Kennis- en implementatie impuls bewegen in het dagelijks leven

Met dit programma ondersteunen en stimuleren we lokale beweeginitiatieven voor jongeren en mensen met minder kansen. Door actief kennis te implementeren en samenwerking aan te jagen, worden obstakels om beweeginitiatieven te implementeren en op te schalen weggenomen. Zo versterken we lokale initiatieven en bevorderen we kennisuitwisseling actief met als doel dat meer mensen regelmatig blijven bewegen in het dagelijks leven.

Achtergrond

Dit programma is een opdracht van het ministerie van VWS en maakt mede onderdeel uit van het Groeiprogramma van de Beweegalliantie. Het groeiprogramma jaagt lokale laagdrempelige beweeginitiatieven aan met kennis, netwerk, onderzoek(monitoring) en financiering. Het doel is om deze initiatieven lokaal te laten groeien of regionaal, dan wel landelijk uit te breiden. De Beweegalliantie is aanspreekpunt voor deze lokale initiatieven. Het Groeiprogramma richt zich op bestaande lokale beweeginitiatieven, die dagelijks bewegen op een gemakkelijke  en leuke manier bevorderen in verschillende contexten, zoals werk, onderwijs, vrije tijd of zorg. 

Doelstelling

Het doel is om  beweeginitiatieven voor jongeren en mensen met minder kansen te bevorderen en uit te breiden. Door praktische toepassing van kennis worden obstakels geïdentificeerd en wordt bepaald hoe hiermee om te gaan. 

Kennisdeling

Met ‘Bewegen in het dagelijks leven’ richten we ons op het delen van kennis en het toepassen ervan door  ‘learning by doing’ ofwel actiegerichte implementatie kennis, waarbij we obstakels in kaart brengen en manieren vinden om ermee om te gaan. De lessen die we leren worden door ons en de Beweegalliantie verzameld en gedeeld.

Als start zijn 10 lokale beweeginitiatieven beschreven. Bij deze initiatieven lukt het om mensen in beweging te krijgen. Tegelijk ervaren zij obstakels om te borgen en/of op te schalen.

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 800.000
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %

Contact

Janine Blom

Senior programmamanager
sportenbewegen [at] zonmw.nl