Eindevaluatie programma Tussen Weten en Doen II

Wat is er allemaal bereikt in de afgelopen jaren?
Het programma Tussen Weten en Doen II heeft verpleegkundigen gestimuleerd om praktisch onderzoek te doen waar collega’s in de praktijk veel aan hebben.

Eindevaluatie

Tussen 2010 en 2019 heeft het programma gewerkt aan 2 doelstellingen:
1. het vergroten van de onderzoekinfrastructuur voor verpleegkundig onderzoek
2. kennisontwikkeling door het onderbouwen van verpleegkundige zorghandelingen

Wat is er allemaal bereikt in de afgelopen jaren? Dat leest u in de eindevaluatie.

Animatie over de eindevaluatie

Bekijk de animatie over de eindevaluatie op YouTube:

Afbeelding
Screenshot van video over eindevaluatie Tussen Weten en Doen II