Innovatieve werkwijzen voor methodisch werken gemeenten

Vakkundig aan het werk: de resultaten
Hoe kan het methodisch werken van professionals worden vergroot? Gemeenten werken met onderzoekers aan innovatieve werkwijzen om de begeleiding van mensen die werk zoeken, meer methodisch aan te pakken.

Over methodisch werken

Methodisch werken betekent doelgericht handelen op basis van een binnen de beroepsgroep geaccepteerde methodiek. De effectiviteit van de methode is zoveel mogelijk op bewijs gebaseerd: dat betekent dat de effectiviteit onderzocht is. Professionals die methodisch werken zetten op het juiste moment een passend instrument in. Interventies binnen dit thema richten zich in ieder geval op professionals op het terrein van Werk en inkomen. Met de verkregen inzichten kunnen gemeenten hun professionals beter ondersteunen. En weten zij ook wat werkt en wat niet.

Tips en bevindingen methodisch werken

Lees in deze artikelenreeks over de bevindingen en tips van gemeenten en onderzoekers op het gebied van methodisch werken. Onderzoekers wierpen een blik in de diverse keukens van gemeenten en laten zien wat we daarvan kunnen leren. Daarnaast vertelt een aantal mensen vanuit de praktijk hoe zij aankijken tegen methodisch werken.

Afbeelding

Waarom je als professional doet wat je doet

Wat doe je als professional Werk en Inkomen in gesprekken met klanten, hoe doe je dat en waarom doe je dat eigenlijk zo? Boeiende vragen die volgens Roland Blonk, hoofdonderzoeker bij TNO, antwoorden opleveren die laten zien wat de uitgangspunten zijn van waaruit professionals werken.
Afbeelding

‘Wij willen voor jongeren het kastje én de muur zijn'

Hoe kunnen gemeenten jongeren met een bijstandsuitkering doelgerichter naar werk of een opleiding begeleiden? Consulenten van enkele Friese gemeenten ontwikkelen daarvoor zelf een betere route. Anita Beekhuizen van de gemeente Leeuwarden is een van de deelnemers.
Afbeelding

Burgers en professionals denken mee over keuzehulp

De gemeente Amsterdam en Amsterdam UMC ontwikkelen een praktisch hulpmiddel voor uitvoerend professionals waarmee zij doelgerichter de juiste begeleiding kunnen kiezen voor mensen met een bijstands-uitkering.

Over het programma Vakkundig aan het werk

Om gemeenten beter op weg te kunnen helpen, voert ZonMw op verzoek van het ministerie van SZW en in nauwe samenwerking met Divosa, SAM, VNG en UWV het kennisprogramma Vakkundig aan het werk uit. Dit programma levert kennis op voor gemeenten om de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen te verbeteren. Onder meer over effectieve aanpakken om vergunninghouders te ondersteunen in het krijgen en behouden van regulier betaald werk.

Inmiddels is het vervolgprogramma Vakkundig aan het werk 2 gestart. Hierin ligt het accent op de innovatie binnen de lokale praktijk en is er nadrukkelijk aandacht voor kennisbundeling en de verdere uitbouw van de gezamenlijke kennisinfrastructuur om kennis toegankelijk te maken.

Op de hoogte blijven?

Anne Ballering

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl

Isabelle Borgman

Programmamanager
vakkundigahwerk [at] zonmw.nl