Kwaliteitsgelden

In opdracht van het ministerie van VWS voert ZonMw het programma Kwaliteitsgelden uit. De opdracht omvat het overnemen van het beheer van de kwaliteitsgelden voor de medisch-specialistische zorg, ggz, patiënten, huisartsenzorg, verloskunde en met een uitbreiding voor palliatieve zorg

Aanleiding

Betrokken partijen zijn overeengekomen om de kwaliteitsgelden onder beheer van ZonMw te brengen. Op verzoek van VWS heeft ZonMw hiertoe het programma Kwaliteitsgelden opgesteld. In 2020 is voor het eerst de financiering van kwaliteitsontwikkeling via ZonMw gegaan.

Doel

Het doel van dit programma is dat (wetenschappelijke) verenigingen van zorgprofessionals en patiënten kennis en professionele inzichten vertalen in kwaliteitsbeleid en -standaarden voor hun handelen bij specifieke zorgvragen in de praktijk.

Programmastructuur en samenwerking

Het programma Kwaliteitsgelden bestaat uit 3 fases, waarbij de eerste fase in 2020 van start is gegaan. De overige 2 fases zullen later en in overleg met de ontvangende partijen worden ontwikkeld.

  • Fase 1: Het rechtmatig maken van de verstrekking van de kwaliteitsgelden. Dit gebeurt met respect voor bestaande werkwijzen en expertise. Dit betekent dat ZonMw met de ontvangende partijen kaderafspraken heeft gemaakt, onder welke de beschikbare middelen op verantwoorde wijze verstrekt worden.
  • Fase 2: Het bereiken van synergie in de ontwikkeling van kwaliteit bij de verschillende beroepsgroepen. Deze fase werkt ZonMw verder uit met de veldpartijen en de opdrachtgever.
  • Fase 3: Het ontwikkelen van een visie op de toekomst. Een toekomst waarin de mogelijkheden en kansen voor uitbreiding van het programma worden verkend. En waarin verbinding wordt gezocht tussen meerdere bestaande programma’s die de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten ondersteunen.

Activiteiten

Koepelorganisaties van zorgprofessionals en patiënten ontvangen kwaliteitsgelden om kennis en professionele inzichten te vertalen in kwaliteitsbeleid, richtlijnen en standaarden voor hun handelen bij specifieke zorgvragen in de praktijk. Lees meer over hun activiteiten:

Afbeelding

Patiëntenzorg

De Patiëntenfederatie en haar leden werken samen om de kwaliteit van zorg in Nederland te optimaliseren door deze beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van patiënten. Lees meer over hun activiteiten.
Afbeelding

Verloskundige zorg

De KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, faciliteert verloskundigen met de kwaliteitsgelden om hoogwaardige kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren. Lees meer over hun activiteiten.
Afbeelding

Medisch-specialistische zorg

Met de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van de zorg door medisch specialisten. Lees meer over hun activiteiten.
Afbeelding

Huisartsenzorg

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gebruikt de Kwaliteitsgelden als een belangrijke bijdrage voor het up-to-date houden van haar richtlijnenprogramma. Lees meer over hun activiteiten.
Afbeelding

Palliatieve zorg

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees meer over hun activiteiten.
Afbeelding

Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.

Kenmerken

Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
Kees-Jan den Heijer
Senior programmamanager
kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl
Simone Schellekens
Senior programmamanager
kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl
Yael Stein
Coördinerend clusterassistent
kwaliteitsgelden [at] zonmw.nl