Projecten

Vorming E-community dwangstoornis

Lopend (augustus 2019 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eenwording Prader-Willi Fonds en Prader-Willi Stichting

Lopend (augustus 2019 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Your OWn Way

Lopend (juli 2019 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Waihonapedia “Voor elkaar”

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voor een goed leven. Empowerment van 40plussers met levenslange beperkingen

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Titel: de toerusting van familie en cliënten in het nieuwe landschap van zeggenschap en inspraak binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg

Lopend (september 2019 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen op weg, routeboek

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen beslissen bij nierfunctievervangende behandeling; Verdere implementatie via regionale nierpatiëntenverenigingen

Lopend (september 2019 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Out of the Box

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Oudersteuners in de shared care; ondersteunen van ouders vanuit de shared care

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Endo-ERN Samenwerken en Samenleren

Lopend (augustus 2019 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

FOSS en FODOK samen voor ouders en kinderen

Lopend (augustus 2019 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Grote samenwerking met kleine mensen: inventarisatie naar mogelijkheden voor structurele samenwerking tussen belangenorganisatie van kleine mensen met het zorgveld

Lopend (augustus 2019 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voedende samenwerking: ouders van een kind met sondevoeding of eetprobleem samen sterk met zorg en wetenschap

Lopend (augustus 2019 - januari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen! Jongeren en patiëntenorganisaties in gesprek voor een goed plan.

Lopend (augustus 2019 - april 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen op de bres voor zalf en medicamenten

Lopend (augustus 2019 - november 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Patiëntennetwerk Zeeland

Lopend (augustus 2019 - december 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling Lokale netwerken

Lopend (augustus 2019 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Met je skelet op pad

Lopend (augustus 2019 - maart 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Leren & Reflecteren; Netwerk van het Nederlandse ePAG-vertegenwoordigers

Lopend (augustus 2019 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Later voor later symposium

Lopend (augustus 2019 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inloopspreekuur Werk

Lopend (augustus 2019 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nah ambassadeurs

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Naasten in Kracht - community

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Musi-CI, muziek voor mensen met een Cochleair Implantaat

Lopend (augustus 2019 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

NetWerk goed geregeld! Samenwerken in Almere aan optimale voorwaarden om op alle levensterreinen te kunnen blijven werken met een handicap

Lopend (augustus 2019 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ciao! Zichtbaar met een chronische aandoening in de klas

Lopend (februari 2019 - februari 2020)

In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Een groot deel van deze leerlingen heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen. Toch blijken kinderen met chronische aandoeningen nauwelijks in beeld te zijn bij scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.   De Stichting Zorgeloos...

Bekijk dit project

Uitbreiding en verbreding van de Kennisbank voor ouders van een zorgkind

Lopend (juli 2019 - maart 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Dit ben ik! Ervaringsdeskundige jongeren als ambassadeurs voor nieuwe technologie om zelf de regie te nemen en te houden bij behandeling

Lopend (september 2019 - maart 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lotgenoten onder elkaar ~ Vind jij wat je zoekt?

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meet My Fear, samen de angst voorbij

Lopend (juli 2019 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Online tool patiëntenparticipatie bij innovatie

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

Binnen dit project gaan wij het in co-creatie ontwikkelde Patient Innovation Model implementeren. Middels deze tool kunnen organisaties de meest passende patiëntenparticipatiemethode bij een voorliggend innovatievraagstuk selecteren, op basis van tal door hun als relevant aangegeven criteria, en verkrijgen zij informatie hoe deze uit te voeren. Dat doen wij door dit model, wederom in co-creatie...

Bekijk dit project

implementatie 3 ontwikkelde leergangen voor en door ervaringsdeskundige ouders van (zorgintensieve)kinderen

Lopend (maart 2019 - maart 2020)

Oudervereniging Balans heeft gemerkt dat (eigen) scholingsaanbod voor ouders het proces van acceptatie, empowerment en belangenbehartiging bij ouders kan versnellen en versterken. Dit scholingsaanbod zou als een hefboom voor krachtiger ouderparticipatie kunnen fungeren. Concreet wil Balans drie leergangen voor ouders, die zijn ontwikkeld door deskundige ouders in samenwerking met professionals,...

