Rotterdam wil wandelstad worden

Foto van lopende mensen op een brug in Rotterdam
Rotterdam wil de voetganger ruim baan geven. Daartoe heeft de gemeente enkele jaren geleden het programma Rotterdam Loopt opgestart. Gaandeweg begint deze inspanning de eerste vruchten af te werpen, zoals een wandel- en fietskaart in de wijk Overschie.

Walk 21

In 2019 organiseerde Rotterdam het voetgangerscongres Walk 21. Vier dagen was de stad de internationale loophoofdstad waar deelnemers met elkaar nieuwe inzichten uitwisselden over het wandelvriendelijk maken van steden. Dat was voor Rotterdam meteen de aanleiding om binnen het gemeentelijke apparaat diverse afdelingen hierbij te betrekken. Hiermee was het programma Rotterdam Loopt geboren, met als coördinator Karen van der Spek. 'Er ontstond een enorm vliegwiel om daarmee aan de slag te gaan.’

Werkprincipes

Het doel van het actieplan is volgens Van der Spek tweeledig. 'Ten eerste het gezondheidsaspect. Lopen is de aller makkelijkste manier om in beweging te komen. En vanuit mobiliteit gezien is het grote voordeel dat mensen vaker de auto laten staan. Om dit te bereiken, zorgen we voor een goede loopinfrastructuur. Daarnaast doen we allerlei projecten in de wijken om het lopen aantrekkelijker te maken en mensen het groen te laten ontdekken in de stad. We hebben onlangs de ontwerpprincipes voor de voetgangers vastgesteld. Die worden meegenomen bij de inrichting van de buitenruimte. Maar ook als een voetpad in slechte staat verkeert, pakken we dat snel aan.’

Uitrollen naar andere wijken

Op wijkniveau is Rotterdam zeer actief. Van der Spek noemt de wijk Overschie. Daar is samen met welzijnsorganisaties, huisartsen en groene initiatieven een kaart ontwikkeld met loop- en fietsroutes, groene gebieden en wandel- en fietsclubjes in die wijk. De kaart ligt ook bij de huisartsen in Overschie die patiënten kunnen verwijzen naar al die plekken en clubjes, vertelt Van der Spek. 'Sporten is voor veel mensen een stap te ver terwijl wandelen voor de meesten goed is te doen. Bovendien kunnen die wandelclubjes zorgen voor contact en het tegengaan van eenzaamheid. Het initiatief in Overschie gaan we nu ook uitrollen naar andere wijken.’

Sporten is voor veel mensen een stap te ver terwijl wandelen voor de meesten goed is te doen. Bovendien kunnen die wandelclubjes zorgen voor contact en het tegengaan van eenzaamheid.
Karen van der Spek
Coördinator van het programma Rotterdam Loopt

Vrije loopruimte

Bij het omschakelen naar een voetgangersvriendelijke stad ondervindt de gemeente ook obstakels, constateert Van der Spek. Een daarvan is dat Rotterdam van oudsher een autostad is. De gewenste omschakeling kan effect hebben op de doorstroom van het autoverkeer. De aanleg van zebrapaden is daar volgens de programma-coördinator een voorbeeld van. `Daarover zijn vaak discussies omdat die zebrapaden niet altijd veilig zijn voor de voetgangers. Een ander obstakel betreft de vrije loopruimte voor voetgangers. Die zou 2 meter moeten zijn. Daar was de horeca niet blij mee. Dat gaat ten koste van hun terrasruimte. Nu blijven we de bestaande norm van 1.80 meter hanteren maar die gaan we wel beter handhaven.’

City Deal Ruimte voor Lopen

Van der Spek is blij dat mede dankzij de GALA-gelden (het Gezond en Actief Leven Akkoord) van de rijksoverheid een deel van het programma Rotterdam Loopt duurzaam is. Ook wil ze graag met andere gemeenten kennis en ervaringen delen. `Dat doen we al via City Deal Ruimte voor Lopen waarin verschillende gemeenten zitten. Gezamenlijk proberen we het lopen in de steden te bevorderen.’