Vanaf 2019 verandert er het één en ander voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties en organisaties die de belangen behartigen van mensen met een psychische aandoening. Uit dialoogbijeenkomsten bleek dat het veld een andere aanpak wenste. De vouchers worden afgeschaft. U kunt projectsubsidies aanvragen bij ZonMw. Wat betekent dat voor uw organisatie? Op deze website informeren wij u hierover. Hebt u na het lezen nog vragen, dan kunt u hiermee uiteraard bij ons terecht. Let op: het gaat in dit programma niet om zorg- of welzijnsorganisaties.

Nieuws over het programma

12 projecten gehonoreerd van subsidieoproep Implementeren met impact

Eind december 2018 zijn 12 projecten gehonoreerd van de 1ste subsidieoproep Implementeren met impact. De projecten gaan begin 2019 van start. Wilt u weten om welke projecten het gaat?

Bekijk de lijst met gehonoreerde projecten

Minister Bruno Bruins over Voor elkaar!

Bruno Bruins

'Het gaat niet alleen om samenwerken op basis van een aandoening. U kunt de krachten bundelen op het gebied van werk, wonen, onderwijs, zorg aan huis of meedoen in de samenleving.' Minister Bruno Bruins richt zich tot patiënten- en gehandicaptenorganisaties in de speciale nieuwsbrief over het nieuwe programma Voor elkaar!

Lees het artikel

Nieuwsbrief over programma Voor elkaar!

afbeelding van de nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief staat Voor elkaar! centraal. Het programma ondersteunt de komende 4 jaar de verbetering van de positie van de patiënt.  

Programmatekst Voor elkaar!

foto met mensen bij een bushalte

Waar gaat het programma Voor elkaar! over? U leest het in de officiele programmatekst.

Lees de programmatekst en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer

Actueel

Volg via RSS

Subsidie voor kleinschalige initiatieven in de ggz door ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen kunnen samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling. De deadline voor het aanvragen van deze subsidie is vrijdag 15 februari 2019 om 14.00 uur.

Afspiegeling van de maatschappij: schaduwportretten van diverse mensen
Nieuws

Informatiebijeenkomst eerste subsidieoproep Voor elkaar! ‘Implementeren met impact’

De eerste ronde van de projectsubsidies van het ZonMw-programma Voor elkaar! gaat over implementatie. Deze subsidieronde wordt opengesteld op 19 september 2018. Heeft uw als patiëntenorganisatie of organisatie van mensen met een beperking een veelbelovend product ontwikkeld. En heeft u een plan om de stap naar (breder) gebruik in de praktijk te maken? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over deze subsidieronde op 19...

Nieuws
Laad meer tijdlijn items Toon meer
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website