Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase

Interviewreeks
Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten worden geconfronteerd met de eindigheid van het bestaan. Dit besef kan veel impact hebben op de mentale rust en gemoedstoestand, door de gevolgen van ziekte, het besef van de weg naar het levenseinde te gaan, of door een mogelijke angst voor de dood.

Praten over levensvragen

Confrontatie met de dood en beperkingen op fysiek, psychisch en/of sociaal gebied kunnen gepaard gaan met allerlei vragen. Passende ondersteuning bij deze spirituele en existentiele vragen en behoeften is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Wij financieren onderzoek, onderwijs en praktische hulpmiddelen voor het bieden van handvatten om de vragen en behoeften van pätienten en hun naasten te herkennen en hierover in gesprek te gaan. 

Afbeelding

Stimulans voor het leren praten over levensvragen

Als het levenseinde nadert, komen levensvragen voor mensen vaak meer op de voorgrond. Aandacht daarvoor is dan nog belangrijker dan in het ‘gewone’ leven. Er zijn handvatten beschikbaar voor het stellen van vragen en het herkennen en begeleiden van dilemma’s rond zingeving bij patiënt en hun naasten.
Afbeelding

Zorgverleners krijgen training en handvatten om gesprek over zingeving aan te gaan

Hoe zorg je dat er tijdig en meer aandacht komt voor zingeving bij patiënten die in de palliatieve fase zitten? Er is nu een training voor multidisciplinaire teams en er zijn hulpmiddelen voor zowel zorgverleners als patiënten om een gesprek hierover voor te bereiden.
Afbeelding

Levensverhaalmethode

Veel mensen met ongeneeslijke kanker hebben moeite met de ziekte een plaats geven en nog voldoende aandacht te hebben voor hun levensverhaal. Zoals het ophalen van fijne, mooie herinneringen die kracht geven in moeilijke tijden. Lees hoe de onderzochte levensverhaalmethode hierbij kan helpen.
Afbeelding

Zingeving extra relevant tijdens de coronacrisis

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Hoe merk je die als professional op en hoe ga je ermee om? Ook als de coronacrisis iemands perspectieven extra onzeker maakt?
Afbeelding

Betere spirituele zorg in de palliatieve fase thuis

Cliënten in de palliatieve fase die thuis zorg ontvangen, hebben meer behoefte aan het spirituele deel van de zorg. Om hen op dit vlak ondersteuning te bieden, zijn er verschillende hulpmiddelen ontwikkeld voor geestelijk verzorgers, hun samenwerkingspartners en cliënten.
Afbeelding

Digitale werkplaats zingeving

Als je weet dat het einde van je leven dichterbij komt is aandacht voor waar het in het leven echt om gaat voor veel mensen harder nodig dan in het ‘gewone’ leven. Er is een digitale werkplaats voor zorgverleners om te leren praten over zingeving met patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.
Afbeelding

Hoop is een prachtig aanknopingspunt voor een gesprek

Hoop geeft iets positiefs om naar uit te kijken. Zelfs als de toekomst niet lang meer duurt, draagt het vaak bij aan iemands psychosociaal en spiritueel welzijn. Maar hoop van ongeneeslijk zieke patiënten kan zorgverleners ook voor dilemma’s plaatsen. Ethicus Erik Olsman deed er onderzoek naar.
Afbeelding

Hoop opent het gesprek over vertrouwen in de toekomst

Hoop doet leven, op hoop van zegen en tussen hoop en vrees. Zomaar wat uitdrukkingen die aangeven hoezeer hoop verweven is met het leven. Huisarts Anouk Bovenkerk spreekt met veel van haar patiënten over hun hoop. Zeker in de palliatieve fase.