Slimme tools ontwikkelen voor de diagnose dementie

Hanneke Rhodius-Meester is projectleider van het project 'Detecting and diagnosing dementia using digital tools; the future patient journey'. Wat gaat zij onderzoeken en waarom? Op welke wijze gaat het onderzoek uitgevoerd worden? En welke resultaten hoopt ze te behalen? Op deze vragen geeft zij ons antwoord.

Kunt u kort uitleggen waar u onderzoek naar doet en waarom u dat doet?

Voor veel mensen met geheugenklachten duurt het lang voor er duidelijk is wat er aan de hand is. Als dokter zie ik hoe moeilijk dat is voor mensen. En hoe belangrijk duidelijkheid is, het liefst zo snel mogelijk. Maar het vinden van de juiste oorzaak van de geheugenklachten is lastig. Het is lastig om meerdere redenen. Zo twijfelen mensen bijvoorbeeld lang voor ze naar de huisarts gaan. En twijfelt de huisarts wie hij/zij moet doorverwijzen naar de geheugenpolikliniek. En vindt de arts op de geheugenpoli het moeilijk te bepalen welke ziekte er speelt, en welke onderzoeken nodig zijn. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Er worden veel nieuwe, slimme computer tools ontwikkeld. Die tools kunnen helpen op dit traject van klachten tot diagnose. Zo heb ik een computer tool ontwikkeld die de arts kan helpen bij het stellen van de juiste dementie diagnose. En heb ik een tool ontwikkeld waarmee mensen thuis, online, hun geheugen kunnen testen. Deze tools test ik uit in een klein aantal geheugenpoliklinieken. Nu wil ik deze tools verbeteren en aanpassen .

Hiervoor heb ik 3 doelen:

  1. Thuis geheugen testen in heel Nederland.
  2. Slimme tools ontwikkelen die helpen te beslissen wie naar bijvoorbeeld de huisarts moet.
  3. Deze ontwikkelingen uitproberen in een proeftuin.

Kunt u kort uitleggen op welke manier u dat onderzoek gaat uitvoeren?

In mijn eentje kan ik niet die hele grote uitdaging van een beter traject van klachten tot duidelijke diagnose aanpakken. Wel kan ik de eerste stappen zetten om het traject korter en makkelijker te maken. Om mijn doelen te bereiken, voer ik 3 projecten uit. Deze projecten omvatten het hele traject, van mensen met geheugenklachtenthuis, via de huisarts, lokale geheugenpolikliniek tot het academisch centrum.

De 3 projecten vullen elkaar aan en brengen resultaten naar de dagelijkse praktijk. In project 1 test ik het online testen van het geheugen thuis. Hoe betrouwbaar is mijn test, nu en over de tijd? In project 2  ontwikkel ik slimme tools, die de arts helpen te bepalen welke volgende test (zoals hersenscan) nodig is. Project 3 is de ‘proeftuin’ waar ik mensen met geheugenklachten, naasten en artsen uit het hele traject samenbreng. Samen bespreken we de resultaten uit project 1 en 2, en oefenen we met die nieuwe tools. Als laatste maak ik een interactief onderwijs programma om alle betrokkenen te laten meedenken over het traject van de toekomst, en zo kennis te delen. Om dit te presenteren, ga ik een symposium organiseren, voor mensen met geheugenklachten, naasten en artsen. En zo samen die grote uitdaging van het verbeteren van het traject van klachten thuis tot duidelijke diagnose, aan te pakken.

Kunt u iets zeggen over de resultaten die u hoopt te behalen?

Mijn project levert de eerste stappen om het traject van klachten tot diagnose te verbeteren. Heel concreet is er na mijn project een online geheugentest die mensen thuis kunnen gebruiken. Ook zijn er tools die de arts helpen beter te beslissen bij wie welke volgende test nuttig is. Om deze tools echt te laten ‘landen’ in de praktijk, lever ik essentiële kennis over wat mensen met geheugenklachten, naasten en artsen nodig hebben. En is er een onderwijsprogramma om iedereen kennis te laten maken met deze nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden.

Welke kansen biedt (of wat betekent) dit fellowship voor u persoonlijk?

Als dokter zie ik elke dag op de geheugenpolikliniek wat dementie doet met mensen, en hoe moeilijk het is om zo lang te wachten op duidelijkheid. Als onderzoek zoek ik naar oplossingen voor deze problemen. Ik richt mij daarom op het verbeteren van dat hele traject, van zorgen thuis tot een diagnose bij de arts. Dit fellowship is enorm belangrijk om mijn onderzoek door te kunnen zetten. Om voor mijn patiënten, ook wetenschappelijk onderzoek te blijven doen. Een enorme stimulans om door te (kunnen) gaan met wat ik doe!

Waarin is dit onderzoek vernieuwend of grensverleggend?

Dankzij dit fellowship kan ik me richten op het verbeteren van dat hele traject, van zorgen thuis tot een diagnose. Hiervoor is het essentieel om over de muren van het ziekenhuis heen te kijken, en de grenzen van samenwerken te verleggen. De proeftuin biedt de mogelijkheid om echt samen na te denken hoe slimme tools kunnen helpen in diagnostiek. En hoe we die kennis kunnen verspreiden door heel Nederland. Zo kunnen we echt de eerste stappen zetten om slimme tools in de dagelijkse praktijk in te zetten, bij mensen thuis tot op de geheugenpolikliniek. Samen vernieuwen we het traject van dementie diagnostiek, op weg naar een toekomst met meer duidelijke en tijdige diagnose, voor iedereen.

Meer informatie