Over dit programma

Het programma Voor elkaar! financiert initiatieven voor en door patiënten. De projecten uit het programma dragen er aan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij niet alleen om ziekte en gezondheid, maar in de eerste plaats over meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd. De kernthema’s van het programma zijn: ‘inclusie & gelijkwaardigheid’ en ‘empowerment & eigen regie’.

Werken aan bereik en impact

De projecten wisselen gedurende het programma onderling ervaringen uit. Door van elkaar te leren, over resultaten, maar ook over hoe je tot die resultaten komt, draagt het programma er aan bij dat de patiëntenbeweging als geheel een stap vooruit kan maken. We gebruiken de lessen om te komen voor criteria voor bereik en impact, bruikbaar voor toekomstige subsidies.

Nieuwe subsidierondes voor patiëntenorganisaties

Het programma Voor elkaar! is met een jaar verlengd. Daardoor is het mogelijk om extra subsidierondes open te stellen voor projecten die voor en door patiëntenorganisaties worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2023 zijn er 3 subsidierondes waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden. In dit nieuwsbericht lees je daar meer over.

De subsidieoproepen worden in het voorjaar van 2023 gepubliceerd in de subsidiekalender van ZonMw. Hierin vind je t.z.t. meer informatie over de eisen die worden gesteld. Houd de subsidiekalender dus goed in de gaten. Ben je benieuwd naar hoe subsidie aanvragen werkt? In de infographic in 10 stappen subsidie aanvragen leggen we het proces overzichtelijk uit. 

Uitgelicht

Handige informatie voor projecten

Voor het programma Voor elkaar! is een Facebookgroep aangemaakt, waarin patiëntenorganisaties tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen die betrokken is bij een patiëntenorganisatie mag lid worden van deze groep.

Nieuwsbrief en projectleidersbijeenkomsten

De nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken verschijnt maandelijks in de mail. In deze nieuwsbrief vindt u bijvoorbeeld (persoonlijke) interviews, projectresultaten, nieuwe projecten, subsidieoproepen en evenementen. Meldt u zich vooral aan om op de hoogte te blijven.

Het programma organiseert 2 keer per jaar een projectleidersbijeenkomst. Dit samenkomen wordt altijd als waardevol beschouwd. Kennismaken,  ervaringen en kennis uitwisselen, maar ook een inkijkje krijgen in de projecten. U wordt verwacht hier aan deel te nemen.

Ondersteuning door PGOsupport

PGOsupport biedt patiëntenorganisaties ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Heb je hulp nodig bij het aanscherpen van je projectidee? PGOsupport kan ook vooraf meelezen met je subsidieaanvraag. Lees meer over de ondersteuning van je subsidieaanvraag op de website van PGOsupport.

Naast ondersteuning bij het aanvragen van subsidie biedt PGOsupport ook verschillende cursussen aan. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Kijk voor het cursusaanbod op www.pgosupport.nl.

Ook deelt PGOsupport regelmatig nieuws en/of blogs op hun website, zoals deze blog over achterbanraadpleging. 

Deel uw resultaten met ons

ZonMw vindt het belangrijk kennis en resultaten te delen. Heeft u nu een interessant resultaat vanuit uw project? Of wilt u iets delen over uw eigen organisatie wat voor een bredere doelgroep van belang is? Neemt u dan contact met ons op via voorelkaar@zonmw.nl. Wellicht neemt onze reporter of communicatiecollgea contact met u op voor een interview of vlog. Deze worden zowel door uzelf als door ZonMw breed gedeeld via nieuwsbrieven, website en sociale media.

Deze tips hebben we voor het gemak in een factsheet samengevat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website