Over dit programma

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel, maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Doel van het programma is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit gebeurt door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen. Het programma wil bijdragen aan een minder sterke toename van het toekomstig aantal mensen met dementie, de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers, aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de diverse sectoren (care, welzijn, wonen, preventie, cure) en aan de innovatiekracht van bedrijven.

Maatschappelijk probleem

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarvan Alzheimer de bekendste is. In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie en gemiddeld is de ziekteduur acht jaar. Mensen met dementie worden uiteindelijk geheel afhankelijk van anderen. Verwachting is dat de komende jaren het aantal mensen met dementie verder toeneemt, en daarmee ook de belasting van mantelzorgers en de zorgkosten.

Focus

Het programma richt zich op de mensen met dementie van nu en patiënten van morgen. Wat kan er nu al verbeteren in behandeling, zorg en ondersteuning, en hoe kunnen we in de toekomst tot nieuwe behandelingen komen en dementie wellicht terugdringen.

Het onderzoek omvat de gehele kennisketen, van onderzoek om het ontstaan van dementie te begrijpen tot benutting van kennis in de praktijk. Voor dit programma zijn vier thema’s benoemd: 

  1. oorsprong en mechanisme van dementie
  2. diagnostiek
  3. behandeling en preventie
  4. doelmatige zorg en ondersteuning

Per thema zijn prioriteiten benoemd. Deze prioriteiten kunt u vinden in de programmatekst Memorabel. De prioriteiten worden regelmatig geactualiseerd op basis van hernieuwde peiling van de kennisbehoefte, (internationale) ontwikkelingen en bereikte vooruitgang binnen het programma.

Lees de programmatekst van Memorabel

Bekijk de Engelse samenvatting van de programmatekst

Nieuws

De nieuwsrubriek over dementie(onderzoek) vindt u op de themapagina Dementie.

Informatiebijeenkomst 1 november over subsidieronde Consortia Onderzoeksprogramma Dementie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website