Bekijk dit project

Ik bin der klear foar

Lopend (maart 2019 - oktober 2020)

Dit project Burgercompetenties is geënt op het rapport ‘Competenties voor burgers en professionals’, dat in november 2018 binnen project ‘Seker en Sûn’ is gepubliceerd (www.sekersun.frl). In dit rapport wordt geconstateerd dat de veranderende visie op de samenleving en de rol van de burger onmiskenbaar is; verantwoordelijkheden worden van de overheid bij de burger belegd. Dit betekent dat burgers...

Bekijk dit project

Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

‘Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis’ gaat over de inzet van jongeren om andere jongeren te ondersteunen in de transitiefase van kindzorg naar volwassenenzorg in de curatieve zorg. Peerbuddy’s zijn jongeren met een chronische aandoening die gekoppeld zijn aan jongeren die overgaan naar de volwassenzorg. Het concept is ontwikkeld in...

Bekijk dit project

De Spieracademie in de revisie: op naar een groter bereik!

Lopend (juni 2019 - november 2019)

De Spieracademie in de revisie: op naar een groter bereik! Mensen met een spierziekte kunnen voor informatie over hun ziekte en het uitwisselen van ervaringen met anderen terecht bij de Spieracademie. De Spieracademie biedt bijeenkomsten/gespreksgroepen, online cursussen en webcasts. Deze gaan zowel over specifieke spierziekten als over thema’s of vraagstukken waar alle mensen met een spierziekte...

Bekijk dit project

Visuele toegankelijkheid in de openbare ruimte en gebouwen

Lopend (september 2019 - september 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Willie Wortel App- ervaringstips voor het dagelijks leven

Lopend (juli 2019 - juli 2020)

In het dagelijks leven lopen volwassenen met een beperking en ouders van kinderen met een beperking echter tegen allerlei praktische zaken of problemen aan, waarvoor ze lang niet altijd terecht kunnen bij de behandelaar. Ervaringskennis, weten we, helpt bij het vinden van oplossingen voor deze dagelijkse issues. In het reeds bestaande Willie Wortel boekje waren tientallen ideeën, handige...

Bekijk dit project

Voor elkaar en met elkaar! Van modellen op een website naar betere zorg voor zeldzame aandoeningen

Lopend (januari 2019 - april 2020)

Patiëntenorganisaties en/of zorgverleners kunnen bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg en leven van patiënten met een zeldzame aandoening. Denk aan ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsstandaard, inrichting van een zorgnetwerk of het opstellen van een individueel zorgplan. Vaak ontbreekt het patiëntenorganisaties voor zeldzame aandoeningen, die zijn aangewezen op besturen...

Bekijk dit project

Van zelfhulp naar zelfregie in de Westelijke Mijnstreek

Lopend (april 2019 - april 2021)

Van Zelfhulp naar Zelfregie in de Westelijke Mijnstreek Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt. Dat helpt! Mensen kunnen elkaar vaak verder helpen door persoonlijke ervaringen en kennis te delen. Zelfhulp of lotgenotencontact kan extra hulp en ondersteuning bieden wanneer iemand zelf iets willen veranderen in zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Zelfhulp gaat over allerlei...

Bekijk dit project

StigmaTools met impact in gesprek over stigma voor meer openheid, begrip, herstel en sociale inclusie

Lopend (februari 2019 - februari 2021)

Doel Op laagdrempelige en toegankelijke manier in gesprek over (zelf)stigma met behulp van 20 StigmaTools, met als doel meer openheid, bewustwording, begrip, herstel en sociale inclusie. Doelgroep Ervaringsdeskundigen, cliënten, zorgprofessionals, wijkbewoners, studenten, docenten, beleidsmedewerkers in de regio Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Bronckhorst en Enschede. Activiteiten Training en...

