Over dit programma

Het programma Effectief werken in de jeugdsector heeft als missie: het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van jeugdzorg/jeugd-ggz/jeugd-lvb. De kennis die het programma oplevert ondersteunt de kwaliteit van de zorg voor jeugd.

Programmalijnen

Het programma kent 4 programmalijnen

1. Programmalijn Kind en gezin

2. Programmalijn Beroepsbeoefenaren

3. Programmalijn Hulpmiddelen

4. Programmalijn Organisaties


Zie voor een uitgebreide toelichting op de verschillende programmalijnen de programmatekst.

Subsidiemogelijkheden

We adviseren u zich te abonneren op de Nieuwsbrief Jeugd. Dan blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website