Bewegen en ontmoeten in de Enschedese Speeltuinen

Wekelijks komen ouders met hun baby’s en peuters naar de dreumesochtenden die de Enschedese Speeltuinen in drie wijken organiseren. De inloop is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. De kleintjes kruipen, rennen, springen op een springkussen of rijden op fietsjes. ‘Het is fijn dat kinderen kunnen bewegen. Natuurlijk is het ook goed voor de ontwikkeling van hun motoriek’, vertelt Henja Bartelink, directeur van de Enschedese Speeltuinen, die 17 speeltuinen met gebouwen runt.

De peuters leren ook andere dingen, zoals concessies doen als een ander kind op de wipkip wil. Voor de ouders zijn de dreumesochtenden een plek om elkaar te ontmoeten. Tijdens de inloop is in twee speeltuinen een medewerker van de welzijnsorganisatie Alifa aanwezig. ‘Ouders kunnen bij deze opvoedkundige terecht met vragen over de ontwikkeling van hun kind,’ legt Henja uit. 

Uitdagingen

De grootste uitdaging bij het opzetten van de dreumesochtenden is dat een betaalde kracht nodig is die mensen vanuit een pedagogische achtergrond kan ondersteunen en daarnaast samenwerkingen opzet. Nu wordt hiervoor samengewerkt met welzijnsorganisaties. ‘Onze vrijwilligers van de speeltuinen zijn niet gekwalificeerd voor opvoedkundige ondersteuning, dus heb je partners nodig. Welzijnsorganisaties zijn wijkgericht. Soms is er per wijk een andere welzijnsorganisatie. Je moet dus per wijk met telkens andere mensen contacten leggen en werken aan een stevige verbinding’, legt Henja uit. Haar collega Danielle Rekers is als coördinator belast met het opzetten van de samenwerkingsverbanden. Wat ook een uitdaging is, is dat het nu aan de medewerkers van de welzijnsorganisaties is om ouders te laten weten dat ze bij de speeltuin terecht kunnen voor advies. ‘Wij helpen wel mee. Maar het initiatief ligt bij hen.’ Dat zou je willen omdraaien.

Onze vrijwilligers van de speeltuinen zijn niet gekwalificeerd voor opvoedkundige ondersteuning, dus heb je partners nodig.
Henja Bartelink
Enschedese Speeltuinen

Een speeltuin voor iedereen

De dreumesochtenden passen in een proces van grote doorontwikkeling. De gemeente wil dat de Enschedese Speeltuinen een ontmoetingscentrum in de wijk worden: voor de allerkleinsten tot eenzame ouderen. ‘We proberen alle leeftijden samen te brengen’, vertelt Henja. De stichting krijgt subsidie voor het in stand houden van de speeltuinen en de doorontwikkeling, waarbij speeltuinen zullen fungeren als een soort buurthuis waar ontmoeten en bewegen centraal staan. ‘Wij faciliteren de ruimte en de locaties. En organiseren samen met andere instellingen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld kinderwerk, sportactiviteiten, gezonde leefstijl en ouderen in beweging, de nieuwe activiteiten’, vertelt Henja. Ook hier geldt dat het veel tijd en energie kost om tot een stevige samenwerking te komen. Maar het lukt. Inmiddels zijn er vier speeltuinen nieuwe stijl.

Inspireren

De Enschedese Speeltuinen blijven werken aan profilering in de gemeente. ‘Tijdens bijeenkomsten in de stadsdelen geven we presentaties over ons werk’, aldus Henja. Kunnen organisaties elders in het land hun voorbeeld volgen? ‘Er is geen standaardaanpak, want elke situatie is weer anders. Maar het zou goed zijn als wij onze aanpak beschrijven, zodat we anderen kunnen inspireren. Tot die tijd nodig ik iedereen uit om bij ons te komen kijken.

De foto bij dit artikel is een stockfoto. Het kind op het beeld is dus niet betrokken bij dit initiatief