersdaal (VGZ)

Afgerond (september 2015 - september 2016)

Zorgverleners binnen de VGZ instelling Reigersdaal NH worden zich meer bewust van de diversiteit aan wensen en behoeften bij zowel de zorgvrager en diens naaste als ook bij zichzelf als het gaat over de laatste fase van het leven. Door kennis te maken met de 5 sterfstijlen van stichting STEM weten zij beter in contact te komen, omdat zij zowel bij zichzelf als bij de ander herkennen wat voor...

Bekijk dit project

Verbeterprogramma palliatieve zorg: Signalering door verzorgende bij mensen met dementie

Afgerond (augustus 2015 - november 2017)

Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. Bij mensen met dementie vraagt dit om specifieke kennis en gebruik van specifieke signaleringsinstrumenten.  Resultaat: structurele kwaliteitsverbetering signaleringsset en versterking van samenwerking tussen zorgverleners en Ketenzorg Dementie Uitvoering van een blended-learning programma heeft geleid tot een structurele...

Bekijk dit project

Palliatieve Thuiszorg

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

PaTz project in Almere Een van de doelstellingen van het Netwerk Palliatieve Zorg Almere is het bevorderen van vroegtijdige markering en interdisciplinaire samenwerking. Het PaTz project is gestart omdat er behoefte was aan een goed gestructureerd overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen op het gebied van palliatieve zorg. Het Palliatieve Thuiszorg (PaTz) project richt zich op deze...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg in de VGZ/GGZ sector

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

Binnen het netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid Kennemerland en Amstelland & Meerlanden wordt samengewerkt om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant palliatieve zorg. Implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ- en GGZ- sector sluit hierbij aan. Door de inzet van de zorgconsulent voelen zorgverleners zich...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder en hebben veelal een kwetsbare gezondheid. Palliatieve zorg eist nadrukkelijker en gedurende een langere periode een plaats op in het leven van cliënten. De ervaring leert ons dat er voor het organiseren en uitvoeren van palliatieve zorg meer ondersteuning en kennis noodzakelijk is. Met dit project heeft Koraal Groep een impuls gegeven aan...

Bekijk dit project

Implementatie Signalering in de palliatieve fase voor verzorgenden in combinatie met Zorgconsulent in de Palliatieve Zorg

Afgerond (september 2015 - juni 2018)

Kwaliteit en kennis palliatieve zorg teams vergroten De Sector Thuiszorg van de Zorggroep wil de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening binnen haar teams verbeteren. Zij wil de kennis rondom palliatieve zorg bij alle teams vergroten en intern een consultfunctie inrichten voor vragen van teams bij complexe palliatieve zorg.  Scholing voor medewerker, cursus voor verpleegkundige en...

Bekijk dit project

Implementatie Signaleringsbox

Afgerond (september 2015 - december 2016)

Signaleringsbox passend instrument voor tijdige signalering In de praktijk blijkt dat verzorgenden van Florence niet altijd voldoende kennis en ervaring hebben om cliënten te identificeren als zijnde in de palliatieve fase en de behoeften die daarmee samenhangen. Met tijdige signalering door verzorgenden kan Florence betere palliatieve zorg verlenen. De ‘Signaleringsbox’ is een passend instrument...

Bekijk dit project

Implementatie Signaleringsbox in Midden- en Noordwest-Twente

Afgerond (september 2015 - augustus 2016)

In de regio Midden- en Noordwest-Twente zijn verpleegkundigen en verzorgenden binnen meer dan 100 teams in het gebruik van de Signaleringsset geschoold.  Problemen eerder herkennen en beter reageren De Signaleringsset blijkt een bruikbaar hulpmiddel en helpt om op methodische wijze,  in samenspraak met de patiënt/naasten, hulpvragen in kaart te brengen. Dit om, vanuit diverse invalshoeken,...

Bekijk dit project

Inrichting randvoorwaarden voor optimalisering palliatieve zorg - Regionaal Consortium Palliatieve Zorg NoordOost

Afgerond (april 2015 - oktober 2017)

Het Regionaal Consortium Palliatieve Zorg Noordoost bestaat uit het Expertisecentrum, de netwerken palliatieve zorg, het IKNL, vertegenwoordigers vanuit onderwijs, onderzoek en de zorgbelangorganisaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Doel Het realiseren van optimale palliatieve zorg in Noord-Nederland. In de startfase zijn regionale best practices en uitdagingen geïdentificeerd....

Bekijk dit project

Consortium Palliatieve Zorg Utrecht: het Septet

Afgerond (april 2015 - oktober 2017)

Het consortium Septet is een samenwerkingsverband van 7 netwerken palliatieve zorg. Missie De missie van de samenwerkingspartners is ervoor te zorgen dat ieder mens de laatste levensfase naar eigen wens kan inrichten. Dat houdt in dat goede hulp op het juiste moment op de gewenste plek voor iedereen beschikbaar is. Speerpunten zijn: Optimale palliatieve zorg in de eerste lijn:...

Bekijk dit project

Consortium Propallia Noordelijk Zuid Holland; komen tot optimale samenwerking in de palliatieve zorg in de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken binnen het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Afgerond (april 2015 - januari 2018)

Eind 2014 is consortium Propallia als samenwerkingsverband tussen de 4 netwerken palliatieve zorg in de regio Den Haag, Delft, Gouda en Leiden, IKNL en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC gestart. Andere partners zijn onder andere Zorgbelang Zuid-Holland en de Haagse Hogeschool. Missie Gezamenlijk willen we een omgeving creëren waarin: Continuïteit en verbetering van...

Bekijk dit project

Consortium Palliatieve Zorg ZuidOost: Samen werken vanuit een continuüm van vertrouwen

Afgerond (februari 2015 - oktober 2017)

Het consortium Palliatieve Zorg Zuidoost is een samenwerkingsverband waarin organisaties uit 11 netwerken palliatieve zorg samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Radboudumc, hogescholen en IKNL werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland, Noord-Brabant en de kop van Noord-Limburg. Missie Het consortium is opgericht in het kader van het Nationaal...

Bekijk dit project

Regionale samenwerking palliatieve zorg Zuidwest Nederland

Afgerond (april 2015 - oktober 2017)

In dit project is het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland opgezet. Het betreft een samenwerkingsverband tussen organisaties in de regio Zuidwest-Nederland die actief zijn op het gebied van de palliatieve zorg. Doel Binnen het consortium werken deze organisaties samen met andere partners, waaronder de onderwijsinstellingen in de regio. Via een platte structuur kunnen knelpunten van de...

Bekijk dit project

Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuid-oost Brabant

Afgerond (maart 2015 - oktober 2017)

Het Consortium Palliatieve Zorg Limburg en Zuidoost-Brabant is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht van het MUMC+, zorgaanbieders, 7 netwerken palliatieve zorg, 2 hogescholen, 4 ROC's, patiëntenbelangenorganisaties en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Doel De missie van het consortium is het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve...

Bekijk dit project

Randvoorwaarden consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland. Voorstel EPZ AMC.

Afgerond (maart 2015 - december 2017)

Het consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland Flevoland bestaat sinds 2015 en omvat de 10 netwerken palliatieve zorg in onze regio, 2 Expertisecentra Palliatieve Zorg gevestigd in het VU medisch centrum (VUmc) en het Amsterdam Medisch Centrum (AMC), en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Doel Missie van het consortium is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste...

Bekijk dit project

Communicatie Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Afgerond (november 2014 - november 2015)

Het is nog niet vanzelfsprekend dat zorgverleners met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn het gesprek over het levenseinde aangaan. Ook kunnen patiënten er nog niet op vertrouwen dat, ongeacht waar en door wie zorg wordt gegeven, die van uitstekende kwaliteit is. Een wegwijzer voor patiënten en naasten over palliatieve zorg en thema’s rond het levenseinde is nodig. Werkwijze We hebben onderzoek...

Bekijk dit project

Film Goede Voorbeelden PZ

Afgerond (mei 2017 - januari 2021)

Doel: Passende palliatieve zorg met beproefde instrumenten Indertijd zijn van een aantal Goede Voorbeelden palliatieve zorg aparte voorlichtingsfilmpjes gemaakt. In gesprekken met verzorgenden en verpleegkundigen bleek behoefte te bestaan aan een aansprekende ‘instapfilm’ om kennis te maken met deze instrumenten en de samenhang ertussen. Management van zorgorganisaties gaf hetzelfde aan....

