Leernetwerk Gemeenten Samen Gezond

Consortia wisselen kennis uit en leren van elkaar
Gemeenten werken aan verschillende trajecten rond gezondheidsbevordering en de gezonde leefomgeving. Hoe zorg je ervoor dat de implementatie van zo’n traject goed gaat? Deze 10 projecten ontwikkelen kennis om beter te implementeren. Gemeenten, kennispartners, GGD'en, bewoners(organisaties) en andere partijen nauw samen. Hoe pakken de onderzoekers dit aan?
Afbeelding

Infrastructuur en governance

Dit was het centrale thema van de 1e leernetwerkbijeenkomst in juni 2022. De projectleiders kregen de kans elkaar te leren kennen en hun eerste bevindingen met elkaar te delen. Lees verder in het verslag ‘Samen leren, samen werken, samen gezond’.
Afbeelding

Financiering van preventie

Hoe krijgt financiering van preventieprojecten vorm, hoe toon je de positieve impact aan en welke uitdagingen ervaren projectleiders bij de financiering van preventie? Dit is besproken tijdens de 2e leernetwerkbijeenkomst in november 2022.
Afbeelding

Burger aan zet

Bewonersinitiatieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Dit en meer kwam aan bod tijdens de 3e leernetwerkbijeenkomst in juli 2023.
Afbeelding

Lerend monitoren en evalueren

Wilt u in uw gemeente het integraal gezondheidsbeleid versterken én daarbij gebruik maken van lerend monitoren en evalueren? Twee projecten delen hier hun tips, uitdagingen en successen

Gemeenten Samen Gezond: implementatie gemeentelijk gezondheidsbeleid

Prioriteit gezonde leefomgeving

Als onderzoeksfinancier van kennis verbinden wij beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar op het gebied van gezondheid. Gezonde leefomgeving gaat over de volle breedte van de kennisketen (van fundamenteel tot toegepast onderzoek) en over onze onderzoeksterreinen. Op onze themapagina Gezonde leefomgeving  leest u hoe de leefomgeving positief kan bijdragen aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden.