Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan.

Aanleiding

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.

Doel

Het doel van de programmalijn Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden is het initiëren van de ontwikkeling én update van kwaliteitsstandaarden voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. De nieuwe kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn.

Samenwerking met V&VN en andere disciplines 

Binnen de programmalijn wordt nauw samengewerkt met V&VN. ZonMw coördineert de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden en zet subsidierondes uit. V&VN prioriteert de inhoudelijke onderwerpen en richt een ondersteuningsstructuur in ten behoeve van de ontwikkeling en het onderhouden van kwaliteitsstandaarden. Jaarlijks dient V&VN vervolgaanvragen in om het ondersteuningsbureau te kunnen onderhouden en om daarmee de doelstelling van het programma te verwezenlijken. Zij doet dit in afstemming met onder andere patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars.

De ontwikkeling van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden gebeurt ook in samenwerking met andere disciplines (multidisciplinair), conform de eisen van het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden.

Subsidierondes 

Binnen dit programma worden geen nieuwe subsidierondes meer opengesteld. Meer informatie over toekomstige subsidiemogelijkheden vindt u bij het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging.

Programmacommissie

Per subsidieronde wordt een afweging gemaakt wie onderdeel is van de beoordelingscommissie.

Voorzitter

Dr. J.J.E. (Jannes) van Everdingen 

Leden 

Drs. M.A (Marjolein) de Booys 
Dr. D.H.H. (Dunja) Dreesens
Dr. N. (Nienke) Bleijenberg
Dr. R. (Rob) van der Sande
Dr. L. (Loes) Schouten
Prof. dr. P.J. (Philip) van der Wees

Waarnemers

M.A. (Maarten) Groot, ministerie van VWS

Secretaris

Dr. J. (Jogé) Boumans

Nieuws

Artikelen

Bekijk meer artikelen

Actuele ontwikkelingen en resultaten

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we op verschillende manieren de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.  Het programma 'Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden'is hier één van.

> Bekijk alle ontwikkelingen en resultaten op het gebied van kwaliteitsinstrumenten

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 6.200.000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %

Contact

Jogé Boumans

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Nora Smit

Programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Denise Temmink

Senior programmamanager
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl

Debby Vijfvinkel

Senior clusterassistent
kwaliteitvanzorg [at] zonmw.nl