Bekijk dit project

Goede voorbeelden - Kennisnetwerk palliatieve zorg

Afgerond (mei 2012 - mei 2016)

ZonMw heeft een aantal projecten, binnen het verbeterprogramma palliatieve zorg, aangewezen als Goed Voorbeeld. Voor de Voorbeelden richt st. Agora een kennisvindplaats in. De kennisvindplaats is vanaf 22 juni 2012 toegankelijk via de website palliaweb.nl/onderwijs/goede-voorbeelden/. Alle beschikbare materialen en informatie over ondersteuning bij implementatie staan op de website. De website...

Bekijk dit project

Inspiratiecyclus stem

Afgerond (november 2012 - november 2013)

In de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Noord en Midden Holland bleek een grote groep verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen  niet altijd voldoende kennis en ervaring te hebben om goede kwaliteit van palliatieve zorg te bieden. Daarom is de inspiratiecyclus STEM uitgevoerd en is een concreet verbeterplan opgesteld voor het dagelijks werk en open communicatie over de laatste levensfase...

Bekijk dit project

Implementatie van STEM

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2013)

DoelZorgaanbieders uit de Friese netwerken palliatievezorg gaan de ideeën en gedachten van STEM invoeren binnen de eigen organisaties. ToepassingSTEM staat voor: STerven op je Eigen Manier. Uit onderzoek is duidelijk hoe mensen tijdens hun leven aankijken tegen en praten over de dood. De verschillen tussen mensen komen tot uitdrukking in 5 sterfstijlen. Er is een werkwijze ontwikkeld om deze...

Bekijk dit project

Project implementatie methodiek "besluitvorming in de palliatieve fase"

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Signalering door verzorgenden netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie palliatieve sedatie

Afgerond (oktober 2012 - december 2013)

DoelHet Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland (NPZZ) onderschrijft het belang van een integraal aanbod aan palliatieve zorg. Geconstateerd werd dat er hiaten zijn bij de uitvoering van palliatieve sedatie: bij de praktische uitvoering, bij de communicatie tussen betrokken zorgverleners en richting familie en patiënt. Toepassing Tijdens de scholing 'Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken' bij...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg door verzorgenden Signalering in de palliatieve fase: denk- en werkmethode voor verzorgenden

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het implementeren van de informare in de eerste lijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

De missie van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek is vanuit de ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie, toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager regie voert. Uit een recente knelpuntenanalyse en de quickscan informatiebehoeften en informatievoorziening bij palliatieve zorg komt naar voren dat het beleid en de organisatie van de...

Bekijk dit project

Implementatie Zorgpad Stervensfase

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2013)

Zorgpad stervensfase De netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland zijn gestart met het implementatietraject zorgpad stervensfase. Het implementeren van het zorgpad stervensfase beoogt de zorg in de stervensfase overzichtelijker en completer te maken en de communicatie met de patiënt en naasten te verbeteren. Projectteams Het implementatietraject wordt uitgevoerd op...

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve zorg door verzorgenden

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2013)

Doel Binnen de 3 Netwerken Palliatieve Zorg West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland is gestart met het project Signalering in de palliatieve fase middels het implementeren van de signaleringsbox. 50 thuiszorgteams, 15 verzorgingshuizen en 4 verpleeghuizen doen mee aan dit implementatietraject. Streven is dat de signaleringsbox na 1 jaar in deze organisaties is geïmplementeerd....

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve zorg door verzorgenden

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Binnen 1 jaar is de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd in tenminste 8 thuiszorgteams, 4 teams in woonzorgcentra en 4 teams in verpleeghuizen binnen twee VVT-organisaties van het netwerk palliatieve zorg Midden- en Zuid-Kennemerland. Beoogd resultaat: Na afloop van de projectperiode wordt er gewerkt met de Signaleringsbox bij tenminste 8...

Bekijk dit project

Implementatie van de signaleringsbox binnen 2 locaties van zorgorganisatie Beweging 3.0

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2014)

Bij een woonzorgcentrum en verpleeghuis van Beweging 3.0 zijn verzorgenden getraind in het werken met de signaleringsbox. Hiermee werd betere signalering en verwoording van zorgproblemen, collegiale samenwerking en palliatieve symptoomkennis beoogd. Er zijn aandachtsvelders opgeleid om collega’s te trainen en coachen, de palliatieve fase te herkennen, proactieve zorgleefplannen op te stellen en...

Bekijk dit project

Proactieve palliatieve zorgplanning voor patiënten in de provincie Groningen

Afgerond (oktober 2012 - februari 2015)

Het blijkt zo te zijn dat er een wat lange aanloopperiode kost om een proactieve zorgplan te implementeren in de verschillende zorgsituaties. Volgens de professionals is dit plan zeer nuttig om de probleemsituatie van de betreffende patiënt goed in beeld te krijgen en ook te kunnen anticiperen op mogelijke problemen. Resultaten Medici zijn over het algemeen meestal reactief bezig. Met name in...

Bekijk dit project

Pa(t)z klaar voor Rotterdam en omstreken

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Het project ‘Pa(t)z klaar voor Rotterdam en omstreken’ betreft de ontwikkeling en de implementatie van een werkmethodiek onder de naam ‘Het Goede Voorbeeld PaTz’. Het doel van het project was om de werkmethodiek binnen 7 lokale ketens in Rotterdam en omstreken te implementeren. Dit doel is gerealiseerd door in 2012 en 2013 de werkmethodiek te implementeren bij: Overschie/Schiebroek/Hillergersberg,...

Bekijk dit project

Zorgcirkel Palliatieve Zorg De Bilt en Bilthoven: implementatie van Goede Voorbeelden

Afgerond (november 2012 - februari 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Palliatieve Thuiszorg Gooi, Vechtstreek en Eemland

Afgerond (september 2012 - oktober 2014)

Het PaTz project heeft laten zien dat de samenwerking verbetert. Meer patiënten werden tijdig als palliatieve patiënt in kaart gebracht. Meer patiënten kregen ook een zorgplan op maat. Huisarts en wijkverpleegkundige waren enthousiast. Resultaten Doordat de patiënten duidelijk in kaart werden gebracht, bestond de mogelijkheid in te spelen op de individuele zorgvraag. Door de nauwe samenwerking...

Bekijk dit project

Implementatie Zorgpad Stervensbegeleiding (goede voorbeeld)

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Digitale en papieren implementatie van de INFORMARE in het ziekenhuis

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

De INFORMARE is een werkwijze die het geven van gestructureerde en gedoseerde voorlichting aan patiënten in de palliatieve fase ondersteunt. De Informare heeft als tastbare tool een papieren map. Deze kan in de loop van het ziekteproces gevuld worden met gerichte informatie over diverse onderwerpen, o.a. symptomen als pijn en vermoeidheid, verwerking van de ziekte, zorgmogelijkheden, palliatieve...

Bekijk dit project

Implementatie van de Informare

Afgerond (november 2012 - oktober 2014)

De Informare is bij alle zorgorganisaties, aangesloten bij NPTZ NL, geïntroduceerd. De Informare is: in gebruik genomen en geïmplementeerd binnen VieCuri Medisch Centrum en het Transmuraal palliatief team Noord Limburg in gebruik bij 2 huisartsenpraktijken in Venray en de (meerderheid van) de huisartsen in Venlo/Tegelen/Blerick opgenomen in een intern project van Proteion Thuis ter verbetering...

Bekijk dit project

Evaluatie Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Afgerond (februari 2013 - juni 2018)

Het NIVEL evalueerde het landelijke Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Tussen 2012 en 2016 hebben zorgorganisaties 77 verbeterprojecten uitgevoerd om de palliatieve zorg te verbeteren. Dit gebeurde door een zogeheten ‘Goed Voorbeeld’ in de organisatie te implementeren. Goede Voorbeelden zijn bestaande instrumenten of methoden die eerder al van waarde bleken in de praktijk. Werkwijze Het...

Bekijk dit project

Inventarisatie goede voorbeelden ronde 2

Afgerond (december 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden

Afgerond (september 2013 - februari 2015)

Doel 5 zorgaanbieders uit het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland implementeren Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden. Doel is het leveren van betere kwaliteit van zorg door goede en zorgvuldige besluitvorming in de palliatieve setting. Maatwerk voor iedere cliënt en naaste staat centraal. ToepassingDe verzorgende IG niveau 3, heeft met de signaleringsbox een praktisch instrument...

Bekijk dit project

Kennis verspreiden in de palliatieve zorg

Afgerond (januari 2014 - mei 2015)

DoelZoveel mogelijk professionals in de zorg kennis laten maken met 9 Goede Voorbeelden palliatieve zorg (www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl) en hen stimuleren om bestaande en gevalideerde kennis over palliatieve zorg te gebruiken. Het project is vooral gericht op zorgverleners en managers in de VVT-sector en op 1e lijns zorgverleners. WerkwijzeVoor de VVT-sector worden regionale...

