Subsidie voor implementatie leefstijl in de zorg

Leefstijl kan een belangrijke rol spelen bij behandeling en herstel van mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte. Er zijn steeds meer erkende leefstijlinterventies, maar de implementatie blijkt complex. Daardoor is leefstijl nog geen integraal onderdeel van de reguliere zorg. U kunt nu subsidie aanvragen voor onderzoek naar implementatie en impact. Kom naar onze digitale bijeenkomst op 5 februari en hoor meer!

Breed toepasbare kennis en inzicht in implementatiestrategieën

Met de subsidieoproep ‘Leefstijl in de Zorg: Implementatie en Impact’ geven we interdisciplinaire samenwerkingsverbanden de kans om te komen tot:

  • breed toepasbare kennis om leefstijl (effectief en duurzaam) onderdeel te maken van de zorgpraktijk en
  • beter inzicht in (de werkingsmechanismen van) effectieve implementatiestrategieën.

Benieuwd naar de volledige subsidieoproep? Hier vindt u de inhoudelijke en praktische details.

Bekijk de subsidieoproep

Interdisciplinaire samenwerkingsverbanden

De subsidie is bedoeld voor interdisciplinaire samenwerkingsverbanden.

Voor onderzoek naar implementatie van leefstijl in de zorg, is samenwerking nodig tussen zorgprofessionals uit verschillende disciplines en zorgsectoren. Het is daarom belangrijk dat er expertise is over de zorg, onderzoek en ervaringskennis.

Om implementatie en borging te realiseren, is het belangrijk dat relevante organisaties zijn aangesloten. Denk aan verzekeraars, onderwijs of beleidsmakers. Ook moet een implementatiedeskundige onderdeel te zijn van het samenwerkingsverband.

Digitale informatiebijeenkomst op 5 februari 2024

Op 5 februari organiseerden wij een digitale informatiebijeenkomst (via Teams). Tijdens deze bijeenkomst hebben we de subsidieoproep toegelicht. Ook was er heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we een lijst opgesteld met veel gestelde vragen en de bij behorende antwoorden. Heeft u een vraag over de subsidieoproep? Bekijk dan of uw vraag hier tussen staat. 

Veel gestelde vragen en antwoorden 

Heeft u vragen over de bijeenkomst? Neem dan even contact met ons op via leefstijlgeneeskunde@zonmw.nl

Deadline projectidee is 12 maart 2024

Deze oproep is verdeeld in 2 fasen:

  • project idee fase (deadline 12 maart)
  • uitgewerkte aanvraag fase (deadline 2 juli  )

Tot uiterlijk dinsdag 12 maart, 14:00 uur heeft u de mogelijkheid om uw projectidee (vooraanmelding) in te dienen via MijnZonMw. Informatie hierover vindt u bij de subsidieoproep. De commissie beoordeelt vervolgens uw projectidee. Bij een positief advies, nodigt de commissie u uit om een uitgewerkte aanvraag in te dienen.

Samen met de Coalitie Leefstijl in de zorg

Met input van de Coalitie Leefstijl in de Zorg genereren we bruikbare kennis over de inzet van leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg. Dit doen we met 2 subsidierondes binnen ons subsidieprogramma Leefstijl in de Zorg (dit is de 2e oproep).

Eind 2023 heeft de Coalitie Leefstijl in de Zorg een strategische kennisagenda opgeleverd. Uit deze kennisagenda blijkt welke onbeantwoorde vragen er nog zijn over leefstijl in de zorg; de kennishiaten. Projectideeën moeten gebruik maken en voortbouwen op de strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg.

De coalitie zet zich in om leefstijl per 1 januari 2025 integraal onderdeel te laten zijn van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten).

Onderzoek naar leefstijlgeneeskunde

ZonMw draagt er met onderzoek en kennis aan bij dat leefstijlinterventies onderdeel (gaan) uitmaken van de behandeling - naast medicatie of medische ingrepen. Het belang van leefstijlgeneeskunde  wordt ook onderstreept in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Op onze webpagina leefstijlgeneeskunde leest u wat ZonMw (nog meer) doet op dit thema.