Onderwijs palliatieve zorg

Interviewreeks
Iedere zorgverlener krijgt te maken met iemand die niet meer beter wordt. Om goede zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan diegene, is kennis en kunde nodig over palliatieve zorg.

Onderwijsprojecten over palliatieve zorg

In Nederland moeten alle zorgverleners tot op een zeker niveau palliatieve zorg kunnen verlenen. Daarom is het belangrijk dat er in opleidingen en bij- en nascholing voldoende aandacht is voor wat goede palliatieve zorg is. Over welke competenties moet u als zorgverlener beschikken om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen? En waar vindt u onderwijsmateriaal en bij- en nascholingen?

Wij financieren diverse onderwijsprojecten over palliatieve zorg in het mbo-, hbo,- en wo onderwijs en in de bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Waaronder het project O2PZ, dat leidt tot landelijke regie en samenwerking voor toekomstgericht onderwijs - en opleidingsaanbod, waarbij palliatieve zorg een vaste plek heeft in de curricula. Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg dragen hieraan bij

Afbeelding
Hoe ondersteun je patiënten en naasten als iemand niet meer beter kan worden? Jonge geneeskunde studenten leren tijdens hun studie meer over dit onderwerp aan de hand van hulpmiddelen in de basisopleiding geneeskunde.
Afbeelding
Iedere verpleegkundige en verzorgende komt in aanraking met mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Samen met professionals, studenten, patiënten én naasten hebben verschillende mbo- en hbo-opleidingen palliatieve zorg ingebed in hun basiscurriculum.
Afbeelding
Het O2PZ project zorgt voor landelijke regie en samenwerking voor toekomstgericht onderwijs - en opleidingsaanbod, waarbij palliatieve zorg een vaste plek heeft in de curricula. Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg dragen hieraan bij.
Afbeelding
Voor een goede kwaliteit van leven in de laatste levensfase, is het belangrijk dat alle zorgverleners om een patiënt heen goede palliatieve zorg kunnen verlenen. Dat kan door palliatieve zorg een vast onderdeel te maken van het onderwijsaanbod op de zorgopleidingen. Er is een vervolgsubsidie voor 3 onderwijsprojecten.