Voorbij de horizon: nieuwe geneesmiddelen in de praktijk

Marloes Dankers en Anke Lambooij, apothekers bij IVM, presenteerden de sessie onder leiding van sessievoorzitter Dorothee Greven, arts. Het ging over de toegevoegde waarde van nieuwe geneesmiddelen in de eerste lijn, zoals nieuwe geneesmiddelen bij diabetes mellitus type 2, hartfalen, obesitas en migraine.

Sessievoorzitter:
Drs. Dorothee Greven

Sprekers:

  • Drs. Marloes Dankers, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
  • Drs. Anke Lambooij, Instituut Verantwoord Medicijngebruik
Afbeelding
Overhandiging Huisarts & Wetenschap door Véronique Timmerhuis aan Jako Burgers (NHG)

De sessie start met de feestelijke uitreiking van een speciale ZonMw-editie als bijlage van de mei uitgave van Huisarts & Wetenschap door Véronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw, aan Jako Burgers van het Nederlands Huiartsen Genootschap (NHG). Deze bijlage gaat over door ZonMw gefinancierde onderzoeksprojecten rondom goed gebruik van geneesmiddelen in de huisartsgeneeskunde.

Klinische relevantie nieuwe geneesmiddelen

Marloes Dankers vertelt over nieuwe geneesmiddelen bij diabetes mellitus type 2 (DM2), migraine en obesitas. Middelen als SGLT2-remmers, CGRP-remmers en liraglutide passeren de revue en hun mogelijke plek in de behandeling van diverse eerstelijnsaandoeningen wordt toegelicht. De deelnemers krijgen stellingen voorgelegd die via Mentimeter worden beantwoord. De stellingen gaan onder andere over de klinische relevantie van deze nieuwe geneesmiddelen. Opvallend is, dat de online deelnemers minder snel de werking van een nieuw geneesmiddel als ‘klinisch relevant’ beschouwen dan wat in onderzoeken als ‘klinisch relevant’ wordt geduid.

Afbeelding
Drs. Marloes Dankers toetst de mening van de deelnemers over klinische relevantie

Ontwikkelingen medicamenteuze behandeling COVID-19

Vervolgens laat Anke Lambooij ontwikkelingen zien op het gebied van medicamenteuze behandeling van COVID-19. Ze waarschuwt voor de hoeveelheid ‘fake news’ die lastig als zodanig is te herkennen, ook voor zorgverleners. Ze toont ontwikkelingen op het gebied van virusremmers, entreeblokkers, antilichamen, immuunmodulatoren en varia. Er is veel onderzoek gaande; een deel van de onderzoeken stopt vanwege futiliteit. Een deel van de middelen wacht op een handelsvergunning. Dexamethason, remdesivir en tocilizumab zijn op dit moment de enige middelen die in (voorlopige) behandelprotocollen een plek hebben bij een gedeelte van de patiënten met ernstige COVID-19 infectie.
Tot slot geeft Lambooij een overzicht waar betrouwbare informatie over medicatie kan worden opgezocht. Ondanks de ontwikkelingen op vaccinatiegebied benadrukt ze de noodzaak om medicamenteuze behandelingen voor COVID-19 te blijven onderzoeken. De beschikbaarheid van vaccinaties is in vele landen minder dan in Westerse landen. Bovendien zal de huidige verworven kennis ook voor toekomstige pandemieën bruikbaar zijn.

Afbeelding
Drs. Anke Lambooij benadrukt: 'De noodzaak blijft om medicamenteuze behandelingen voor COVID-19 te onderzoeken.'

Bekijk de subsessie: Voorbij de horizon: nieuwe geneesmiddelen in de praktijk