Bekijk dit project

Implementatie signaleringsbox door 17 zorgconsulenten palliatieve zorg in Palliatief Netwerk Salland.

Afgerond (augustus 2013 - februari 2015)

Implementatie signaleringsbox In 2012 is Palliatief Netwerk Salland gestart met netwerkbrede inzet van 17 zorgconsulenten palliatieve zorg (ZPZ). Het doel van deze groep medewerkers is het optimaliseren van de levenskwaliteit van palliatieve patiënten en hun naasten. Zij doen dit door het procesmatig ondersteunen en begeleiden van het primaire zorgproces bij het plannen en verlenen van (in- en...

Bekijk dit project

Signalering door verzorgenden in de palliatieve zorg in Zaanstreek-Waterland

Afgerond (september 2013 - september 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie Implementatie PaTZ

Afgerond (oktober 2013 - mei 2015)

PaTz overleg is een praktisch handvat om de zorg voor mensen in de laatste levensfase te verbeteren. Het sluit goed aan bij de praktische gang van zaken in de huisartsenpraktijk en bij de werkzaamheden van de thuiszorg. Maar het vraagt absoluut ook de inzet en betrokkenheid van een (medisch) consulent palliatieve zorg; haar/zijn deskundigheid geeft meerwaarde aan dit overleg en is onontbeerlijk...

Bekijk dit project

Signaleringsbox voor palliatieve zorg in Zutphen e.o

Afgerond (september 2013 - juni 2015)

Het doel  van dit project was het verbeteren van de palliatieve zorg aan patiënten door middel van het implementeren van de signaleringsbox (SB) denk- en werkmethode voor verzorgenden. Verzorgenden hebben een belangrijke rol in de verzorging van patiënten in de laatste levensfase. Tweederde van de mensen sterft in een setting waar verzorgenden aan het bed staan. Het is belangrijk verzorgenden in...

Bekijk dit project

Palliatieve Thuiszorg (PaTz) regio Apeldoorn

Afgerond (oktober 2013 - mei 2015)

Het doel van dit project was het goede voorbeeld 'Palliatieve ThuisZorg' (PaTz) te implementeren in een in de stad Apeldoorn. In oktober 2013 zijn 4 PaTz groepen gestart, waarin huisartsen en thuiszorg overleg hebben over hun gezamenlijke patiënten in de palliatieve fase. Dit overleg vindt plaats aan de hand van de surprise question en notities in het PaTz register. Na afloop van het project waren...

Bekijk dit project

Palliatieve Thuiszorg (PaTZ)NPZ Midden- en Zuid Kennemerland

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Doel: oplossen van knelpunten tussen huisartsen en thuiszorg Het netwerk palliatieve zorg Midden en Zuid Kennemerland had knelpunten op het gebied van kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase. Het PaTz project draagt bij aan de oplossing van knelpunten over o.a. markering van palliatieve/terminale zorgvraag, overdracht en afstemming tussen huisartsen en thuiszorg. Resultaat:...

Bekijk dit project

Goed Voor Elkaar in Utrecht - Palliatieve zorg en dementiezorg in de praktijk verbonden

Afgerond (november 2013 - oktober 2014)

In dit project worden in de stad en westelijke regio van Utrecht structurele verbindingen gelegd tussen palliatieve zorg en dementiezorg, in eerste lijn, hospices en intramurale ouderenzorg.   Doel De zorg van dementerenden verbeteren en professionaliseren. Deze aanpak sluit aan bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Mensen kunnen sterven op de plek van voorkeur....

Bekijk dit project

Sterven op je Eigen Manier (STEM) bij de partners van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek

Afgerond (december 2013 - december 2014)

Uit een analyse van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) kwam naar voren dat open communicatie over de palliatieve fase en het levenseinde als moeilijk wordt ervaren door professionals. Het gebruik van het goed voorbeeld 'STEM' zou hier een oplossing voor moeten zijn. STEM is geïmplementeerd bij  alle netwerkpartners van het NPWM, namelijk huisartsen, verpleeghuis, ziekenhuis...

Bekijk dit project

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg dementie Rotterdam

Afgerond (november 2013 - november 2014)

DoelPalliatieve zorg begint wanneer de diagnose dementie is gesteld. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaats vindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. De visie vanuit beide netwerken is dat de verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg verbetering kan opleveren aan alle mensen met dementie en hun mantelzorger(s). ToepassingHet optimaliseren van palliatieve zorg voor mensen...

Bekijk dit project

PaTz in Utrecht

Afgerond (september 2013 - maart 2015)

Doel De Stadsmaatschap Utrecht is een coöperatie van Utrechtse Huisartsen. Ze wil samen met de thuiszorgorganisatie(s) in Utrecht, het palliatief netwerk Utrecht e.o. én de Vrijwillige Terminale Thuiszorg (VTZ) de zorg voor mensen in de palliatieve terminale fase verbeteren.Werkwijze In Utrecht wordt het goede voorbeeld PaTz, dat in Amsterdam is ontwikkeld, geimplementeerd. Men werkt zo aan...

Bekijk dit project

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg dementie Waardenland

Afgerond (oktober 2013 - oktober 2014)

Het doel van het project was om het goede voorbeeld 'Palliatieve zorg bij dementie' te implementeren. De verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg draagt bij aan het meer op gestandaardiseerde wijze verlenen van palliatieve zorg. Het resultaat van de implementatie van het goede voorbeeld is dat bij veel zorgmedewerkers de deskundigheid is vergroot. Daarnaast draagt de kennisuitwisseling...

Bekijk dit project

Implementatie PaTz in Drenthe

Afgerond (september 2013 - maart 2015)

Drenthe kende onvoldoende afstemming tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en palliatief consulenten. Kennis en expertise werden niet optimaal gebruikt. Integrale aanpak van palliatieve zorg in de thuissituatie ontbrak. De projectpartners willen een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking, de PaTz methode, implementeren en borgen binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.DoelKwaliteit van de...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg Noord-Limburg: ‘Een sterk vangnet ook voor mensen met dementie!’

Afgerond (oktober 2013 - februari 2015)

Dementie is nog niet te genezen. Zorg voor mensen met dementie vereist  vanaf het begin een palliatieve grondhouding. Trajectbegeleiders kunnen ook geconfronteerd worden met naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Dit maakt dat samenwerking van essentieel belang is. Doel Door de verbinding te zoeken tussen ketenzorg dementie en het netwerk palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Implementatie PATZ en Proactieve Zorgplanning in 3 regio’s in Zuid Holland

Afgerond (september 2013 - mei 2015)

Doel De regio’s Zuid Holland Noord, Midden Holland en Delft-Westland-Oostland willen gezamenlijk PaTz en Proactieve Zorgplanning implementeren. Doel is ontwikkeling en ondersteuning van samenwerkingsverbanden van huisartsen en wijkverpleegkundigen in de 3 regio’s om door vroegtijdige herkenning en inzet van palliatieve zorg en het interdisciplinair delen van kennis en kunde, kwaliteit van de...

Bekijk dit project

Invoeren zorgpad Stervensfase binnen Saffier De Residentiegroep

Afgerond (juli 2013 - februari 2015)

DoelSRG wil met Zorgpad Stervensfase een kwaliteitsslag maken in de zorg voor haar palliatieve patiënten. Met het zorgpad ervaren patiënten en naasten meer rust en grotere voldoening in de laatste levensdagen van de patiënt. Het zorgpad geeft input voor verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg door SRG. SRG kent als strategie om zvm te werken met zorgpaden. ToepassingHet eigen...

Bekijk dit project

Signaleren in de palliatieve fase, denk- en werkmethode voor verzorgenden in de regio Gooi & Vechtstreek

Afgerond (oktober 2013 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Palliatieve zorg bij jongvolwassenen (AYA's) met kanker: met en voor de patiënt

Afgerond (september 2013 - mei 2015)

Onderzoek Een digitale versie van het Utrecht Symptoom Dagboek (USD) is ontwikkeld en toegepast bij jongvolwassenen (AYA: Adolescents and Young Adults, 18-35 jaar) met een beperkte levensverwachting in de thuissituatie. Hierdoor waren we in staat om vroegtijdig symptomen en klachten te inventariseren, bij te sturen en te anticiperen op nieuwe klachten. Daarnaast werden opeenvolgende...

Bekijk dit project

VIMP Palliatieve zorg ten benoeve van de implementatie van het goede voorbeeld Palliatieve thuiszorg (PaTz)

Afgerond (september 2013 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Informare

Afgerond (februari 2014 - april 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Generieke Module Palliatieve zorg, projectvoorstel proefimplementatie

Afgerond (juni 2014 - januari 2016)

ZorgEssentie en Dock4& zijn gevraagd om een proefimplementatie te verzorgen van de Zorgmodule palliatieve zorg. Deze proefimplementatie moet aantonen of de zorgmodule als standaard voor de palliatieve zorg in de praktijk bruikbaar en uitvoerbaar is. Doel Dit project heeft 4 concrete doelen: evalueren van de toepassing van de zorgmodule in de praktijk onderzoeken of met de zorgmodule op meer...

