Colleges van zomerprogramma Gender en Gezondheid

Het zomerprogramma Gender en Gezondheid helpt jonge onderzoekers kennis en vaardigheden op te doen over de integratie van sekse en gender in onderzoek. De colleges worden georganiseerd door ZonMw en ErasmusMC en maken deel uit van het Erasmus Summer Programme 2021.

College 1: Sekse en gender implementeren in onderzoek - onderzoeksopzet deel 1

In het eerste college van deze reeks zal universitair hoofddocent Maryam Kavousi ingaan op de verschillen tussen sekse en gender en de invloed van sekse en gender in verschillende onderzoeksstappen.

College wordt gegeven door Maryam Kavousi, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Maryam Kavousi, Jeanine Roeters van Lennep en Lieza Exalto.

College 2: Sekse en gender implementeren in onderzoek - onderzoeksopzet deel 2

In het tweede college van de reeks bespreekt universitair hoofddocent Maryam Kavousi sekse- en genderoverwegingen bij gegevensverzameling, follow-uptijden, grootte van de testgroep en big data.

College wordt gegeven door Maryam Kavousi, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Maryam Kavousi, Jeanine Roeters van Lennep en Lieza Exalto.

College 3: Sekse en gender implementeren in onderzoek - onderzoeksopzet deel 3

In college 3 van de reeks bespreekt universitair hoofddocent Maryam Kavousi de opzet en nauwkeurigheid van onderzoeken en toevallige en systematische fouten. Ook vertelt ze hoe dat alles verband houdt met sekse en gender.

College wordt gegeven door Maryam Kavousi, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Maryam Kavousi, Jeanine Roeters van Lennep en Lieza Exalto.

College 4: Sekse en gender implementeren in onderzoek - onderzoeksopzet deel 4

Dit vierde college in de reeks behandelt hoe gegevens nauwkeurig geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

College wordt gegeven door Maryam Kavousi, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Maryam Kavousi, Jeanine Roeters van Lennep en Lieza Exalto.

College 5: Literatuuronderzoek en bronnen

In dit college bespreekt Sabine Oertelt-Prigione aspecten als

  • Hoe wordt sekse en gender in de biomedische literatuur vaak geconceptualiseerd?
  • Hoe kan je nuttige bronnen en verschillende mogelijkheden zoeken voor het operationaliseren van gender?

College wordt gegeven door Sabine Oertelt-Prigione, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Sabine Oertelt-Prigione, Petra Verdonk en Marijn van Wingerden.

College 6: Gender in het onderzoeksteam

Dit college van professor Sabine Oertelt-Prigione richt zich op gender in het onderzoeksteam en academisch leiderschap. Onderwerpen als vertegenwoordiging en leiderschap en de waarde van (gender)diversiteit in onderzoeksteams worden besproken, evenals de gevolgen van onvoldoende voorbereiding op leiderschap.

College wordt gegeven door Sabine Oertelt-Prigione, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Sabine Oertelt-Prigione, Petra Verdonk en Marijn van Wingerden.

College 7: Sekse- en gendersensitieve implementatie

Een college over sekse- en genderbewuste implementatie door professor Sabine Oertelt-Prigione. Ze trekt een vergelijking met de verspreiding van innovatie en bespreekt onderwerpen als

  • Hoe betrek je essentiële belanghebbenden bij het onderzoek?
  • Welke actoren heb je nodig voor effectieve implementatie en wanneer?'

College wordt gegeven door Sabine Oertelt-Prigione, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Sabine Oertelt-Prigione, Petra Verdonk en Marijn van Wingerden.

College 8: Het schrijven van artikelen en subsidieaanvragen

Dit college van professor Sabine Oertelt-Prigione draait om de integratie sekse en gender bij het schrijven van artikelen en subsidieaanvragen. Het bespreekt de beleidslijnen van verschillende tijdschriften en financieringsinstanties en geeft praktische voorbeelden van het schrijven van artikelen en subsidieaanvragen.

College wordt gegeven door Sabine Oertelt-Prigione, gevolgd door een paneldiscussie met Maria Henneman (voorzitter), Sabine Oertelt-Prigione, Petra Verdonk en Marijn van Wingerden.