Interview met Irene Slootweg

Irene Slootweg
Irene Slootweg is projectleider van het project Leer-kracht preventie in de wijk. Waar richt het project zich op en waarom? Welke resultaten hoopt zij te behalen? En waarin is dit project vernieuwend of grensverleggend? In een kort interview leggen we deze vragen aan Irene voor.

Waar gaat uw project over?

In twee Haagse wijken komt er een gezamenlijk nascholingsprogramma voor allerlei verschillende professionals, die allemaal een specifieke bijdragen leveren aan preventie en aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen t/m 12 jaar. Wij doen dit samen met de betrokken kinderen en hun ouders/verzorgers in de wijk, maar ook met de professionals zelf én de drie onderwijsinstellingen ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de LUMC-Campus Den Haag.

Waarom vindt u dit project/onderwerp belangrijk?

Dit project geeft de mogelijkheid door een onderwijskundige innovatie een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen. We hopen met deze aanpak de liefde voor leven-lang-leren bij professionals aan te wakkeren.

Waar bent u het meest trots op?

Dat we samenwerken met HBO -, MBO - én WO professionals. We gaan geen onderwijs maken vanachter ons bureau en dan pas de professionals stimuleren tot leren. Nee, we staan stil bij de vragen van de professionals – zowel individueel als collectief – rond deze specifieke preventie-uitdaging. Die vragen gaan we aanscherpen in co-creatie met de mensen/kinderen  uit de wijk. Terwijl we gezamenlijk onderwijs ontwikkelen, start het leren. Dat doen we allemaal; ook wij van de projectorganisatie.  

Waarin is het project vernieuwend?

In dit nascholingsprogramma staat het samen leren in de wijk centraal, waarbij we de kracht van de doelgroep optimaal benutten en aansluiten bij de kennis en de ervaring die de verschillende professionals al hebben. De basis van het programma ligt bij Speaking up als het gaat om wat zijn de sterke punten en de behoefte van de kinderen en hun ouders/verzorgers én Speaking up als het gaat om wat zijn de talenten en de leerbehoefte van de professionals.

Met wie werken jullie samen?

Dit onderwijs voor de toekomst maken we samen. Het project is gepositioneerd binnen het netwerk Gezond en Gelukkig Den Haag. LUMC-Campus Den Haag, De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan bundelen hierin hun krachten en gaan samen met GGD Haaglanden, Stichting Lijn 1 Den Haag, ZWconnect en Xtra Welzijn aan de slag met het ontwikkelen van een uniek nascholingsprogramma.

Vernieuwing en samenwerking in onderwijs

Hoe werk je aan een sterkere preventie infrastructuur, waarin professionals elkaar goed weten te vinden? Projectleiders leveren hun bijdrage door te zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het (post-) initieel onderwijs. Specifiek op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

De focus ligt op professionals die werken aan de gezondheid van mensen. Het is belangrijk dat zij al tijdens de opleiding de juiste kennis en vaardigheden mee krijgen én dat er samenwerking is tussen de opleidingen van bijvoorbeeld MBO Gezondheidszorg, Welzijn, Sport & Bewegen, Voeding. Op die manier kunnen zij zich in hun werk beter richten op leefstijl en preventie.

U vindt alle projecten in onze artikelenreeks: Inbedding van preventie in onderwijs.