Iedere zorgverlener krijgt te maken met iemand die niet meer beter wordt. Om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan diegene, is kennis en kunde nodig over palliatieve zorg. Daarom stimuleren wij onderwijsactiviteiten over palliatieve zorg in het mbo-, hbo,- en wo onderwijs en in de bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.

Uitgelicht

Meer aandacht voor palliatieve zorg in de geneeskundeopleiding

Gecombineerde foto's van Marieke van den Brand en Daniëlle Verstegen
Marieke van den Brand en Daniëlle Verstegen

Hoe ondersteun je patiënten die niet meer beter kunnen worden, en hun naasten? Met deze ontwikkelde toolbox aan onderwijsmaterialen leren studenten geneeskunde nu meer over palliatieve zorg. Internist Marieke van den Brand en onderwijskundige Daniëlle Verstegen vertellen hoe ze werkten aan meer aandacht voor palliatieve zorg in het basiscurriculum.

Lees het interview

Vervolgsubsidie voor goed onderwijs in palliatieve zorg

Leerlingen zitten in een klaslokaal

Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod in de zorgopleidingen. Daarom geven we vanuit ons programma Palliantie II vervolgsubsidie aan 3 onderwijsprojecten.

Bekijk de onderwijsprojecten

Onderwijsraamwerk en -platform palliatieve zorg

Afbeelding van het onderwijsplatform op een laptop

Hoe ziet goed onderwijs in palliatieve zorg op het mbo, hbo en wo(+) eruit? Dat beschrijft het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0. En op het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg op Palliaweb staan alle onderwijsmaterialen en andere handvatten voor opleiders en docenten op 1 plek.

Lees meer over het onderwijsraamwerk en -platform

Actueel

Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg

Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie van hulpmiddelen uit Palliantieprojecten die zorgverleners in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Denk aan hulp bij palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s. Download het boekje hier.

Voorkant van het boekje 'Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg'met illustraties van patiënten, naasten en zorgverleners
Pagina

Kennis uit onderzoek naar de praktijk brengen

Om kennis uit onderzoek effectief naar de praktijk te brengen, organiseerden 6 Consortia Palliatieve Zorg een aantal regionale kennismarkten. Zo ontvingen (zorg)professionals, directie en opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen nieuwe kennis en hulpmiddelen om de palliatieve zorg te verbeteren. Lees in dit verslag wat er op deze kennismarkten aan bod kwam.

Foto van kennismarkt palliatieve zorg Zuidwest-Nederland
Pagina

Hulpmiddelen palliatieve zorg nu op 1 plek beschikbaar

Op zoek naar handvatten voor het verlenen van goede palliatieve zorg? Op het nieuwe Hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb zijn alle hulpmiddelen die daarvoor de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, op 1 plek te vinden. Waardoor u niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken naar een handreiking, keuzehulp of toolbox.

Hulpmiddelenoverzicht op een laptop
Nieuws

Meer aandacht voor palliatieve zorg in de geneeskundeopleiding

Hoe ondersteun je patiënten die niet meer beter kunnen worden, en hun naasten? In dit interview vertellen internist en consulent palliatieve zorg Marieke van den Brand en onderwijskundige Daniëlle Verstegen hoe ze werkten aan meer aandacht voor palliatieve zorg in het basiscurriculum, door samen te werken met de 8 universitair medische centra en een toolbox met onderwijsmaterialen te ontwikkelen.

Gecombineerde foto van Marieke van den Brand en Daniëlle Verstegen
Pagina
Toon meer

Programma's

ZonMw heeft programma’s gerelateerd aan dit onderwerp. Binnen een programma worden projecten gefinancierd.

Toon alle programma's

ZonMw-publicaties

Meer lezen? Deze ZonMw-publicaties zijn gerelateerd aan dit onderwerp.

Toon alle publicaties

Agenda

Save the date: Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg

Wilt u tips om betere palliatieve zorg te verlenen, en concrete handvatten om het onderwijs hierop aan te scherpen? Bent u op zoek naar kennisuitwisseling en inspiratie op gebied van palliatieve zorg? Zet dan alvast het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg in uw agenda!

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website