Subsidierondes & resultaten

Zorg op Afstand: een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen de tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met zorg op afstand opnemen in hun richtlijnen.

> Bekijk de projecten

Innovatie van richtlijnen

Richtlijnen beschrijven (een deel van) een zorgproces waarin is vastgelegd wat noodzakelijk is om vanuit het perspectief van de cliënt goede zorg te verlenen. De uitdaging is om die richtlijnen, gezien  de snelle internationale kennisontwikkeling, actueel en praktisch bruikbaar te houden. Daarnaast zijn ook steeds vaker praktijkdata beschikbaar, die gebruikt kunnen worden om de richtlijnen te actualiseren. Daarom financieren wij 9 projecten die kennis opleveren over het verbeteren van de actualiteit, toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid van richtlijnen.

> Bekijk de 9 projecten

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk van de zorg kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Dat vraagt om inzicht in de wijze waarop verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden leren, ervaringen delen en nieuwe kennis toepassen, en in de effecten daarvan op de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek op dit onderwerp.

Monitoring en evaluatie

Deze projecten worden overstijgend gemonitord en geëvalueerd door een overkoepelend project. Binnenkort maken wij bekend wie dit gaat doen. Het overkoepelende project start begin januari 2022. Bekijk voor meer informatie de inmiddels afgesloten subsidieoproep.

> Bekijk de 13 projecten

Taalbarrières

Goede communicatie is de basis voor goede zorg en het adequaat afstemmen van de zorg op de zorgvraag, behoeftes en wensen van cliënten. In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen met een andere moedertaal dan Nederlands. Bij een aanzienlijk deel van hen belemmert een taalbarrière de communicatie met zorgverleners. Daarom financieren we e ontwikkeling van een generieke module omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein, die kan worden opgenomen in andere richtlijnen en standaarden.

> Project Generieke module omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein

Transparantie

Binnen de subsidierondes over transparantie zijn in totaal 15 projecten gehonoreerd in 6 categorieën:

1. Patiëntenversies bij kwaliteitsstandaarden 

2. Behandelkeuzehulpen voor patiënten bij kwaliteitsstandaard 

3. Actieonderzoek naar patiënteninformatie en keuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden

4. ‘Witte vlekken’ analyse van de Kiesbeter website

5. Onderzoek naar optimaliseren kwaliteitsinformatie ziekenhuizen

6. Achterblijvende transparantie: kwaliteitsindicatoren

Inventarisatie en ontwikkeling patiënten-/cliënteninformatie

Organisatie van zorg

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website