Subsidiemogelijkheden die implementatie bevorderen

Behalve via aandacht binnen de subsidieaanvragen, stimuleren wij de impact van kennis ook op andere manieren. Zo zijn er losse subsidies voor projecten die op kennisbenutting zijn gericht en werken wij met kennisvouchers, ZonMw-parels en actieonderzoeken. Wij noemen de volgende (soorten) programma’s en instrumenten.

Implementatie- en actieprogramma’s

ZonMw zet implementatieprogramma’s op en voert deze uit. Dit gebeurt vaak samen met veldpartijen, die de trekker kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

Actie- en praktijkgericht onderzoek

Bij actieonderzoek gaan veranderen, leren en kennisontwikkeling hand in hand. Bij het veranderen en leren wordt gebruik gemaakt van kennis over acties die implementatie bevorderen. Denk aan (kennis over) belemmerende of bevorderende factoren bij implementatie en manieren waarop projectleiders daarop kunnen inspelen. Enkele voorbeelden van actie-onderzoek binnen ZonMw zijn:

Bij praktijkgericht onderzoek gaat het om het ontwikkelen en toepassen van kennis die direct oplossingen kan bieden voor de praktijk. Een nauwe samenwerking tussen praktijk, cliënten en/of naasten en onderzoek is hierbij vereist.

  • Praktijkgerichte onderzoeken in de ggz
  • Bekijk het praktijkgericht onderzoek over jongeren met een licht verstandelijke beperking
  • Kijk hier voor Goede voorbeelden van samengaan wetenschap en praktijk
  • Kijk hier voor Publicaties over dit onderwerp

Verspreiding- en Implementatie Impuls (VIMP)

Aan het einde van een project kunnen projectleiders bij sommige programma’s een subsidieverzoek indienen. Dit kan alleen op uitnodiging van ZonMw. Deze extra subsidie voor implementatie van projectopbrengsten bedraagt maximaal €50.000. Twee voorbeelden van zo’n Verspreiding- en Implementatie Impuls (VIMP):

Implementatievouchers en -fellows

Om opschaling van interventies te bevorderen geeft ZonMw soms kennisvouchers uit. Hiermee kan gericht een adviseur worden ingehuurd om lokaal implementatie-advies te geven. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Valorisatie en doorgeleiding

Veelgebruikte termen die met implementatie overlappen, zijn valorisatie en doorgeleiding. Samenwerkingspartners als NWO, Health~Holland en universiteiten gebruiken vaak deze  termen. In werkgebieden die buiten de zorg liggen of er aan grenzen, is het begrip implementatie vaak onvoldoende bekend. In deze sectoren worden daarom andere financieringsinstrumenten ingezet, zoals Take-off, Impact-explorer, Impact Scout en Demonstrator. 

Parels

Projecten met bijzondere resultaten of toepassingen kunnen met een ZonMw-parel worden bekroond. Dit kan bijvoorbeeld gaan om projecten die actuele vraagstukken in de zorg helpen oplossen. Bij de toekenning van deze prijs is de impact van het project een belangrijk criterium.

> Bekijk de pagina met Parels