Projectomschrijving

Vraagstuk

Mensen in een achterstandssituatie leven vaak korter en kampen eerder met ziekten. Eindhoven, Helmond en Den Bosch gaan dit samen met hun inwoners aanpakken, elk met een eigen aanpak. Ze vertrekken vanuit dezelfde uitgangspunten: wijkgericht, integraal, de inwoner centraal en positieve gezondheid*. Denk aan het verbeteren van de woonomgeving, van laaggeletterdheid, van kansen op werk en het versterken van sociale netwerken.

Onderzoek

Eindhoven verbindt bewegen in de buitenruimte met preventie, leefstijl interventies en de sociale omgeving om zo de gezondheid van hun burgers te bevorderen. Den Bosch gaat met wijkbewoners in gesprek over gezondheid, problemen en kansen in hun wijk. In Helmond ligt de nadruk op armoede en gezondheid, ongelijke kansen in onderwijs en werk, en laaggeletterdheid.

(Verwachte) Uitkomst

Samen met inwoners wordt zo een integrale aanpak ontwikkeld.

*Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website