Vakkundig aan het werk: in de praktijk

Het programma Vakkundig aan het werk van ZonMw stimuleert de beweging in de sector werk en inkomen om meer methodisch te werken binnen, of vanuit een evidence-based practice.

Overal in het land zijn gemeenten bezig met initiatieven om mensen beter aan het werk te helpen. In deze videoreeks zoomen we in op praktijkvoorbeelden voor het verbeteren van de dienstverlening op het terrein van Werk en Inkomen.
We trappen de reeks af met Anneke van der Giezen (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Marcel van Druenen (SAM) in gesprek. Over hoe dit kennisprogramma in de sector Werk en Inkomen de beweging stimuleert om meer methodisch te werken, binnen of vanuit een evidence based practice.

Vakkundig aan het werk: in de praktijk

Hoe wordt de dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen in de praktijk verbeterd? We gaan op bezoek bij de gemeenten Amersfoort, Rivierenland en Houten en laten je zien hoe zij mensen ‘vakkundiger’ aan het werk helpen!

Afbeelding

Op bezoek bij Amfors in Amersfoort

Mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt zo volwaardig mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij, dat is het doel van ‘Coachen op de werkplek’ van Amfors. Wat is hiervoor nodig?
Afbeelding

Op bezoek bij Werkzaak Rivierenland

Het Keuzehulp instrumentarium van Werkzaak Rivierenland ondersteunt de uitvoerende professional bij het kiezen van het passende instrument. Hoe helpt de keuzehulp hierbij?
Afbeelding

Op bezoek bij Op koers in Houten

'Op koers' in Houten werkt aan een integrale werkwijze waarbij verschillende partijen meer samenwerken om mensen met multi-problematiek beter te kunnen helpen op het gebied van welzijn, zorg, inkomen én werk.