Bekijk dit project

Samendenken binnen De Nieuwe GGZ Innovatie in De Nieuwe GGZ door Bijzondere Breinen denksessies

Lopend (januari 2019 - september 2019)

Doelstelling Cliënten, behandelaars en anderen laten samendenken over hóe de zorg beter kan: dat stimuleert innovatie in de (Nieuwe) GGZ. Dit samendenken gebeurt tijdens denksessies, ontwikkeld door Bijzondere Breinen (www.bijzonderebreinen.org). De gelijkwaardigheid binnen deze denksessies stimuleert bovendien het herstel van deelnemende cliënten. Praktische waarde Uitgangspunt van De Nieuwe...

Bekijk dit project

Realisatie Inclusie Agenda Almere Implementatie en uitvoering speerpunten van de Lokale Agenda 22 voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Lopend (februari 2019 - augustus 2020)

Het doel van ons project is het uitvoeren van de inclusie agenda. Ervaringsdeskundigen worden hierbij ingezet. Mensen met een handicap spelen de hoofdrol bij de ontwikkeling en uitvoering. Zij volgen vorderingen op de voet en sturen bij. Niets over ons zonder ons! De adviesgroep VN-verdrag in de Praktijk (ViP) bestaat uit ervaringsdeskundigen. De groep spreekt maandelijks met ambtenaren. De...

Bekijk dit project

Parkinson(ismen): Partners/mantelzorgers op de kaart

Lopend (maart 2019 - september 2020)

‘Parkinson(ismen): Naasten op de kaart’ De Parkinson Vereniging vindt het belangrijk dat naasten van mensen met parkinson(ismen) steun krijgen, zodat ze fit en gezond blijven. Veel naasten merken dat ze in de loop der tijd meer zorgtaken krijgen. Daarnaast verandert de relatie vaak ingrijpend naarmate de ziekte vordert. Workshop Een workshop voor naasten was zeer succesvol en zal nu in het hele...

Bekijk dit project

Ouder worden in een kleinschalig (ouder)wooninitiatief….Heft in eigen hand

Lopend (december 2018 - december 2020)

De ouder(woon)initiatieven zijn woonvormen waarbij ouders zelf het heft in eigen hand hebben genomen om voor een woning voor hun kinderen met een verstandelijke beperking te zorgen. De ouders die deze woonvormen zijn gestart en deze nu leiden, worden ouder en moeten nadenken over hun opvolging. Ook de bewoners worden ouder. Zij krijgen, net als cliënten van (grote) zorgorganisaties te maken met...

Bekijk dit project

Mijn stem telt

Lopend (december 2018 - december 2019)

Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Mensen met een licht verstandelijke beperking maken vaak gebruik van deze hulp. In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) in samenwerking met de LFB onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke...

Bekijk dit project

Mijn Re-integratieplan

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Mijn Re-integratieplan (MRP) is een praktisch en persoonlijk online leerprogramma voor de eerste twee jaar na een ziekmelding. Het is gericht op vier groepen: zieke werknemers, zieke arbeidskrachten zonder werkgevers, zelfstandigen, gehandicapten. Het gratis toegankelijke programma steunt mensen met een aandoening om zelf meer grip te krijgen op hun re-integratietraject en balans te vinden...

Bekijk dit project

Inzet Ervaringsdeskundige in de Praktijk

Lopend (februari 2019 - februari 2020)

Het project Inzet Ervaringsdeskundige in de Praktijk is een initiatief van de Stichting Herstelproces, Boedies (ervaringsdeskundigen maatschap) en het Expertisecentrum Trauma en Verlies. Het project heeft als doel de inzet van ervaringsdeskundigen buiten het ggz domein te bevorderen. Momenteel zijn er bij de vrijgevestigde psychologen praktijken geen ervaringsdeskundigen betrokken. De grootste...

Bekijk dit project

voorlichtingstraject migranten hepatitis B en C

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

In Nederland zijn circa 40.000 mensen drager van  hepatitis B en 28.000 van hepatitis C. Zeker 50% weet niet dat zij geïnfecteerd zijn en zonder behandeling hieraan overlijden. Het advies van de Gezondheidsraad, om met name de eerste generatie migranten op te sporen en te screenen op chronische virale hepatitis B en/of C en zonodig te behandelen, is overgenomen door de minister van...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website