Subsidierondes & resultaten

Knelpuntenanalyses

Om de de kwaliteit van zorg te behouden en te vergroten, is inzicht nodig in de knelpunten in het wijkverpleegkundig handelen zodat die aangepakt kunnen worden. Daarom financieren we knelpuntenanalyses op verschillende onderwerpen. De knelpuntenanalyses geven inzicht in de manieren waarop ingespeeld kan worden op gevonden knelpunten. Hierbij wordt onderzocht of het nodig is om een nieuw kwaliteitsproduct te ontwikkelen, een aanvullend product te ontwikkelen of om in te zetten op bekendheid en het gebruik van bestaande producten. De knelpuntenanalyses leveren een concreet advies aan Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) op over hoe de bestaande knelpunten opgelost kunnen worden.

Overzicht van lopende en afgeronde knelpuntenanalyses wijkverpleging

Bekijk het totaaloverzicht van knelpuntenanalyses op onze pagina Kwaliteitsinstrumenten.

Ontwikkeling van richtlijnen en standaarden

Tot eind 2021 hebben we projecten gefinancierd gericht op de ontwikkeling van richtlijnen en standaarden vanuit het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden, aangevuld met het volgende project uit dit programma:

Programmabureau

De beroepsvereniging V&VN is uitgenodigd om, in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, subsidie aan te vragen voor het (door)ontwikkelen en actueel houden van kwaliteitsstandaarden. Het gaat om een breed en samenhangend scala aan kwaliteitsmethodieken en -instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging.

Implementatie

Het ontwikkelen en beschikbaar hebben van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden betekent niet automatisch dat de kennis uit kwaliteitsstandaarden wordt toegepast in de dagelijkse verpleegkundige zorgverlening. Beschikbare kennis uit kwaliteitsstandaarden dient te worden vertaald naar de dagelijkse zorgverlening. Daarom investeren we onder andere in het opleiden en de netwerkvorming van implementatiecoaches en in de-implementatie van onnodige zorghandelingen ind e wijkverpleging. En we ondersteunen het kwaliteitsbureau van V&VN dat hiervoor een implementatie-infrastructuur inricht.

Implementatiecoaches

De-implementatie van onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging

Reflectiemethoden doorontwikkelen in proeftuinen

Reflectiemethoden (zoals intercollegiale toetsing, klinische lessen, scholingsmateriaal) ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden bij het bewust toepassen van kwaliteitsstandaarden. Daarom financieren we 3 projecten die reflectiemethodieken (door)ontwikkelen. In regionale proeftuinen worden wijkverpleegkundigen en -verzorgenden in de gelegenheid gesteld te leren reflecteren, als individu en als team, op het gebruik van één of meerdere V&VN kwaliteitstandaarden. Hierbij wordt aangesloten bij de dagelijkse zorgverlening in de wijkverpleging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website