Over dit programma

Verpleegkundigen en verzorgenden vormen het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Zij werken in alle zorgsectoren en zijn voor patiënten en artsen de onmisbare schakel in kwalitatief verantwoorde zorg, preventie en ondersteuning. Om deze centrale rol goed te kunnen vervullen, is wetenschappelijk onderbouwde kennis nodig.

Doel

Het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II richt zich op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging en op het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen.

Onderzoekslijnen

Om de onderzoeksinfrastructuur verder uit te bouwen, worden in het programma Tussen Weten en Doen II geen losse onderzoeksprojecten gehonoreerd, maar onderzoekslijnen. Een onderzoekslijn bestaat uit een aantal samenhangende projecten. Een onderzoekslijn moet toepasbare kennis voor de praktijk opleveren die leidt tot een betere kwaliteit van de zorg.

Tussen Weten en Doen I

Het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen I (TWD I) liep van 2001 tot 2008. Het bleek dat voor veel onderwerpen nog weinig wetenschappelijke kennis voorhanden is en daardoor nog weinig wetenschappelijke evidence voor veel verpleegkundig en verzorgend handelen. In TWD I is met enkele onderzoeksprojecten een start gemaakt met het ontwikkelen van kennis.

Artikelenreeks Tussen Weten en Doen II

Om je werk als verpleegkundigen en verzorgende goed te kunnen doen, heb je naast opleiding en ervaring kennis nodig. Kennis die bij de tijd is. Wetenschappelijk onderzoek speelt een rol in kennisontwikkeling. Het kan mythes over goede zorg doorprikken. Het kan aangeven hoe je de zorg nog beter maakt. Deze artikelenreeks geeft een impressie van de onderzoeksresultaten en hoe die werkers in de zorg kunnen helpen hun professioneel handelen te blijven ontwikkelen.

Artikelenreeks verpleegkundig leiderschap

In het leiderschapsprogamma 'Leadership Mentoring in Nursing Research' worden 12 gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers ondersteund in de verdere ontwikkeling van hun leiderschapscompetenties. Iedere maand stellen we één van de deelnemers aan u voor in de digitale publicatie 'Verpleegkundig leiderschap. Met verpleegkundig leiderschap de praktijk én verplegingswetenschap verbeteren.'. Zij vertellen onder andere hoe zij omgaan met de verbinding tussen onderzoek, praktijk en onderwijs.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website