Bekijk dit project

PaTz Noord en Oost Flevoland

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Verbinding 1e en 2e lijn bevorderen Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland wilde verbinding bevorderen in de palliatieve zorg door aansluiting te realiseren tussen de 1e lijn en het project ‘Coalities om de mens’ in de 2e lijn. Dit om tot gezamenlijke besluit- en teamvorming te komen en de ontwikkeling van gecoördineerde en integrale palliatieve zorg te stimuleren. Resultaat inzetten...

Bekijk dit project

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Doel: signaleren van overbelasting van mantelzorgers Bij thuiszorgorganisaties Icare, Carinova, Beter-Thuis-Wonen, Sanitas, Buurtzorg Dedemsvaart en Rosengaerde is de denk- en werkmethode 'model mantelzorgondersteuning' geïmplementeerd en geborgd d.m.v. 'train de trainers' aanpak. Verpleegkundigen in de thuiszorg, hospices en verzorgingshuizen signaleren met deze methode overbelasting van...

Bekijk dit project

Implementatie PaTz Drenthe vervolg

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Doel: implementatie en borging PaTz Het doel was implementatie en borging van een gestandaardiseerde aanpak gericht op samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen (PaTz methode) binnen 5 huisartsgroepen in Drenthe.  Resultaat van het project PaTz methodiek had een bijdrage aan: Betere kennismaking van wijkverpleegkundigen en huisartsenVerbetering van...

Bekijk dit project

Zorgconsulent palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis.

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Er zijn 3 zorgconsulenten palliatieve zorg in de psychiatrie opgeleid. Zij hebben met de projectleider een aantal producten ontwikkeld. Een folder, een eigen registratieformulier en een functieprofiel. Een werkwijze wordt nog opgesteld. Training voor verpleegkundigen 1 van de resultaten is een training voor verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, hospices en thuiszorg, waarin zij kennis en...

Bekijk dit project

Implementeren PaTz in Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

PaTz als vorm van overleg In 1 jaar is geprobeerd in Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland, Zaanstreek Waterland en West-Friesland een PaTz groep te implementeren bij 10 huisartsengroepen. Er is veel geïnvesteerd om PaTz als vorm van overleg te starten, waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg zou verbeteren. Sterven op plek van voorkeur en eigen regie voeren PaTz is binnen 1...

Bekijk dit project

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg

Afgerond (september 2014 - augustus 2015)

Trainingen Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning De zorginstellingen van het netwerk palliatieve zorg Midden Limburg gingen medewerkers trainingen geven in het werken met het ‘Gespreksmodel Mantelzorgondersteuning’. Dit model draagt bij aan vroegtijdige herkenning van eventuele problemen en mogelijke overbelasting bij mantelzorgers. Tevens ondersteunt het proactief d.m.v. advies en informatie en...

Bekijk dit project

VIMP Zorgmodule palliatieve zorg GGz Centraal

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

De zorgmodule palliatieve zorg is op locatie Zon & Schild verspreid en toegepast bij mensen met een ongeneeslijke ziekte én een psychiatrische achtergrond. Het toepassen van de module heeft geholpen om een samenhangende werkwijze te ontwikkelen, aanvullend op al bestaande werkwijze. Voor het werken met de zorgmodule palliatieve zorg is een checklist ontwikkeld die ook als evaluatie-instrument...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Afgerond (augustus 2014 - januari 2016)

Doel: vergroten kennis palliatieve zorg in verpleeghuizen en thuiszorg Uit knelpuntenanalyse van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM), evaluaties van Informare en de ervaring met het STEM project, kwam naar voren dat kennis op gebied van palliatieve zorg in verpleeghuizen en de thuiszorg nog onvoldoende is. Zorgconsulenten palliatieve zorg kunnen de zorgteams ondersteunen in...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

''Mooiste resultaat is als een bewoner rustig zijn/haar laatste levensfase in kan gaan met familie die vertrouwen heeft in de zorg'' Doel van het project was: invoeren van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg in organisaties binnen langdurige en gehandicaptenzorg op de Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE). Palliatieve zorg is door inzet van de zorgconsulent beter gestructureerd en de kwaliteit is...

Bekijk dit project

Signalering verzorgenden palliatieve zorg Haaglanden en Midden Holland

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Signalering in de palliatieve zorg Verzorgenden in de Netwerken Palliatieve Zorg in regio’s Haaglanden en Midden Holland hadden onvoldoende kennis en ervaring om goede kwaliteit palliatieve zorg te kunnen leveren. Hierdoor is door Respect Zorggroep en Zorgpartners Midden Holland de methodiek ‘Signalering in de palliatieve fase’ geïmplementeerd. Verzorgenden hebben een gezamenlijk gedragen set...

Bekijk dit project

Aan de slag met signaleren in de palliatieve fase bij mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

´s Heeren Loo is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Locatie Apeldoorn heeft een actief palliatief team dat kwaliteit in de laatste levensfase wil verankeren in het persoonlijke zorgplan. Op deze locatie zijn 404 ouderen die gezien de leeftijd en de onderliggende beperking in de komende jaren zullen sterven. Het netwerk om de client met een...

Bekijk dit project

Implementatie “Signalering in de Palliatieve fase”

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

Laurens Thuiszorg en Lelie zorggroep in 2014 samen met Leerhuizen Palliatieve Zorg gestart met het project ‘Implementatie 'Signalering in de Palliatieve Fase'. Aanleiding voor het project was de wens palliatieve zorg- en dienstverlening - specifiek thuis - verder te willen verbeteren. Uit diverse onderzoeken bleek namelijk dat er een aantal hiaten waren in het kennis- en ervaringsniveau van...

Bekijk dit project

palliatieve zorg en dementie: Signaleren voor verzorgenden

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Doel: structurele kwaliteitsverbetering van zorg voor dementerende cliënten Het Goede Voorbeeld ‘Dementie en Palliatieve Zorg’ vormde de brug om nadere inhoudelijke aansluiting tussen netwerken palliatieve zorg en dementie te realiseren. Het doel was structurele kwaliteitsverbetering van de zorg voor dementerende cliënten in de palliatieve fase, door middel van verbetering van kennis en...

Bekijk dit project

Aanvraag VIMP Zorgmodule palliatieve zorg 1.0 voor mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (augustus 2014 - maart 2016)

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking valt op door bijzondere communicatie. Het gaat dan over communicatie met de persoon met de beperking zelf en communicatie met de naasten en het overige netwerk. De persoon met de verstandelijke beperking kan niet altijd symptomen zoals pijn goed aangeven. Degenen die verzorgen moeten hiervoor dus extra aandacht hebben en onder andere...

Bekijk dit project

Implementatie zorgconsulent palliatieve zorg in de sector gehandicaptenzorg

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Doel: Implementatie zorgconsulent  Palliatieve zorg binnen de Verstandelijk Gehandicapten Zorg(VGZ) en Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) werd op woonlocaties al gegeven, maar verbetering was mogelijk. Met de implementatie van de zorgconsulent palliatieve zorg in de VGZ en GGZ wilde Cordaan de palliatieve zorg voor hun cliënten professionaliseren en knelpunten die werden ervaren oplossen.  ...

Bekijk dit project

Digitale en papieren implementatie van de INFORMARE in de thuissituatie.

Afgerond (september 2014 - mei 2016)

In de periode november 2014- november 2015 is in de regio Zuid-Holland Noord gestart met het project ‘Implementatie van Informare in de thuissituatie’. Het doel was het implementeren van het proces en de producten van de Informare binnen de voorlichting en communicatie aan patiënten en naasten in de thuissituatie. Resultaat In totaal zijn 106 verpleegkundigen geschoold, per 1 april is gestart...

Bekijk dit project

STEM: verbeteren van palliatieve zorg in Oost-Groningen

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Zorggroep Meander heeft samen met de Vrijwilligersorganisatie Palliatieve, Terminale Zorg (VPTZ Oost-Groningen) en een huisartsenpraktijk het verbeterprogramma STEM, sterven op je eigen manier, geïmplementeerd.  In de afgelopen maanden is in 1 woonzorgcentrum de Inspiratiecyclus uitgevoerd. Deze inspiratiecyclus dient als voorbeeld voor de andere 3 woonzorgcentra van Zorggroep Meander.  ...

