Afbeelding

Sensitief voor zingeving in het sociaal domein

Het actieonderzoek ZINSITIEF wil de samenwerking tussen geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en vrijwilligers in het sociaal domein versterken. Zodat levensvragen van thuiswonende ouderen eerder worden herkend en zij betere ondersteuning krijgen.
Afbeelding

Samenwerking geestelijk verzorgers en POH-GGZ

Hoe kunnen geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners ggz in huisartsenpraktijken samen de zorg voor zingeving verbeteren? En wat kunnen beide beroepsgroepen van elkaar leren?
Afbeelding

Zinvol samenwerken bij levensvragen

Hoe kunnen we optimaal samenwerken om geestelijke verzorging beschikbaar te maken voor thuiswonende ouderen, mensen in de palliatieve fase en hun naasten?
Afbeelding

Welke ondersteuning hebben mensen nodig bij zingevingsvragen?

Sinds 2019 kunnen 50-plussers en mensen in de palliatieve fase hulp aan huis krijgen bij zingevings-vragen. Aan wat voor soort ondersteuning hebben ze behoefte? En hoe kan het aanbod daarop worden afgestemd?
Afbeelding

Zorgprofessionals ondersteunen bij het gesprek

Hoe kunnen we zorgverleners en vrijwilligers ondersteunen om te praten over levensvragen? En hoe kunnen we het aanbod van Geestelijke Verzorging Thuis beter op de kaart zetten?
Afbeelding

Zingevingsvragen van ouders van ernstig ziek kind

Hoe kun je zingevingsvragen herkennen en bespreekbaar maken? En wat zijn bronnen van zingeving van ouders die thuis zorgen voor een ernstig ziek kind?
Afbeelding

Gesprekken over levensvragen: onderdeel van de normale zorg

Hoe zorgen we dat geestelijke verzorging onderdeel wordt van de normale zorg in de thuissituatie? 3 belangrijke thema’s zijn bekostiging, professionalisering en de geestelijk verzorger als ondernemer.