Over dit programma

Het programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut is een samenwerkingsverband tussen ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Doel

Het doel van dit programma is om Zorginstituut Nederland en het werkveld via ontwikkeling, onderzoek en implementatie te ondersteunen met bruikbare kennis en instrumenten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Subsidierondes

Binnen dit programma zetten we diverse subsidierondes uit om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen en de stand van kwaliteit van zorg te evalueren. Het gaat om het stimuleren en financieren van kwaliteit van zorg projecten in de openbare gezondheidszorg, de care en de cure sector:

 • Onderzoek naar de stand van kwaliteit van zorg
  Hierbij wordt gedacht aan brede overzichtsstudies en aan thematische verdiepingen rond bepaalde actuele thema’s.
 • Onderzoek naar instrumenten voor het bevorderen van totstandkoming, invoering of meting van kwaliteitsbevorderende initiatieven
  Dit gaat onder meer om meetinstrumenten voor kwaliteit van zorg en implementatieinstrumenten.
 • Onderzoek naar effecten van kwaliteitsbevorderende initiatieven
  In zorgketens, instellingen en praktijken wordt onderzocht hoe de professionele standaarden toe te passen in een continue kwaliteitscyclus. Er moet worden onderzocht welke rol patiënten en hun naasten daarbij hebben, welke knelpunten er zijn voor instellingen en beroepsbeoefenaren bij het implementeren en of dit effect heeft op de verbetering van de kwaliteit van zorg.
 • Projecten voor de totstandkoming van professionele standaarden en/of indicatorensets
  Via dit programma kunnen in onderling overleg tussen het Zorginstituut en ZonMw subsidieoproepen worden uitgezet om de ontwikkeling van specifieke kwaliteitsstandaarden te stimuleren.

Interview

Voor de kwaliteit van zorg is het belangrijk dat zorgprofessionals continu samen blijven leren en verbeteren. Waarom? Lees het in het interview met Jan Kremer en Anemone Bögels.

> Lees het interview

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website