Over dit programma

De samenleving verandert. Ook organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Lid worden van een organisatie is niet meer vanzelfsprekend. Er ontstaan allerlei nieuwe manieren om iets voor de doelgroep te bereiken. Het programma Voor elkaar! houdt rekening met deze ontwikkelingen.

Leven zoals jij dat wilt

De projecten binnen dit programma dragen er aan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij niet alleen om ziekte en gezondheid, maar in de eerste plaats over meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd. De kernthema’s van het programma zijn: ‘inclusie & gelijkwaardigheid’ en ‘empowerment & eigen regie’.

Werken aan bereik en impact

De projecten wisselen gedurende het programma onderling ervaringen uit. Door van elkaar te leren, over resultaten, maar ook over hoe je tot die resultaten komt, draagt het programma er aan bij dat de patiëntenbeweging als geheel een stap vooruit kan maken. We gebruiken de lessen om te komen voor criteria voor bereik en impact, bruikbaar voor toekomstige subsidies.

Facebookgroep

Op deze programmapagina vindt u een overzicht van alle projecten die binnen het programma Voor elkaar! van start zijn gegaan. Daarnaast vindt u hier een overzicht van alle relevante publicaties. Voor het programma Voor elkaar! is ook een Facebookgroep aangemaakt, waarin patiëntenorganisaties tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen die betrokken is bij een patiëntenorganisatie mag lid worden van deze groep.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website