Bekijk dit project

Aanvraag VIMP Salland

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

Palliatief Netwerk Salland neemt als pilotregio deel omdat dit ons de mogelijkheid biedt om: al in een vroeg stadium de zorgmodule in de praktijk te kunnen testen.bij te dragen aan een goede doorontwikkeling van de module zodat deze aansluit bij de door de overheid gestelde prioriteiten, namelijk: het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorgkostenverlaginghet bevorderen van regionale...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg op de kaart Verbetering van kennis en competenties met de signaleringsbox en het formulier mantelzorgondersteuning

Afgerond (november 2014 - maart 2016)

Doel: Kennis en vaardigheden aansluiten bij opgestelde competentieprofielen Proteion Thuis is in 2012 al gestart met het interne traject ‘Palliatieve Zorg op de kaart’. Door het implementeren van de signaleringsbox en het mantelzorgformulier sluiten de kennis en vaardigheden van de medewerkers aan bij de opgestelde competentieprofielen.  Resultaat: 75 aandachtfunctionarissen opgeleid en meer...

Bekijk dit project

Zorgconsulent Palliatieve Zorg in Zuidoost Utrecht Optimale palliatieve en palliatief-terminale zorg bij Zorggroep Charim 'Verbeteren van de palliatieve en palliatief-terminale zorg binnen Zorggroep Charim'

Afgerond (september 2014 - januari 2016)

Doel: zorg optimaliseren door inzet zorgconsulenten Zorggroep Charim had als doel de palliatieve en terminale zorg aan cliënten en naasten te optimaliseren door inzet van zorgconsulenten. Dit zijn ervaren verpleegkundigen vanuit het hospice.  Resultaat: zorgconsulenten opgeleid en ingezet in hospices en thuiszorg  In een jaar zijn 3 verpleegkundigen opgeleid tot zorgconsultent palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Implementatie inspiratiecyclus STEM bij zorggroep Maas & Waal

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

Na Zorgpad Stervensfase ook STEM ingevoerd Na positieve implementatie van het Zorgpad Stervensfase heeft de Zorggroep Maas & Waal STEM (Sterven op je Eigen Manier) ingevoerd, omdat medewerkers zich meer wilden bekwamen in dialoogvoering met cliënten in de palliatieve fase en diens naasten om wensen rond sterven te bespreken. Bewustwordingssessies, inspiratiecycli en concrete afspraken 11 door...

Bekijk dit project

Implementatie verbeterproject 'Signaleren in de palliatieve fase' bij Careyn Utrecht en Kleurrijk Zorg

Afgerond (oktober 2014 - mei 2016)

Doel: implementatie 'signaleren in de palliatieve fase' Doel was het verminderen van zorgproblemen en het verbeteren van de kwaliteit van leven bij cliënten die ongeneeslijk ziek zijn door implementatie van de denk- en werkmethode ‘Signaleren in de palliatieve fase’. Resultaat: grotere kennis en bewustzijn van palliatieve zorg  De methode is geïmplementeerd in 14 wijkteams van Careyn en...

Bekijk dit project

Implementatie zorgmodule palliatieve zorg in een stedelijk gebied

Afgerond (september 2014 - februari 2016)

Het doel van het onderzoek is om te kijken in hoeverre huisartsen bekend zijn met de zorgmodule. In het VU medisch centrum zullen op de afdeling longziekte en medische oncologie en in het OLVG-ziekenhuis op de afdeling oncologie elk 10 patiënten geïncludeerd worden door de oncoloog/longarts op basis van de surprise question (‘Ik zou niet verbaasd zijn als deze patiënt het komende jaar zal...

Bekijk dit project

Implementatie richtlijn kinderpalliatieve zorg en zorgmodule met het individueel zorgplan

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

Palliatieve zorg is voor ieder kind uniek en ook complex. Voor goede kinderpalliatieve zorg zijn duidelijke afspraken tussen de zorgverleners, ouders, patiënten en andere betrokkenen essentieel. Voor dit doel hebben wij een individueel zorgplan (IZP) ontwikkeld, gebaseerd op de Richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen, de Zorgmodule en het Kwaliteitsmodel Intensieve Kindzorg. Individueel Zorgplan...

Bekijk dit project

Wat goed is breder goed doen: balans in generalistisch en specialistisch zorgaanbod. Implementatie zorgmodule in Cirkelteam en Consortium Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht.

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

Op initiatief van academisch hospice Demeter in De Bilt is een samenwerkingsverband van huisartsen, thuiszorg, wijkverpleegkundigen, vrijwilligers en hospicemedewerkers beschikbaar om mensen in de palliatieve fase thuis te ondersteunen ten einde overlijden op de locatie van voorkeur haalbaar te maken. Het samenwerkingsverband heeft de naam Cirkelteam en staat daarmee symbool voor de 'cirkel van...

Bekijk dit project

Lange termijn implementatie van het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg: leerpunten

Afgerond (juni 2018 - maart 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Signalering bij zorgvragers met dementie in de palliatieve fase

Afgerond (augustus 2015 - januari 2017)

Zorgvragers met dementie in palliatieve fase zijn gebaat bij tijdige en goede signalering van symptomen om zorgproblemen te voorkomen of te verlichten. Momenteel sterven mensen met dementie bijna altijd bij de 'handen aan het bed', de verzorgenden die dagelijks contact hebben met de zorgvragers. IKNL wil verzorgenden nog gerichter handvatten geven om bij deze kwetsbare doelgroep de signalering...

Bekijk dit project

Landelijke implementatie PaTz

Afgerond (september 2015 - augustus 2016)

In het kader van deze VIMP hebben we 3 doelstellingen gerealiseerd: 1. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe. Daarom hebben we gewerkt aan een inhoudelijke doorontwikkeling van de PaTz-methodiek door middel van het beschikbaar maken van de SPICT tool. Onze pilot heeft laten...

Bekijk dit project

Vervolg Indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg, opzetten Landelijke Database indicator

Afgerond (september 2011 - september 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Indicatoren voor de kwaliteit van palliatieve zorg

Afgerond (september 2010 - september 2011)

In dit afgeronde project is een breed toepasbaar toetsingskader met kwaliteitsindicatoren voor de palliatieve zorg ontwikkeld. Er is gestart met een inventarisatie en beoordeling van bestaande indicatoren en kwaliteitsinstrumenten. Ook zijn experts, patiënten, naasten en zorgverleners geraadpleegd over wat zij belangrijke kwaliteit(indicatoren) voor palliatieve zorg vinden. Vervolgens is er een...

Bekijk dit project

Inventarisering en selectie van meetinstrumenten voor het meten van aspecten van kwaliteit van leven bij patiënten zonder curatieve behandelmogelijkheden

Afgerond (januari 2008 - maart 2009)

Het meten van kwaliteit van leven is van groot belang voor zorg, beleid en onderzoek. Er bestaat echter geen overzicht van de bestaande vragenlijsten, hun kwaliteit en praktische toepasbaarheid. Dit project heeft een hulpmiddel opgeleverd bij het kiezen van meetinstrumenten voor klinische toepassingen, onderzoeksdoeleinden of om zorgbeleid te ondersteunen. De onderzoekers hebben onderzocht welke...

Bekijk dit project

Identificeren van en pro-actieve zorgplanning bij palliatieve patiënten met de huisarts als coordinator

Afgerond (november 2007 - april 2011)

Met dit innovatieve onderzoeksproject is de mogelijkheid onderzocht om met behulp van training van huisartsen en het aanreiken van handvatten tot een proactieve zorgplanning te komen, met de huisarts als coördinator. Daarnaast zijn de effecten van proactieve zorgplanning geëvalueerd.Drie sets van indicatoren (voor kanker, COPD en hartfalen) zijn ontwikkeld om patiënten die baat lijken te hebben...

Bekijk dit project

Besluitvorming en communicatie in de palliatieve zorg aan oncologische patiënten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond

Afgerond (september 2007 - augustus 2009)

In dit project zijn verbeterpunten geformuleerd voor palliatieve zorg aan Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker en hun naasten. Er is inzicht verkregen in de besluitvorming en communicatie tussen de zorgverleners en de patiënten en hun verwanten bij de oncologische palliatieve zorg. Er zijn aanbevelingen en handvatten ontwikkeld zodat de zorgverleners en de patiënten en hun naasten keuzen...

Bekijk dit project

Measuring the quality of dying and the quality of palliative care for patients dying with dementia: properties of Dutch versions of six new outcome measures

Afgerond (september 2007 - juli 2010)

Dit onderzoeksproject heeft bepaald welke meetinstrumenten het meest geschikt zijn voor het retrospectief, na overlijden, meten van kwaliteit van sterven en kwaliteit van levenseindezorg bij Nederlandse patiënten die overlijden met dementie in verschillende settings. Aansluitend zijn de randvoorwaarden voor optimale implementatie van de meest geschikte instrumenten onderzocht.Het onderzoek is...

