Wetenschappelijk onderzoek levert onderbouwing voor (para)medische zorg. Voor zorg die patiëntgericht is en waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Voordat we met onderzoek kunnen starten, is een raamwerk nodig met onderzoekslijnen voor de paramedische zorg. Op dit moment geeft ZonMw subsidie voor voorbereidende activiteiten om input op te halen voor deze onderzoekslijnen.

Hoofdlijnenakkoord 

In juni 2017 sloten verschillende partijen samen het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg 2017-2018. Hiermee maakten zij de gezamenlijke afspraak toe te werken naar integrale en patiëntgerichte zorg; (paramedische) zorg die er toe doet. Waarbij patiënten eigen keuzes maken en zorgverleners op het juiste moment een bijdrage leveren aan het verbeteren, behouden en minder snel verslechteren van functioneren en participeren. Deze bijdrage moet merkbaar, zichtbaar en/of toetsbaar zijn.

Dit akkoord werd getekend door: Paramedisch Platform Nederland (PPN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Patiëntenfederatie Nederland, Keurmerk Fysiotherapie en het ministerie van VWS.

Voorbereidende activiteiten

Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de nodige kwaliteitsverbetering die zorgt voor deze integrale en patiëntgerichte zorg. Maar voordat ZonMw een meerjarig onderzoeksprogramma opstart, zijn eerst een aantal voorbereidende activiteiten nodig: 

De plannen zijn globaal beschreven in dit werkdocument(pdf). 

Wetenschappelijk onderzoek 

Deze voorbereidende activiteiten hebben input opgeleverd om te komen tot een raamwerk met onderzoekslijnen. Dit vormt de basis voor het (nog te ontwikkelen) meerjarig ZonMw-onderzoeksprogramma Paramedische zorg. De partijen pleiten voor een langdurige financiering van paramedisch onderzoek; 10 jaar lang 10 miljoen.

Voor meer informatie over de voortgang van afspraken in het Hoofdlijnakkoord paramedische zorg zie hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website