Over dit programma

Verpleegkundigen en verzorgenden vormen het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Zij werken in alle zorgsectoren en zijn voor patiënten en artsen de onmisbare schakel in kwalitatief verantwoorde zorg, preventie en ondersteuning. Om deze centrale rol goed te kunnen vervullen, is wetenschappelijk onderbouwde kennis nodig.

Doel

Het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen II richt zich op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging en op het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen.

Onderzoekslijnen

Om de onderzoeksinfrastructuur verder uit te bouwen, worden in het programma Tussen Weten en Doen II geen losse onderzoeksprojecten gehonoreerd, maar onderzoekslijnen. Een onderzoekslijn bestaat uit een aantal samenhangende projecten. Een onderzoekslijn moet toepasbare kennis voor de praktijk opleveren die leidt tot een betere kwaliteit van de zorg.

Tussen Weten en Doen I

Het ZonMw-programma Tussen Weten en Doen I (TWD I) liep van 2001 tot 2008. Het bleek dat voor veel onderwerpen nog weinig wetenschappelijke kennis voorhanden is en daardoor nog weinig wetenschappelijke evidence voor veel verpleegkundig en verzorgend handelen. In TWD I is met enkele onderzoeksprojecten een start gemaakt met het ontwikkelen van kennis.

Artikelenreeks onderzoekslijnen Tussen Weten en Doen

Om je werk als verpleegkundige of verzorgende goed te doen, heb je naast opleiding en ervaring ook kennis nodig. Tussen Weten en Doen heeft verpleegkundigen gestimuleerd om praktisch onderzoek te doen waar collega’s in de praktijk veel aan hebben. 

> Bekijk de resultaten

Artikelenreeks verpleegkundig leiderschap

In het leiderschapsprogamma 'Leadership Mentoring in Nursing Research' zijn 12 gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers ondersteund in de verdere ontwikkeling van hun leiderschapscompetenties. Iedere maand stelden we één van de deelnemers aan u voor.  

> Bekijk de artikelenreeks

Artikelenreeks praktijkgericht onderzoek door hogescholen

In 4 hbo-projecten is onderzocht hoe verpleegkundigen en verzorgenden beter gebruik kunnen maken van beschikbare wetenschappelijke kennis. Dat leverde praktisch toepasbare resultaten op.

> Bekijk de resultaten

Eindevaluatie

Het programma Tussen Weten en Doen II heeft verpleegkundigen gestimuleerd om praktisch onderzoek te doen waar collega’s in de praktijk veel aan hebben. Wat is er allemaal bereikt in de afgelopen jaren?

> Bekijk de animatie en download de evaluatie

Slotbijeenkomst


Op vrijdagmiddag 1 november 2019 vond de slotbijeenkomst van het programma Tussen Weten en Doen II plaats in Villa Jongerius in Utrecht.

> Bekijk het verslag

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website