Bekijk dit project

De praktijk van palliatieve sedatie na introductie van de KNMG richtlijn: een onderzoek in twee regio’s.

Afgerond (september 2007 - mei 2011)

In dit onderzoeksproject is de praktijk van palliatieve sedatie beschreven en heeft nagegaan in hoeverre deze in overeenstemming is met de KNMG-richtlijn. Hierbij is vooral gekeken naar één specifieke vorm van palliatieve sedatie, namelijk continue sedatie tot aan het overlijden. Proces: vragenlijststudie, vergelijkingsonderzoek en interviewstudie Er werden 4 deelonderzoeken uitgevoerd: een...

Bekijk dit project

Besluitvorming op maat? De betrokkenheid van ouders bij beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde

Afgerond (januari 2008 - juni 2011)

Dit onderzoeksproject richt zich op kinderen met neurologische schade of een groot risico daarop en die een zeer slechte prognose hebben wat betreft kwaliteit van leven. In dit onderzoek zijn voor deze patiëntengroep praktische handvatten ontwikkeld om ouders beter op maat te betrekken en te begeleiden bij beslissingen rond het levenseinde van hun kind. Om deze handvatten te ontwikkelen was eerst...

Bekijk dit project

Preventie van obstipatie bij gebruik van opioïden: magnesium(hydr)oxide versus macrogol/elektrolyten

Afgerond (juni 2009 - november 2010)

Patiënten met kanker in de palliatieve fase die voor het eerst starten met oraal of transdermaal toegediende opioïden kwamen in aanmerking voor dit symptoomonderzoek. Het is ondanks extra acties niet gelukt om voldoende patiënten te includeren. Vanwege het ontbreken van voldoende patiënten is het project voortijdig beëindigd en ontbreken inhoudelijke resultaten en conclusies.

Bekijk dit project

A randomized trial in cancer-related fatigue in palliatively treated patients: protocolized patient-tailored treatment of physical symptoms (PPT) vs care as usual (CAU)

Afgerond (november 2007 - november 2010)

In dit project is het effect onderzocht van een geprotocolleerde monitoring en behandeling van fysieke symptomen op de mate van vermoeidheid en het dagelijks functioneren van patiënten met kanker-gerelateerde vermoeidheid in de palliatieve fase van het ziektebeloop.Als onderzoeksmethode is een gerandomiseerde klinische trial gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat systematische registratie en...

Bekijk dit project

Screening depressieve stoornis oncologische patienten in palliatieve fase; een onderzoek in huisartspraktijk en ziekenhuis

Afgerond (november 2007 - juli 2013)

In dit onderzoek staat de bepaling van de validiteit en bruikbaarheid van een screeningsinstrument centraal dat depressieve stoornissen vroegtijdig kan detecteren. Een dergelijk instrument is belangrijk gezien de hoge prevalentie van depressieve stoornissen, grote impact op de kwaliteit van leven en de mogelijke onderdiagnostiek. Een goed screeningsinstrument, de Beck Depression Inventory II, is...

Bekijk dit project

De meerwaarde van intensieve zorg-coaching in de behandeling en begeleiding van patienten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

Afgerond (juli 2007 - mei 2012)

Het doel van dit onderzoeksproject is het verhogen van de kwaliteit van leven van patiënten met ALS door de palliatieve zorg beter te laten aansluiten op de ziekte-specifieke problematiek. De patiënt, naasten, verzorgers en hulpverleners zullen sneller en gemakkelijker worden voorzien van ALS-specifieke informatie en de communicatie en organisatie binnen de zorg verbetert. Hypothese van dit...

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een CQ-index Palliatieve Zorg

Afgerond (mei 2008 - maart 2010)

In dit project is een vragenlijst, een zogenaamde CQ-index, ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van de palliatieve zorg vanuit gebruikersperspectief. Deze CQ-index is geschikt voor alle settings waar palliatieve zorg aan volwassen patiënten wordt verleend.Een conceptvragenlijst is empirisch getest onder patiënten en nabestaanden. Er is psychometrisch onderzoek uitgevoerd om te komen tot...

Bekijk dit project

Culturele sensitiviteit van richtlijnen voor palliatieve zorg

Afgerond (maart 2010 - oktober 2011)

De komende jaren zullen steeds meer mensen met een niet-westerse achtergrond palliatieve zorg nodig hebben. Maar sluiten onze richtlijnen wel aan bij de opvattingen en gebruiken van deze culturele groepen? Het openlijk praten over ziekte en dood is bijvoorbeeld in sommige culturen taboe. Ook zijn er soms verschillen in, ziekte-inzicht, besluitvorming, en in het uiten van pijn. Dit onderzoek...

Bekijk dit project

Vroegtijdige Inzet van Palliatieve Zorg bij Demente Verpleeghuisbewoners

Afgerond (december 2009 - februari 2014)

In dit project werden de effecten van de zorg en de factoren die samenhingen met vroegtijdig plannen en inzetten van deze zorg onderzocht.  Resultaten Bij veel bewoners van psychogeriatrische afdelingen van een verpleeghuis of psychogeriatrische units van een verzorgingshuis die dementie hebben (89%), wordt aan het einde van het leven zorg gegeven die zich hoofdzakelijk richt op palliatie. Voor...

Bekijk dit project

Evaluatie van casemanagement in de palliatieve zorg in Nederland: naar ontwikkeling van best practice

Afgerond (december 2009 - december 2014)

In dit project worden best practices ontwikkeld voor casemanagement in de palliatieve zorg. Bij casemanagement krijgt elke patient één contactpersoon toegewezen. Er wordt onderzocht of dit bij uitstek geschikt is voor het realiseren van proactieve zorg. Bovendien wordt een blauwdruk van een zorgstandaard casemanagement ontwikkeld.De definitie en kenmerken van casemanagement in de palliatieve zorg...

Bekijk dit project

Structured Life Review Using Autobiographical Retrieval Practice in Depressed Palliative Head and Neck Cancer Patients

Afgerond (januari 2010 - februari 2015)

Patiënten met kanker in de palliatieve fase kunnen gevoelens van angst- en somberheid of een verminderde kwaliteit van leven ervaren. Binnen de palliatieve zorg is een grote behoefte aan evidence-based interventies die kunnen helpen in het bestrijden of verlichten van deze gevoelens van somberheid of angst. Levensverhaalmethode De levensverhaalmethode is een kortdurende interventie, gericht op...

Bekijk dit project

De 'rafelranden' van palliatieve sedatie: naar een onderzoeksagenda ten behoeve van goede symptoombestrijding aan het einde van het leven

Afgerond (juni 2014 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Infodoosje

Afgerond (oktober 2012 - april 2014)

Het ‘Infodoosje’ is een doosje met een schat aan informatie voor alle kinderen in Nederland die ongeneeslijk ziek zijn en zich in de palliatieve- of terminale fase bevinden. De informatie in het ‘Infodoosje’ is afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het zieke kind. Met het ‘Infodoosje’ wordt de basis gelegd en een eerste aanzet gegeven tot het vormen van een landelijk netwerk, rondom de...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie

Afgerond (oktober 2012 - april 2014)

IKNL-pilot palliatieve sedatie zorgt voor kennis en bevordert samenwerking IKNL start een pilot multidisciplinair samenwerken over palliatieve sedatie. De pilot is een vervolg op het ZonMw project “multidisciplinaire samenwerkingsafspraken bij palliatieve sedatie in de 1e lijn”.  Het belangrijkste resultaat van dit eerdere project was: gezamenlijk scholen van huisartsen en wijkverpleegkundigen...

Bekijk dit project

Medicatiemanagement in de laatste levensfase

Afgerond (februari 2013 - februari 2016)

Patiënten in de palliatieve fase van hun ziekte gebruiken vaak veel medicijnen. Het kan hierbij gaan om medicatie die in de laatste levensfase niet meer zinvol of soms zelfs schadelijk is. Aanleiding Medicatiemanagement in de laatste levensfase, geduid als de fase wanneer de levensverwachting minder dan drie maanden is, wordt door zorgverleners vaak als lastig ervaren door de verwevenheid van...

Bekijk dit project

Metoclopramide versus haloperidol, al dan niet in combinatie met dexamethason, bij de behandeling van misselijkheid en braken bij patiënten met kanker in de palliatieve fase: een gerandomiseerd onderzoek

Afgerond (december 2009 - januari 2011)

Veel terminale kankerpatiënten zijn misselijk of moeten braken. Dat heeft uiteenlopende oorzaken. Ze krijgen daar medicijnen tegen, zoals de VIKC-richtlijn dat voorschrijft. Maar de dosering en de keuze van middelen zijn nauwelijks onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.Deze studie onderzoekt 196 terminale kankerpatiënten met misselijkheid of braakklachten. Die klachten zijn hier niet het...

