Ouderen Walking footballers starten regionaal netwerk

Een oudere man dribbelt met stramme benen over het voetbalveld. Opeens geeft hij een harde trap tegen de bal. Er klinkt luid gejuich. Als even later een speler valt, helpt zijn maat hem lachend overeind. In 2014 is Walking Football in Nederland geïntroduceerd om mannen vanaf 60 jaar een veilige vorm van voetbal aan te bieden. Inmiddels beoefenen ook vrouwen de beweegvorm.

Fanatiek

Bij Walking Football is het veld kleiner. Het gaat langzamer. Per team staan zes personen opgesteld. Maar het spel is er niet minder om. ‘Het enthousiasme van de spelers is enorm’, zegt Huib Rouwenhorst, bestuurslid bij Goldstars Heracles en groot pleitbezorger van Walking Football. ‘Het is mooi om de blijdschap en het plezier op de gezichten te zien. En de grote frustratie als het niet lukt. Sommigen zijn echt super fanatiek. Zij willen winnen.’ Naast het met plezier samen sporten en bewegen, is ook het stimuleren van zelfregie op latere leeftijd belangrijk bij Walking Football. Veel wordt geregeld door de deelnemers zelf.

Vrouwen

Vooral mannen beoefenen de sport. Maar inmiddels doen 25 vrouwen bij Heracles aan Walking Football. ‘Zij brengen extra vrolijkheid’, zegt Huib. Het gaat bij de sport om bewegen, fit blijven en sociaal contact. In Huib’s team speelt een man die de spierziekte Huntington heeft. ‘Hij is helemaal opgeleefd sinds hij Walking Football doet’, aldus Huib. Een ander heeft Parkinson.

Obstakels

Voor corona maakte Walking Football een grote groei door. Maar toen kwam de pandemie. Ook vertrok iemand die via de Ouderenbond aanjager van Walking Football was. Nu zit de klad er een beetje in. Het grootste obstakel is het gebrek aan borging. ‘De spelers worden ouder, en is er weinig verjonging en aanwas’, vertelt Huib. Samen met een collega van FC Twente, is hij ambassadeur van een regionaal lerend netwerk, dat 16 WF-teams in Tukkerland omvat. ‘We willen met het netwerk Walking Football bevorderen, problemen zoals met borging inventariseren en oplossingen zoeken. We praten met de voetbalclubs in de regio over wat hen belemmert en welke vervolgstappen gezet kunnen worden.’ Daarbij is er geen structureel ondersteunend beleid voor de clubs en het regionale netwerk, zowel niet lokaal bij gemeenten als landelijk bij de voetbalbond en het Ouderenfonds.

We willen met het netwerk Walking Football bevorderen, problemen zoals met borging inventariseren en oplossingen zoeken.
Huib Rouwenhorst
Bestuurslid bij Goldstars Heracles en groot pleitbezorger van Walking Football

Anders denken en doen

Huib bepleit veranderingen op vele niveaus. De amateurclubs kunnen een actievere rol op zich nemen. ‘Zij moeten Walking Football faciliteren, zorgen dat de kantine open is en het veld beschikbaar is’, stelt Huib. Ook ouderen moeten aan de bak. ‘Pensionado’s moeten zich realiseren dat niet alles voor hen gedaan wordt, en eraan wennen dat een vereniging geen verzorgingsstaat is. Ze moeten anders denken en vooral gaan doen.’

Landelijk Platform

Zijn droom is een landelijk platform. ‘Er moet een instituut zijn dat de spelregels bewaakt, zaken organiseert zoals de opleiding van scheidsrechters en de lokale initiatieven steunt. Ik ben bang dat Walking Football anders een langzame dood sterft. Terwijl dit een geweldige sport is die zoveel ouderen in beweging brengt, lol geeft en sociale verbondenheid biedt.’

Onderwerpen