8 nieuwe onderzoeken naar dementie van start

Onderzoekers met innovatieve wetenschappelijke ideeën op het gebied van dementie hebben subsidie gekregen en gaan aan de slag met hun onderzoek.

Inhoudelijke focus van de onderzoeken

Alle onderzoeken zijn gericht op een van de 4 onderstaande thema’s:

 1. Oorsprong en mechanisme van de ziekte
 2. Diagnostiek
 3. Behandeling en preventie
 4. Doelmatige zorg en ondersteuning

Innovatief, creatief en grensverleggend

Deze persoonsgebonden subsidies voor jonge onderzoekers biedt ruimte voor talentontwikkeling. Daarnaast is het doel van deze subsidies om innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek te stimuleren binnen het dementieveld. De (onderzoeks)ideeën hebben  grote (potentiële) wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact die in potentie een meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige Nederlandse dementiezorg.

Erkennen en waarderen

Door deze fellowships krijgen (jonge) onderzoekers en professionals de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dit past goed bij de nieuwe balans in erkennen en waarderen waar ZonMw naar streeft. Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. In de beoordeling van subsidieaanvragen die in deze subsidieronde zijn ingediend, zijn niet alleen de onderzoeksprestaties, maar ook andere prestaties meegewogen. Bijvoorbeeld de bijdrage die aanvragers hebben geleverd in onderwijs, patiëntenzorg of aan het realiseren van impact. Op deze manier streeft ZonMw naar een evenwichtiger systeem van beoordelen en selecteren waarin we recht doen aan de diversiteit van talenten.

De volgende projecten zijn van start gegaan

 1. 4D FUTURE - Detecting and diagnosing dementia using digital tools; the future patient journey
 2. SAVED: Sphingolipids Affect the Vascular Environment in Dementia
 3. PAST-AD: Pathogenesis And Spread of Tau in Alzheimer’s Disease
 4. Restoring balance in Alzheimer’s disease: how to prevent a loss of synapses within a memory engram?
 5. Identifying biological and clinical relevance of (epi)genetic risk factors in sporadic FTD
 6. Cell-specific molecular profiling of patient-derived neuronal cultures in sporadic Alzheimer’s disease
 7. An interneuron-microglia crosstalk for diagnosing and treating early dementia
 8. The influence of aging on life-style related risk-factors for dementia

Meer informatie