Over dit programma

De samenleving verandert. Ook organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Lid worden van een organisatie is niet meer vanzelfsprekend. Er ontstaan allerlei nieuwe manieren om iets voor de doelgroep te bereiken. Het programma Voor elkaar! houdt rekening met deze ontwikkelingen.

Leven zoals jij dat wilt

De projecten binnen dit programma dragen er aan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij niet alleen om ziekte en gezondheid, maar in de eerste plaats over meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd. De kernthema’s van het programma zijn: ‘inclusie & gelijkwaardigheid’ en ‘empowerment & eigen regie’.

Werken aan bereik en impact

De projecten wisselen gedurende het programma onderling ervaringen uit. Door van elkaar te leren, over resultaten, maar ook over hoe je tot die resultaten komt, draagt het programma er aan bij dat de patiëntenbeweging als geheel een stap vooruit kan maken. We gebruiken de lessen om te komen voor criteria voor bereik en impact, bruikbaar voor toekomstige subsidies.

Uitgelicht

Handige informatie voor projecten

Voor het programma Voor elkaar! is een Facebookgroep aangemaakt, waarin patiëntenorganisaties tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Iedereen die betrokken is bij een patiëntenorganisatie mag lid worden van deze groep.

De nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken verschijnt maandelijks in de mail. In deze nieuwsbrief vindt u bijvoorbeeld (persoonlijke) interviews, projectresultaten, nieuwe projecten, subsidieoproepen en evenementen. Meldt u zich vooral aan om op de hoogte te blijven.

Het programma organiseert 2 keer per jaar een projectleidersbijeenkomst. Dit samenkomen wordt altijd als waardevol beschouwd. Kennismaken,  ervaringen en kennis uitwisselen, maar ook een inkijkje krijgen in de projecten. U wordt verwacht hier aan deel te nemen.

ZonMw vindt het belangrijk kennis en resultaten te delen. Heeft u nu een interessant resultaat vanuit uw project? Of wilt u iets delen over uw eigen organisatie wat voor een bredere doelgroep van belang is? Neemt u dan contact met ons op via voorelkaar@zonmw.nl. Wellicht neemt onze reporter of communicatiecollgea contact met u op voor een interview of vlog. Deze worden zowel door uzelf als door ZonMw breed gedeeld via nieuwsbrieven, website en sociale media.

Deze tips hebben we voor het gemak in een factsheet samengevat.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website