Bekijk dit project

Identificatie van en proactieve palliatieve zorg bij patiënten met COPD: een shared care project van longarts en huisarts

Afgerond (januari 2012 - november 2017)

Probleemstelling: Moeilijk voorspellen inzet palliatieve zorg bij mensen met COPD Bij mensen met COPD vindt tijdige palliatieve zorg nauwelijks plaats. Dit komt onder andere doordat het moeilijk te voorspellen is hoe lang iemand nog te leven heeft. Het is daardoor voor de longarts onduidelijk op welk moment palliatieve zorg gestart zou moeten of kunnen worden naast de gebruikelijke zorg. Doel:...

Bekijk dit project

Dexamethasone for the prevention of a pain flare after palliative radiotherapy for painful bone metastases: a multicenter double blind placebo controlled randomized study.

Afgerond (december 2009 - november 2017)

Verminderen van de kans op toename pijnklachten Patiënten met kanker en pijnklachten ten gevolge van uitzaaiingen in de botten worden vaak behandeld met bestraling met als doel om de pijn te verminderen. Kort na de behandeling kan echter een tijdelijke toename van de pijnklachten optreden, de zogenaamde 'pain flare'. Er zijn aanwijzingen dat een medicijn, dat dexamethason heet, de kans op het...

Bekijk dit project

Het herkennen van de palliatieve fase en de verleende zorg: een mixed-method studie

Afgerond (september 2009 - juni 2013)

Hoe bepaalt een huisarts of zijn behandeling gericht moet blijven op genezing, op levensverlenging, of alleen nog op verzachting van de klachten? Er is weinig bekend over het traject van beslissingen in deze vroege palliatieve fase. Dit onderzoek brengt in kaart wanneer en hoe de palliatieve fase ingezet wordt. Ook kijkt het naar welke factoren de huisarts helpen, of juist tegenwerken, bij die...

Bekijk dit project

Early Recognition and Optimal Treatment of Delirium in Patients with Advanced Cancer

Afgerond (oktober 2009 - mei 2017)

Probleemstelling: Screening en behandeling delier bij gevorderde kanker Een delier komt vaak voor bij mensen met gevorderde kanker. Mensen met een delier zijn verward en hebben last van  slaap- en concentratiestoornissen. Een delier wordt vaak niet herkend door zorgverleners. Patiënten met een verhoogd risico op delier moeten daarom regelmatig gescreend worden. Het is onduidelijk of de DOSS...

Bekijk dit project

Het palliatieve-zorgmodel in de neurologie

Afgerond (oktober 2009 - september 2015)

Veel chronische neurologische aandoeningen leiden vroeg of laat tot de dood. Wanneer besluit een arts de behandeling te verleggen van levensverlengend naar palliatief? Van ziektebestrijding naar symptoombestrijding? Een eerdere inzet van palliatieve zorg voorkomt veelal belastende, dure en weinig effectieve behandelingen.In dit project kijken onderzoekers of het zogeheten codegesprek kan fungeren...

Bekijk dit project

De dynamiek van hoop in de palliatieve fase

Afgerond (november 2009 - november 2013)

De dynamiek van hoop in de palliatieve fase is een kwalitatief onderzoek naar de rol van hoop bij ongeneeslijk zieke mensen, hun naasten en zorgverleners. In dit onderzoek interviewden onderzoekers mensen met COPD (longaandoening), hartfalen en ongeneeslijke kanker. Zij vroegen aan patiënten wat deze hopen en eventuele veranderingen in hun hoop. Naasten en zorgverleners werden tevens geïnterviewd...

Bekijk dit project

Opioïdrotatie ter vermindering van bijwerkingen en verbetering van pijn bij individuele patiënten met kanker: onderbouwing van omrekenfactoren en bestudering van de rol van farmacogenetische heterogeniteit

Afgerond (december 2009 - maart 2017)

Patiënten met matige tot ernstige pijn krijgen sterke pijnstillende middelen: opioïden. Bij sommigen werken die niet goed genoeg of leveren ze nare bijwerkingen op, zoals hallucinaties. De CBO richtlijn beveelt dan zogeheten opioïd-rotatie aan. Dan wordt een ander opioïd gekozen en met omrekenfactoren de nieuwe dosering bepaald. De keuze van een ander middel gebeurt op basis van trial and error....

Bekijk dit project

Multidisciplinaire samenwerkingsafspraken palliatieve sedatie

Afgerond (november 2009 - juli 2012)

De zorg voor mensen die ondraaglijk lijden in hun laatste levensfase kan beter in Nederland. Het opzettelijk verlagen van het bewustzijn met medicijnen kan hier onderdeel van zijn. Daarom heeft de landelijke artsenorganisatie KNMG een richtlijn ontwikkeld voor die zogeheten palliatieve sedatie. Die richtlijn moet nu in de praktijk worden toegepast.Binnen dit project krijgen circa 350 huisartsen,...

Bekijk dit project

Besluitvorming op maat? De betrokkenheid van ouders bij beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Het project heeft tot doel om wetenschappelijke kennis vergroten over hoe beslissingen rond het levenseinde binnen de kindergeneeskunde tot stand komen en hoe ouders hierbij betrokken worden. De onderzoekers willen het besluitvormingsproces over het beperken, staken of niet opnieuw instellen van een medische behandeling verbeteren. Ook de psychosociale begeleiding van ouders tijdens dit proces...

Bekijk dit project

Potentieel belastende zorgtransities en medische interventies, in relatie tot ethische vragen over wat is goede palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (juni 2011 - september 2014)

Veel mensen die ernstig ziek zijn willen in hun eigen omgeving sterven, ook mensen met een verstandelijke beperking. Maar thuis sterven is niet altijd de beste optie. Soms is er niemand met de juiste kennis aanwezig of is de woning onvoldoende toegerust voor palliatieve zorg. Beslissingen over de laatste woonplek zijn daardoor moeilijk te maken. Ook beslissingen over medische interventies zijn...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg na een acuut CVA: met zorg beslissen

Afgerond (juni 2011 - september 2014)

Na een beroerte, ofwel een cerebrovasculair accident (CVA), overlijdt 1 op de 5 patiënten binnen 30 dagen. Anderen overleven wel, maar met ernstige beperkingen.Afwegingen over de inrichting van de zorg moeten tijdig en zorgvuldig gemaakt worden. Voor palliatieve zorg is aanvankelijk vaak weinig aandacht. De prognose is vaak nog onzeker, en in de acute fase is de hulp meer gericht op stabilisering...

Bekijk dit project

Ethisch verantwoord includeren van patiënten in wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg

Afgerond (juni 2011 - februari 2015)

Wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg is hard nodig. Er is nauwelijks onderbouwing voor dit jonge vakgebied. Maar die is, om verschillende redenen, ook niet makkelijk te krijgen. Een belangrijke oorzaak is terughoudendheid van onderzoekers, zorgverleners en leden van Medisch-Ethische Toets Commissies. Zij willen deze kwetsbare patiëntengroep er niet meer mee belasten. Patiënten zelf...

Bekijk dit project

Hoe een onwaardige laatste levensfase te voorkomen

Afgerond (maart 2011 - september 2014)

Veel mensen vinden het belangrijk hun waardigheid aan einde van hun leven te behouden. Het is een van de meest voorkomende reden om een wilsverklaring op te stellen. En verlies van waardigheid is de belangrijkste reden om euthanasie te vragen.Voor artsen en zorgverleners is het lastig de vrees voor het verlies van waardigheid in het oog te houden bij het nemen van medische beslissingen. Dit...

Bekijk dit project

Effects and costs of palliative care consultation services in hospitals

Afgerond (maart 2012 - maart 2017)

Patiënten met een ongeneeslijke ziekte worden vaak opgenomen in het ziekenhuis. Wij deden onderzoek naar de huidige inzet van consultatieteams voor palliatieve zorg in het ziekenhuis om na te gaan of die leidt tot een kosteneffectieve verbetering van de kwaliteit van zorg. Proces: onderzoek onder patiënten met oncologische aandoening Het onderzoek is uitgevoerd in 11 ziekenhuizen en betrof...

Bekijk dit project

Goed beschrijven van een goed voorbeeld: "De Informare

Afgerond (oktober 2011 - januari 2013)

De InformareDe ‘Informare’ is een informatiedrager die patiënten en naasten overzicht en regie geeft op alle informatie rond palliatieve zorg en helpt bij het nemen van beslissingen. De Informare is persoonlijk en wordt op vraag van de patiënt en naaste gevuld met de informatie waaraan behoefte is. UitreikingDe Informare bevat bij uitreiking basisinformatie, zoals een verslag van het...

