Vakkundig en integraal aan het werk

Lokale samenwerking tussen Werk en Inkomen en andere domeinen
Problemen met werk en inkomen staan bijna nooit op zichzelf. Er zijn vrijwel altijd ook moeilijkheden met gezondheid, huisvesting, relaties, of de opvoeding van kinderen. Multiproblematiek vergt een integrale aanpak. Hoe zorgen gemeenten en professionals voor een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen?

Tips en bevindingen integrale aanpak werk en inkomen

Lees in deze artikelenreeks over de bevindingen en tips van gemeenten en onderzoekers op het gebied van integraal werken. Onderzoekers wierpen een blik in de diverse keukens van gemeenten en laten zien wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast vertelt een aantal mensen vanuit de praktijk hoe zij aankijken tegen integraal werken.

Afbeelding

Gemeenten bevorderen participatie door met inwoner mee te denken

Drie Utrechtse gemeenten pakken het anders aan bij de uitvoering van de Participatiewet. In Houten praten professionals niet over maar mét inwoners die door problemen niet kunnen deelnemen aan de samenleving.
Afbeelding

Brandjes blussen met een integrale blik

Kwetsbare jongeren en jongvolwassenen die al met politie en justitie te maken hebben gehad, hebben baat bij een goede lokale samenwerking tussen zorg en veiligheid. Een lokale Persoonsgebonden Aanpak werkt.
Afbeelding

Begeleiding naar werk voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Maak wezenlijk contact en zet het perspectief van de cliënt centraal. Zo bevorder je een integrale aanpak om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te begeleiden naar werk.
Afbeelding

Mensen met een beperking helpen aan een baan op maat

Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk een reguliere baan te vinden. Een werkcoach kan samen met een werkgever een helpende hand bieden. Om hen te ondersteunen, is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld: de Vraagkanteling.
Afbeelding

‘We staan hier echt naast de klant’

In Groningen werkt coach meedoen Tom Smit samen met wijkteams en dat bevalt goed. Lees meer over zijn aanpak.
Afbeelding
Interview Erik Dannenberg

‘Net even iets meer doen dan het gewone’

Volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg hebben we in het sociaal domein mensen nodig die als een soort huisarts een spilfunctie hebben.
Afbeelding

‘Ík ben degene die tegenover de klant zit’

Theorieën zijn altijd handig, vindt Yvonne Cornelis, klantmaner Werk en Inkomen in Vught. Maar uiteindelijk moet zij het als professional zelf doen, samen met de klant. ‘Het is belangrijk een basis te hebben, maar je moet toch je eigen weg kiezen.’
Afbeelding

‘Je kunt niet alles in één professional verenigen’

Hoofd Werk & Inkomen bij de sociale dienst Drechtsteden Joost van den Hoek is een groot voorstander van specialisatie.
Afbeelding
Vakkundig aan het werk

Vakkundig aan het werk: De resultaten

Benieuwd naar meer resultaten? Vanuit de startpagina van deze publicatie vind je alle resultaten op de thema's re-integratie, methodisch aan het werk, integraal werken, schulden en armoede, statushouders.

Over het programma Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG en UWV het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Inmiddels is het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Hierin ligt het accent op de innovatie binnen de lokale praktijk en is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur om kennis toegankelijk te maken.

Op de hoogte blijven?

Contact

Anne Ballering

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl

Isabelle Borgman

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl