Waardevolle beweeginitiatieven met obstakels

In samenwerking met de Beweegalliantie hebben wij 10 inspirerende lokale initiatieven uitgewerkt die meer mensen meer laten bewegen. De lokale initiatiefnemer is hierbij aan het woord, hij of zij vertelt over de successen en obstakels die zij ervaren en hoe ze daar mee omgaan. Deze verhalen dienen als voorbeelden bij subsidierondes die we openstellen waarbij een voucher kan worden aangevraagd om obstakels bij het borgen en/of opschalen van een beweeginitiatief weg te helpen nemen.

De verhalen die zijn uitgewerkt zijn gekoppeld aan twee subsidierondes die eind september 2023 worden gepubliceerd, één gericht op de doelgroep jeugd en één gericht op mensen met minder kansen. Daarbij kunnen vouchers worden aangevraagd om externe expertise in te schakelen die obstakels wegnemen bij het borgen en/of opschalen van een lokaal succesvol beweeginitiatief.

Deze ronde is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en maakt mede onderdeel uit van het Groeiprogramma van de Beweegalliantie.

We geloven heel erg in de kracht van lokale laagdrempelige beweeginitiatieven en willen die verder helpen in het Groeiprogramma. Met behulp van de vouchers die ZonMw verstrekt kunnen obstakels worden weggenomen om het initiatief lokaal te verankeren en/ of om op te schalen naar nieuwe locaties. Zo dragen we bij aan onze missie: Meer Nederlanders meer laten bewegen, iedere dag.
Carl Verheijen
Voorzitter van de Beweegalliantie

De 10 initiatieven vertegenwoordigen een brede waaier aan voorbeelden in verschillende settings (werk, zorg, onderwijs of vrije tijd). Naast dat ze lokaal succesvol, innovatief en inspirerend zijn, ervaren ze tegelijk uiteenlopende obstakels bij borging en/of opschaling. Naast deze 10 zijn er uiteraard nog vele andere mooie initiatieven die niet zijn uitgewerkt. De Beweegalliantie wil de lijst met voorbeelden in de komende periode uitbreiden.

We hebben ervoor gekozen om voorbeelden te nemen die de fysieke en sociale omgeving aantrekkelijk maken en bewegen integreren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld actief zijn op het werk of in het onderwijs. Ook zijn er voorbeelden waarbij het creëren van beweegmomenten in de vrije tijd voor specifieke doelgroepen centraal staat. Daarin is aandacht voor vergrijzing, jongeren, mentale weerbaarheid en chronisch zieken. In sommige verhalen worden door initiatiefnemers zelf al een oplossing aangedragen om het ervaren obstakel bij het borgen en/of opschalen weg te nemen. Klik op de titels onderin om direct naar een artikel te gaan!