Bekijk dit project

Verspreiding van een goed voorbeeld: hoe doe je dat?

Afgerond (november 2011 - september 2012)

Hoe verspreid je een goed hulpmiddel?  Zorgpad Stervensfase   Het Zorgpad Stervensfase is sinds 2009 in Nederland op grote schaal ingevoerd. Het wordt gebruikt in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en de thuiszorg. Onderzoek èn praktijk zien een positief effect bij gebruik van dit instrument.   Landelijke invoering De invoering  verloopt in Nederland op heel verschillende...

Bekijk dit project

Het PaTzproject, door samenwerking toename van kwaliteit in de palliatieve thuiszorg.

Afgerond (februari 2012 - juli 2013)

De vraag naar palliatieve zorg thuis zal in de komende jaren toenemen. Dit is complexe zorg. Deskundigheid, coördinatie van zorg en communicatie tussen hulpverleners zijn essentieel. In 2010 zijn we in  Amsterdam gestart met het pilot project PaTz (Palliatieve Thuiszorg). Huisartsen en de wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties  komen  tweemaandelijks bij elkaar. Zij identificeren hun...

Bekijk dit project

Aandacht voor de mantelzorger in de palliatieve zorg thuis

Afgerond (september 2011 - januari 2014)

Het ontbrak zorgverleners in de palliatieve zorg thuis, aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Daarbij misten zij de vaardigheden om hierover met mantelzorgers in gesprek te gaan. Ondersteuning van zorgverleners op dit vlak ontbrak. Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en Vilans hebben de aandacht voor mantelzorgers in palliatieve zorg blijvend verbeterd door zorgverleners structureel te...

Bekijk dit project

Zorgpad Stervensfase: naar een infrastructuur voor kwaliteitsverbetering en onderzoek

Afgerond (april 2010 - augustus 2015)

Steeds meer instellingen in Nederland maken gebruik van een systematisch stappenplan voor zorg in de stervensfase, het zogeheten Zorgpad Stervensfase. Dit zorgpad biedt een goede mogelijkheid om parallel hieraan een databank op te zetten. Een dergelijk registratiesysteem maakt kwaliteitsbewaking, het formuleren van referentiepunten, en het doen van wetenschappelijk onderzoek eenvoudiger. Bovendien...

Bekijk dit project

Voorkomen van ziekenhuisopnamen aan het levenseinde. Redenen, oorzaken en vermijdbaarheid van ongewenste ziekenhuisopnamen in de laatste drie maanden voor het overlijden.

Afgerond (december 2009 - februari 2015)

Veel patiënten in Nederland belanden in de laatste drie levensmaanden in een ziekenhuis. Soms zelfs in meerdere zorginstellingen. Dat is belastend voor de patiënt, en voor zijn naasten. Veruit de meeste Nederlanders zouden dan ook het liefste thuis willen sterven. Het voorkomen van een ziekenhuisopname is daarmee een belangrijk doel van palliatieve zorgWaarom worden patiënten kort voor hun...

Bekijk dit project

Effect van de toepassing van continue sedatie tot aan het overlijden op het welzijn van de naasten van de patiënt: nadere onderbouwing van de vikc/knmg richtlijn palliatieve sedatie

Afgerond (december 2009 - februari 2015)

De richtlijn palliatieve sedatie van de KNMG doet een aantal aanbevelingen die zijn bedoeld voor het welzijn van de nabestaanden. Die zijn echter niet onderbouwd. Dat is wel belangrijk, want het welzijn van naasten is een essentieel doel van palliatieve zorg. Een patiënt tot aan het moment van overlijden in slaap brengen om onbehandelbare symptomen te verlichten, is zeer belastend voor zijn...

Bekijk dit project

Palliatieve zorg bij dementie; vroegtijdige inzet en verbinding tussen multidisciplinaire netwerken

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

De thema’s palliatieve zorg en dementie staan volop in de belangstelling. De verbinding tussen dementieketens en netwerken palliatieve zorg (NPZ) vond tot op heden echter nauwelijks plaats. Dit is een gemis, omdat de raakvlakken groot zijn en een goede afstemming en samenwerking tussen deze ketens cruciaal is voor goede kwaliteit. Daarom start Vilans, samen met de regio Zuidhollandse Eilanden, in...

Bekijk dit project

Betere samenwerking door een musical voor en door netwerkpartners

Afgerond (oktober 2011 - mei 2013)

Het Netwerk Palliatieve Zorg Noord-Kennemerland heeft een initiatief ontplooid om in de regio de samenwerking en uitwisseling te bevorderen door het gezamenlijk organiseren van de musical `Eeuwig leven'. Het is een ‘musical op maat', wat wil zeggen `samen een musical maken’. De musical is gebaseerd op de eigen ervaringen en het werk van de zorgverleners werkzaam in de palliatieve zorg. Op...

Bekijk dit project

Handreiking voor de implementatie en verankering van een Zorgprogramma Palliatieve Zorg voor Grote Organisaties

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

Stichting Leerhuizen Palliatieve constateerde, dat het organisaties vaak ontbreekt aan stuurkracht om de palliatieve zorg op een hoger plan te tillen. De scholing en vorming die geëngageerde professionals te bieden hebben aan cursisten die minder frequent met palliatieve zorg te maken hebben, mist vaak een structurele borging. Borging van het geleerde wordt in hoge mate gehinderd door matige tot...

Bekijk dit project

Signalering in de palliatieve zorg, denk- en werkmethode voor verzorgenden

Afgerond (november 2011 - januari 2013)

Verzorgenden hebben een belangrijke taak bij het verzorgen van mensen in hun laatste levensfase. Zij merken belangrijke klachten en veranderingen in de gezondheidstoestand van patiënten vaak als eerste op. Als zij deze goed in kaart brengen, leidt dat tot verbetering van de zorg. Ontwikkelde signaleringsbox De methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ helpt verzorgenden niet alleen bij het...

Bekijk dit project

Buddyzorg voor ongeneeslijk zieken

Afgerond (oktober 2011 - januari 2013)

Stichting kuria, Stichting VitaValley en het Netwerk palliatieve zorg Amsterdam-Diemen werken samen aan het project ‘Buddyzorg voor ongeneeslijk zieken’. Wij vinden dit een goed voorbeeld van palliatieve zorg, omdat het voorziet in een grote behoefte van een groep ongeneeslijk zieken die de reguliere zorg niet kan invullen. Stichting kuria heeft hier al 15 jaar ervaring mee en wil de kennis die...

Bekijk dit project

Feedback op levenseindezorg bij dementie (FOLlow up)

Afgerond (januari 2012 - januari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Richtlijn palliatieve zorg voor kinderen, organisatie van zorg

Afgerond (augustus 2011 - april 2013)

Elk jaar overlijden in Nederland 1400 kinderen en ± 5000 kinderen krijgen een levensbedreigende aandoening. Voor deze kinderen en hun ouders is optimale palliatieve zorg essentieel. Lange tijd was er in Nederland geen eenduidige richtlijn voor palliatieve zorg bij kinderen. Onderzoek De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen (0-18...

Bekijk dit project

Inventarisering en selectie van meetinstrumenten voor het meten van aspecten van kwaliteit van leven bij patiënten zonder curatieve behandelmogelijkheden

Afgerond (februari 2010 - april 2010)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Naar een hulpmiddel voor het identificeren van de palliatieve zorgfase bij mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (januari 2013 - mei 2017)

Herkennen palliatieve zorgfase problematisch Herkennen van de palliatieve zorgfase bij mensen met een verstandelijke beperking is vooral door communicatieproblemen problematisch. Tegelijk is deze herkenning cruciaal voor het geven van de best mogelijke palliatieve zorg. Kennis hierover is nog nauwelijks beschikbaar. Doel: Checklist voor signaleren palliatieve fase Het doel van het project was...

Bekijk dit project

Follow up en evaluatie van casemanagement in de kinderpalliatieve zorg: de ontwikkeling van een zorgpad

Afgerond (april 2013 - april 2015)

Aanleiding In 2012 ging in het Emma Kinderziekenhuis het eerste transmurale kinderpalliatieve zorgteam van start, het Emma Thuis team (ETt). Het team bestaat uit een kern van 5 casemanagers en een multidisciplinaire schil van kinderartsen, kinderoncologen, pedagogisch medewerkers, psycholoog, maatschappelijk werker en een geestelijke verzorger. Dit project onderzocht aan de hand van interviews de...

Bekijk dit project

Kennissynthese Nieuwe Model Palliatieve Zorg

Afgerond (maart 2012 - april 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website